^
2 Pita
Ninä Anututä inita iwoyäŋpäŋ nipmaŋkuk
Anutu täŋo man u bureni
Yäŋ-yäkŋarani ämata man
Jesu bureni-inik api äbek
Ket nadäŋpäŋ Ekänita itsämäŋkäna