16
Äbot täŋpanita moneŋ täŋkentäŋ yämikta man
* Rom 15:25-26; 2Ko 8:1-9; Gal 2:10 Eruk man kubä ŋode; Anutu täŋo kudupi ämawebe bäräpi terak itkaŋ unita moneŋ täŋkentäŋ yämikta yäŋpäŋä Galesia komeken nanik äbot täŋpani yäwetpäŋ yäwoŋärek täŋkuro udegän täk täkot. Uwä ŋode yäwetkut; In kubäkubätä moneŋ kaŋ-ahänayäŋ täkaŋ u Sande Sande yäpmäŋ daniŋpäŋ taŋi täga penaŋi ude ini-ini käbop inigän kaŋ pek täŋput. Jop ittäŋgän näkä äreŋira moneŋ kaŋ-ahäkta pipiri täneŋta. Ude täŋirä näk äreŋpäŋä äma iwoyänayäŋ täkaŋ unitäŋo mebäri uwä man kudän terak kudän täŋpäŋ yämakaŋ moneŋ bänep tägata pewani u yäpmäŋ Jerusalem api kuneŋ. Näkŋa bok kunaŋi täŋpäwä bok api kune.
* Apos 19:21 Tawaŋ ŋode peyat; Pengän Masedonia kome kuŋkaŋ äbot täŋpani-kät ätu itkaŋ inken api ärewet. * Rom 15:24; Tai 3:12 Inken äreŋpäŋ kadäni käroŋi bumik käwep api iret. Kadäni käroŋi bumik it yäpmäŋ äroŋira iwän mänit kadäni käwep api tärewek. Irira intä kädetta täŋkentäŋ namäkaŋ kome uken-uken api kuŋaret. * Apos 18:21 Kadäni ŋodeken päre inkät kadäni keräpigän itkaŋ kome ätuken kukta nämo nadätat. Nämo, kämi äreŋpäŋ inkät kadäni käroŋi bumik itta gäripi nadätat. Unita Anututä nadäŋ namänä ude api täŋpet. Täŋpäkaŋ apiŋode Efesus komeken ŋo itta nadätat. Ŋo irira Pentikos orekirit ahäŋirän uyaku inken api ärewet. * Apos 19:8-10; 2Ko 2:12; Kol 4:3; Rev 3:8 U imata, ŋoken Ekänitä piä taŋi kubä täkta kädet täwit namitak. Piä täŋira bureni taŋi pewän ahäkaŋ. Upäŋkaŋ äma mäyaptä piä unita iwan täkaŋ.
10  * 1Ko 4:17 E man kubä ŋode; Timotitä inken käwep api ärewek. Äreŋirän not täŋ imiŋirä umun terak nämo irek. Nadäkaŋ, uwä näkä Ekäni täŋo piä täk täyat udegän täk täyak. 11  * 1Ti 4:12 Unita äma kubätä Timotita nadäwän äpani nämo täŋpek. Nämo, täŋkentäŋ imiŋpäŋ tewä yäpmäŋ bänep pidäm terak täŋtäŋ kuŋtäŋgän äyäŋutpeŋ äneŋi näkŋaken kaŋ äbän. Ukät äbot täŋpani ätukät äbäkta api itsämbet.
12  * 1Ko 1:12, 3:6 Täŋkaŋ notninpak Apolos unita ŋode täwetat; Uwä äbot täŋpani ätukät inken ärekta peŋ iwerira nämo pidäm täyak. Kadäni ŋoken nämo käwep, kadäni kubäta nadäwän tägawäwä api ärewek.
Ekäni täŋo piä äma nadäŋ yämik täkot
13  * Sam 31:24; Efe 6:10 Notnaye, nadäŋit nadäŋit kuŋat täkot. Täŋkaŋ nadäkinikjin nämo pewä putäreneŋ. Nämo, nadäŋ täpäneŋpäŋ nadäkinikjin täŋkehärom taŋpäŋ kehäromigän kuŋat täkot. 14 Täŋpäŋ imaka kuduptagän bänep iron terakgän täk täkot. 15  * Rom 16:5; 1Ko 1:16 Täŋpäkaŋ notnaye, man kubä, Stefanus ba äboriye unita yäŋira nadäwut. Uwä Grik komeken unitä jukun bänep äyäŋutpäŋ Ekänita biŋam täŋkuŋ. Täŋkuŋo Anutu täŋo kudupi ämawebeniye in bämopjin-ken watä piä täk täkaŋ. Unita ŋode peŋ täwetat; 16  * 1Te 5:12 In äma u ba noriye ätu Ekäni täŋo piä täŋpäŋ komi nadäk täkaŋ, äma udewani täŋo man buramiŋ yämik täkot.
17 Stefanus, Potanus, ba Akakus u näkken äbäŋirä bänep täga nadäŋ yämiŋkut. Inta nikek unitä päbä nabäŋirä tägagämän nadäŋkut. 18  * Plp 2:29 Äma unitä in ba näka bok bänep pidäm täŋ nimiŋkuŋo unita äma udewanita nadäŋirä säkgämän täk täkot.
19-20  * 2Ti 1:15; Apos 18:2,18,26; Rom 16:5 * Rom 16:16; 2Ko 13:12 Täŋpäkaŋ Esia kome ŋonitäŋo äbot täŋpani kuduptä inta bänep oretoret man pewä ärekaŋ. Täŋpäŋ Akwila Prisila yanäpi u imaka, Ekäni wäpi terak bänep oretoret man pewän ärekaŋ. Ba äbot täŋpani Anutu iniŋoretta yanäpi yarä unitä eŋiken käbeyä täk täkaŋ u, ba nadäkinik täŋpani notjiye Efesus kome ŋoken nanik u kudup imaka, man udegän tewä ärekaŋ. Täŋpäkaŋ injin-tägän Ekäni wäpi terak not täŋpäŋ kowat iniŋ orerän täk täkot.
21  * Kol 4:18; 2Te 3:17 Pol näkŋa-tägän oretoret man täwetpäŋ wäpna kudän täyat ŋo.
22  * Gal 1:8-9 Täŋpäkaŋ äma kubätä Ekänita gäripi-inik nämo nadäŋpäŋä kädäpta biŋam täŋpän! O Ekäni, äbi!
23 Eruk, Ekäninin Jesu täŋo orakoraki inken iton. 24 Irirän Jesu Kristo terakgän in ba näk kowat kwasikorän täkamäŋ unita nadäŋ tamikinik täyat. Ugän.

*16:1: Rom 15:25-26; 2Ko 8:1-9; Gal 2:10

*16:5: Apos 19:21

*16:6: Rom 15:24; Tai 3:12

*16:7: Apos 18:21

*16:9: Apos 19:8-10; 2Ko 2:12; Kol 4:3; Rev 3:8

*16:10: 1Ko 4:17

*16:11: 1Ti 4:12

*16:12: 1Ko 1:12, 3:6

*16:13: Sam 31:24; Efe 6:10

*16:15: Rom 16:5; 1Ko 1:16

*16:16: 1Te 5:12

*16:18: Plp 2:29

*16:19-20: 2Ti 1:15; Apos 18:2,18,26; Rom 16:5

*16:19-20: Rom 16:16; 2Ko 13:12

*16:21: Kol 4:18; 2Te 3:17

*16:22: Gal 1:8-9