1 Samuel
Profet Samuel kenta intäjukun äma Saul unitäŋo manbiŋam
3
1 Samuel 3:1-10
Yawetä Samuelta gera yäŋkuk
Äma gubaŋi Samuel Yawe täŋo epän täk täŋkuko u Elitä watäni irirän täk täŋkukonik. Kadäni uken Yawe täŋo man kotäktä Isrel ämawebeken mäyap nämo ahäŋkuk. Ba ayäbu terak imaka, kadäni mäyap nämo ahäŋ yämiŋkuk.
Täŋpäkaŋ kadäni uken Eli täŋo dapuri waŋirän dapuri itpipiwayäŋ täŋkuk. Eruk bipani kubäken Eli uwä Yawe täŋo kudupi yot gänaŋ ini päraniken patkuk. Parirän Samuel uwä Anutu täŋo topmäk-topmäk unitäŋo gäpe pewaniken kudupi yot gänaŋ u patkuk. Kome nämo yäŋeŋirän Anutu täŋo topän u pen ijiŋ itkuk. Eruk Yawetä Samuelta gera yäŋkuk. Gera yäŋirän ŋode yäŋkuk; Ei, näk itat ŋo! yäk. Ude yäŋpäŋ bäräŋeŋ päŋku Eli iwetkuk; Näka gera yäŋpewi äbätat yäk. Ude yäŋirän Elitä iwetkuk; Näk gäka gera nämo yät. Äneŋi kuŋkaŋ päsi yäk. Ude iweränä päŋku patkuk. Eruk, äneŋi päŋku parirän Yawetä Samuel! yäŋ gera yäŋkuk. Ude yäŋirän nadäŋpäŋ Samueltä akumaŋ Eliken äneŋi kuŋpäŋ iwetkuk; Näka äneŋi yäŋpewi äbätat yäk. Yäŋirän Elitä iwetkuk; Nanakna, gäka gera nämo yät. Päŋku äneŋi pat.
Täŋpäkaŋ Samuel uwä Yawe täŋo kotäk nämo nadäk täŋkuko unita Yawetä gera yäŋirän nadäŋ urukuruk täŋkuk. Eruk, Yawetä Samuelta gera äneŋi yäŋirän kadäni yaräkubä täŋkuk. Yäŋirän Samuel äneŋi akumaŋ Eliken kuŋpäŋ iwetkuk; Näka gera yäŋpewi äbätat yäk. Täŋpäkaŋ Elitä ŋode nadäwän tumbuŋ; Yawetä ini yäyak yäŋ nadäŋkuk. Ude nadäŋpäŋ Samuel iwetkuk; Äneŋi päŋku pariri gera äneŋi yäwänä kaŋ iwet; Yawe, näwet. Epän ämaka jopi näk man jide näwerayäŋ täyan unita juku päram täyat. Ude iweränä Samuel päŋku patkuk.
10 Päŋku parirän Yawetä äbä dubiniken itkaŋ gera pengän kadäni yaräkubä yäŋkuko udegän yäŋkuk; Samuel! Yäŋirän Samueltä yäŋkuk; Näwet! Epän ämaka jopi näk man jide näwerayäŋ täyan unita juku päram täyat.