FILIPAI
1
POL FILIPAI KAT PƗLƗWUTA PAS
Wun Pol wun. Timoti wunogwio tɨgandɨ. An Kraist Jisasna njɨvwa kwutɨga nyanli. Filipai walɨnja ngepmamba Godna mbaapma nɨmba kat kan pas pɨlɨwutaa kwilɨgowun. Ngwuk Kraist Jisasna nyaangɨt ngwutna maawupmba yelavɨka kwutaa tɨgangwuk. Ngwulogwi lɨka njambwi nɨmba ndinogwi wutnjangat kan pas pɨlɨwutaa ngwuk kat kwiliɨgowun. Ngwuk kat Godna njɨvwa kwuka sɨmogwi lɨga nyangu kat ndino ndi kat pɨlɨwutɨgowun. Nɨna nyaek God nɨna njambwi nyan Jisas Kraist ngwuk kat apma vat yelavɨka yetɨngweya maawut awagapma kwimbambɨt walaa ngwuk kat wowun.
POL GOD KAT SƗVU KƗNDƗ
Tɨga lɨga ngwuk kat yelavɨka tuwa njɨmbla wuna njambwi nyan God kat gwuk kat tɨga sɨvu kɨlɨgowun. Ngwuk kat tɨga God kat wagalaweya njɨmbla nɨma vat solat sɨlɨgowun. Tamba lɨga wan apma nyaangɨt butɨwa njɨmbla wunogwi nala kɨta vat njɨvwa kwutɨngwuk. Yiga lɨga mbambala wunogwinala kɨta vat at kwutɨgangwuk. Wunogwinala kɨta vak njɨvwa kwutɨngwa vak kat yelavɨtaa ngwuk kat nɨma vat solat sɨlɨgowun. Kɨta da tamba vɨga lɨgowun. Tak God ngwuk kat kwunapmak njɨvwa kwutɨndɨ. Ngwuk kat kwunaka lɨga yɨga Kraist Jisas yaiga njɨmblamba apma vat tɨgiyangwuk. Ngwuk kat kwunatɨnda njɨvwa ngɨlɨndɨ maa Kraist Jisas yaigandɨ. Vɨga lɨgowun. Njɨmbla ngwuk kat yelavɨka luwa vat nglaatndɨ. Tamba wan apma nyaangɨt yi ya butuwa njɨmbla wunogwinala kɨta vat njɨvwa kwutɨngwuk. Mbutuwa nyaangɨt kat kaiwalaa wun kat kalabusmba taagandi. Mbambala wun kalabusmba lɨwun, wun kat ana kwagala lɨgangwuk. Ngi kat tɨga ngwuk kat njɨmbla njɨmbla nɨmamba yelavɨka lɨgowun. Ngwuk kat wuna maawupmba yelavɨka tuwa vat Kraist Jisas ndɨno ngwuk kat yelavɨka lɨnda vat kɨta vakna. Ngwuk kat woseka ana wowun. God vɨga lɨgandɨ. Ngwuk kat tɨga god kat wagalaweya njɨmbla kupma wagalalɨgowun. Nat nɨmba kat nɨma maawut yelavɨka tɨnja maawut yiga nɨma yimbandɨ walaa walɨgowun ndi kat. Godna angwa vat vɨga wuka tɨnja vak nɨma yimbandɨ walaa ndi kat walɨgowun. Kan vat apma vat kan vat kavle vat waa sɨga nagulɨnja apma vat yiga nɨma yimbandɨ walaa walɨgowun ndi kat waa wupma God kat wagala lɨgowun ngwuk kat tɨga. 10 Wagala luwa vat klangweyan apma vat tɨga kavle vat kwagalalaa apma vat mɨna tɨgiyangwuk. Ngɨni Kraist yaiga nandinya ngwuk kavle vat ana lɨgiyandɨ ngwulamba. Apma vat mɨna lɨgiyandɨ ngwulamba. nat nɨmba ngwuk kat vɨlaga ndi kavle nɨmba ndi waga ana ngwuk kat waigandi. 11 Jisas Kraist ngwuk kat kwiya apma vapba yetɨgiyangwuk. Wan apma vak nat nyanamba ana klaigangwuk. Nat nɨmba yetɨlingwa vak vɨlagalaga Godna sɨ kwutaa katsoga apma nyan mɨn waa waigandi.
POL KALABUSMBA LINDA VAT
12 Wuna mbaapmamba lɨga nɨmba mbambala kɨta vat vɨngwan kat wowun. Wun kat kwutaa kalabusmba taaganja vak kavle vat ana ndɨ. Taagandi maa vɨlaa nɨma sakwat nɨmba wan apma nyaangɨt wutndi. Kan apma vakna. 13 Wun kat kalabusma taagandi maa vɨlaa ndɨ Kraistna njɨvwa kwutɨndan kat vɨlaa ndɨ kat kalabusmba taagandi waa walɨgandi. Njambwi nyan Sisana gay vɨga la nɨmbo nat nɨmba vɨlaa wupma walɨgandi. Kan apma vakna. 14 Nɨna kɨta mbaapma nɨmba kalabusmba tuwa vat vɨlaa vaaka lɨnja vak kwagalalaa wan apma nyaangɨt vaat tapmannat nɨmba kat mbutɨgandi.
15 Nat nimba wun kat kai walaa Krasitna apma nyaangɨt yiga mbuka pol kat kwagalalaa nɨna kwupmba yagwa ngwula waa walɨgandi. Nat nɨmba Pol ndɨ apma nyana waa Kraistna apma nyaangɨt vɨga mbutɨgandi. 16 Wuna sɨ katsoga nyaangɨt mbutɨga nɨmba wun kat woviyaguga lɨgandi. Tak God wunkat wandɨ maa kavle nyaangɨk kat kai walaa wan apma nyaangɨt mɨna mbutɨgowun. Ndi wan nɨmba kwutuwa njɨvwa kat vɨgalɨgandi. God wan njɨvwa Pol kat kwindɨ waa vɨga lɨgandi.
17 Wun kat walɨga nɨmba kavle maawut yelavɨka lɨga Kraistna apma nyaangɨt mbutɨgandi. Avla nɨna sɨ katsolɨna vak Pol kalabusmba lɨga vɨlaa ndɨ mbangɨ valɨ yilɨndɨ, tɨgandɨ. Apma vatna waa yelavɨtaa mbutɨgandi. 18 Apma maawut yelavɨka kavle maawut yelavɨka mbutɨnjeyan wovuna. Ndɨna mala. Kraistna apma nyaangɨt mbutɨnjeyan wun wutaa solat sɨgiywoun.
KAN KƗPMAMBA KWO LƗWEYAN JISASO TƗGIYOWUN
19 Kalabusmba tɨwun, wun kat God kat wagala lɨgangwuk kalabus kwagalalaa wogwewangat God kat wagala lɨngwa vat vɨga lɨgowun. Jisas Kraist kwiya waagan ndɨna apma maawut wun kat kwilɨgandɨ. Ngi kat tɨga kalabusmba tɨga kwagalalaa wogweweya vak vɨga lɨgowun. 20 Wunai yelavɨka lɨga vat kɨngiyan. God wun kat kwiya njɨvwa wun kwagala vak kat kai wowun. Nandinya nandinya vaat tapman kwupmat wawun. Mbambala nɨmbun kwupmat wowun kan njɨvwa. Kan njɨvwa kwutɨwunmala Kraist wun kat vɨlaa apma njɨvwa kwutɨma waigandɨ. Kan njɨvwa kwuka lɨga kiyaweyan Kraist wun kat waigandɨ. Apma njɨvwa kwutnɨmɨn waa waigandɨ. 21 Kiya lapman kan kɨpmamba kwo lɨweyan wovuna. Kɨpmamba kwo lɨga Kraistnonana kɨtamba yetɨgiywoun. Kiyaweyan wovuna. Kiyalaa apma wenga klalaa apma kavamba yiga lɨgiyowun. 22 Kiya lapman kan kɨpmamba kwo lɨweyan nɨma sakwat apma njɨvwa kwuka tɨgiyowun. Kiyaweyan apma kavat yigiyowun. Kiyaweyan apma vakna? Kiya lapman yiweyan apma vatna? Wun ana yelavɨka vɨga lɨgowun. 23 Maawat vɨlɨlɨk yelavɨka lɨgowun. Kan kɨpma kwagalalaa Kraistnana yiga tɨvat tɨgowun. Apma vatna. 24 Kɨpmamba tɨweyan ngwukkat kwunapmak njsvwa kwukiyowun. Wan apma nglei vatna. 25 Kan kɨpmamba kiya lapman kwo lɨweyan apma vala. Vɨga lɨgowun. Kwo lɨga ngwuk kat kwunapmak kan njɨvwa kwuka lɨgiyowun. Ngwuk Kraistna nyaangɨt wutaa solat sɨga maawupmba yelavɨka kwutaa lɨngwuk. Ngwuk kat kwunakwun, solat sɨngwa vat nɨma yigiyandɨ. 26 Ngwutnai lɨga kava yawun maa maawupmba yelavɨkiyangwuk. Nɨn Kraist Jisas kat ndɨ kat tɨga wagalanɨn, kalabus kwagalalaa wogwelaa yandɨ. Kraist Jisas kat kwutaa lɨna vat tagula vatna waa yelavɨkiyangwuk.
WUNOGWINANA NJƗVWA AGWUK NGWULA WAA WANDƗ POL
27 Kɨta nda nɨma nda ngwuk kat mbukiyowun. Ngwuk apma vat mɨna yiga Kraist waa nyaangɨt mɨna wuka yetɨngwula. Ngwuk kat ngɨni vɨvat yaweyan apma vat yetɨngweya vak vɨgiyowun. Ngɨni ngwuk kat vɨvat ya lapman yiweyan apma vat yetɨngweya vak waamba wukiyowun. Ngwuk kɨta maawut yelavɨka kɨtamba njɨvwa kwuka wan apma nyaangɨt mbutɨngwa vak wukiyowun. 28 Ngwuk kat kai walɨga nɨmba kat ke vaakngwa. Vaatapman kwondumba alɨ ngwula. Vaatapmankwondumba lɨngwa vak kai walɨga nɨmba vɨlaa waigandi. Nɨn kavle yigiyanɨn waa waigandi. God ngwuk kat kwondu kwindɨ, apma vat tɨgiyangwuk. 29 God gwuk kat njɨvwa kwuka tɨgangwuk. Nat kɨta njɨvwa kɨngiyan kwinda. Kraistna sɨ mbukngwuk maa nat nɨmba gwuk kat vɨlaa nɨma vak yigiyandi. Ngwuk wan vak kat ana kai waigangwuk. 30 Wuno wun kat wupma yilɨndi. Mbambala wuno ngwutno kɨta njɨvwamba kwutɨganɨn. Mbambala kwutuwa njɨvwa tak kwutuwa njɨva vla kwutɨgowun. Njɨvwa kwutuwa vak tamba waamba wuka lɨgangwuk. Ngi kat tɨga wunokwinala kɨta vat njɨvwa agwuk ngwula.