EFESAS
1
Wun Pol wun. Wunayɨ lavu nyingamba pɨlɨwuta ngwuk kat kwiga. God wandɨ maa Kraist jisasna njɨvwa aposelat tɨga kwutɨgowun. Efesas walɨnja ngepmamba tɨga Godna mbaapma nɨmba ngwuk kat kan pas pɨlɨwutaa kwigowun. Ngwuk Kraist Jisas kat maawupmba yelavɨka kwutaa yetɨlɨgangwuk. Nɨna nyaek Godno nɨno njambwi nyan Jisas Kraistno ngwuk kat awagapma kwunapmbɨk maa apma vat tɨngwangat wowun.
GOD NƗN KAT APMA VAT YINDƗ
Kraistna mbaapma wuleinɨn maa God nɨn kat apma vat yindɨ. Nyinangwutna apma nda nɨn kat aywaa kwindɨ. Ngi kat tɨga nɨna njambwi nyan Jisas Kraistna nyaek God ndɨ kat nɨma sɨvu kɨga tɨgiyanɨn. Tamba God kɨpma ana kwuka lɨndɨ. kwutapman tɨga yelavɨtndɨ. Wundi nɨmba ngɨni Kraistna mbaapma wuleigiyandi waa yelavɨtndɨ. Wuleilaa kavle wak yilapman apma vat mɨna yiga yetɨnan kat God nɨn kat wandɨ. nɨn kat nɨma maawut yelavɨka ndi kat kwutaa Kraistna mbaapmamba taagagiyowun waa yelavɨka tɨndɨ. Tamba God nɨn kat yelavɨtndɨ. Jisas Kraist ndi kat kwutaa kiyandɨ maa wuna nyanguat tɨgiyandi waa ndɨna maawupmba yelavɨka tɨndɨ. God wandɨ maa ndɨna apma nyan nɨn kat kwunapmak ngaga yandɨ. God nɨn kat awagapma apma vat yindɨ. Ndɨ kat sɨvu kɨganɨn.
7-8 Tak wan kavle vat nɨn kat ngilaa tɨndɨ. Kraist nɨn kat tɨga kiyandɨ maa ngɨni ana wan nda ngilaa lɨgandɨ. Nɨna kavle vat tamba sɨlɨmbwindɨ. God nɨn kat nɨma vat awagapma apma vat yindɨ. God nɨn kat apma maawut yelavɨtaa nɨn kat yindɨ. God ndɨna maawupmba yindeya vak kat yelavɨt tɨndɨ. Kraist kat wowun maa ndi kat yiga kwunak kiyandɨ waa yelavɨt tɨndɨ. Tak yelavɨtɨnda vak pogwula tɨndɨ. Mbambala pogwulɨnda vak tamba nɨn kat vɨsɨmogwindɨ. 10 God ndɨna yelavɨtnda vak ngɨni yaiga njɨmbla God wandɨ maa kak kiyaigandɨ. Wan vak kɨngiyandɨ. Kɨpmamba lɨga nda nyinangwupmba lɨga nda aywaa God ndi kat kwutaa kiyalaa yaa kɨtamba tɨndi, Kraist ndina njambwi nyanat tɨgiyandɨ. God wan vak kat maawupmba yelavɨtndɨ.
11 Mbambala lɨga vak ngɨni yaiga vat kwo ana yaigandɨ. God maawupmba yelavɨtaa wandɨ maa yaigandɨ. God tamba nglei maawupmba yelavɨaa wandɨ maa mbambala Kraistna mbaapma wuleilaa ndɨnogwionana kɨtamba yetɨlɨganɨn. 12 Nɨn Juda tak Kraistna nyaangɨt wutaa maawupmba yelavɨka kwutaa tɨnɨn. God nɨn kat apma vat yindɨ. Ndɨ apma nyana waa walɨganɨn.
13 Ngwuk Juda ana ngwuk. Ngwutno ngɨni Kraistna apma nyaangɨt wutaa maawupmba yelavɨka ngwutno kwutaa lɨngwuk. Kwutaa lɨngwuk maa ngwutna kavle vat sɨlɨmwindɨ. sɨlɨmbwilaa ngwuk wuna nɨmba ngwuk walaa ndɨna waagan ngwuk kat kwindɨ. Wuna waagan kwigiyowun waa tak wanda vapmba ngwuk kat kwindɨ. Ndɨna waagan nɨn kat kwindɨ, klalaa nɨn ndɨna nɨmba nɨn waa yelavɨka lɨganɨn. 14 God nɨn kat mbambala samat kwunatndɨ. Ngɨni wuna nɨmba ngwuk ngwuk kat aywaa kwunakiyowun waa God nɨn kat wandɨ. Nɨn kat kwinda waagan klalaa woseka ana wandɨ. Ngɨni aywaa nɨn kat kwunakiyandɨ waa yelavɨtɨganɨn. God apma vat yindɨ. Ndɨ apma nyana waa walɨganɨn.
POL NDI KAT TƗGA GOD KAT WAGALANDƗ
15 Njambwi nyan Jisas kat maawupmba yelavɨka kwuta lɨngwa vak wuno wukwun. Godna nɨmba kat nɨma maawupmba yelavɨka kwunatɨngwa vak wuno wukwun. 16 Wutaa ngwutna sɨ waga God kat sɨvu kɨlɨgowun njɨmbla njɨmbla. God kat wagalaweya njɨmbla ngwuk kat apma vat yilɨnda vak kat yelavɨka tɨgowun. 17 Nɨna njambwi nyan Jisas Kraistna nyaek God ngwuk kat apma maawut kwindangat wagala tɨgowun. Ndɨnamba apma maawut klalaa apma vak yelavɨka Godna angwa vak vɨga lɨgiyangwuk. 18 Godna angwa vak kemba lɨga nda vla tɨgandɨ. Ndɨna angwa vak ngwulo vɨngwangat wagala tɨgowun. Ndɨna angwa vak vɨlaa ngɨni ngwuk kat yindeya apma vat mbambala vɨgiyangwuk. Mbambala wan vak klavak kawiga lɨgangwuk. Ngwuk kat yindeya apma vatna sakwat mbambala vɨgiyangwuk. 19-20 Ndɨna angwa vak vɨlaa ndɨ kat kwutaa la nɨmba nɨn nɨn kat kwinda kwondu vɨgiyangwuk. Tagula ava lɨga kwondua. Nɨn kat kwinda kwondu tak Kraist kat kwindɨ maa kiyalaa lɨga laatndɨ. Laataa nyinangwut wokelaa ndɨna nyaek Godna yaagindan naangɨmba ndaa lɨgandɨ. 21 Ndaa lɨga njambwi nyan tɨga nat nɨmba kat yɨga lɨgandɨ. Nyinangwupmba lɨga njambwi lɨga nɨma nɨmba kat vɨga lɨgandɨ. Kan kɨpmamba lɨga njambwi nɨmba ndina nɨma nyana. Ngɨni tɨgiyaa njambwi nɨmba ndina nɨma nyanat tɨgiyandɨ. 22 God wandɨ maa ndɨna njambwi nyanat tɨgandɨ. God wandɨ maa ndɨna mbaapma nɨmbana njambwi nyanat tɨgandɨ. Nat nɨmba kat kwulatɨga nyan ndina njambwi nyanat tɨgandɨ. Ngi kat tɨga nat nɨmba kat ana vaak kiyandi ndɨna mbaapma nɨmba. 23 Kraistna mbaapma nɨmba ndɨna mbangɨ vla lɨgandi. Ndɨ ndina nambu vla tɨgandɨ. Ndɨnai kwiya kwondumba ndɨna mbaapma nɨmba njɨvwa kwutɨgandi. Nyinangwut kɨpmamba lɨga nda aywaa ndɨnai kwiya kwondumba ndina njɨvwa kwutɨgandɨ.