12
2 Samuel 12:1-15
* Sam 51 Täŋpäkaŋ Yawetä Natan Devitken iwerän kuŋkuk. Päŋku ŋode iwetkuk; Yotpärare kubäken äma yarä itkumän. Kubäwä tuŋum äma, kubäwä äma jäwäri. Tuŋum äma uwä sipsip bulimakau bumta it imiŋkuŋ. Täŋ äma jäwäri uwä sipsip webeni tepi kubägän nanakipäŋ, moneŋ peŋpäŋ yäpuko unitägän itkuk. Täŋpäŋ watäni irirän inikät nanakiyekät bok pat täŋkuŋ. Ketem mähemitä nak täŋkuko ugänpäŋ moräki nak täŋkuk. Ba mähemitä ume gwetpäŋ nak täŋkuko ugänpäŋ nak täŋkuk. Täŋpäŋ däpmon patpat uwä, kupäŋikengän pat täŋkuk. U iniken äperi ude it imiŋkuk.
Täŋpäkaŋ tuŋum äma uken noripaki kubä kome kubäken nanik äbäŋirän, tuŋum äma u iniken sipsip ba bulimakau kubä yäpmäŋpäŋ äma unita ijiŋ imikta bitnäŋpäŋ äma jäwäri unitäŋo sipsip webeni tepi kubägän u päŋku yäpmäŋpäŋ noripaki äbuko unita utpäŋ ijiŋ imiŋkuk.
Devit man ude nadäŋpäŋ tuŋum äma unita koki wawäpäŋ Natan iwetkuk; Yawe irit mähemi täŋo wäpi terak ŋode yäŋkehärom täyat; Äma kudän ŋo täŋkuko u kumäkta biŋam! Täŋpäŋ äma jäwärita butewaki nämo nadäŋ imiŋpäŋ imaka ude täŋ imiŋkuko unita kubätagän kowata sipsip yaräbok-yaräbok kaŋ imän yäk.
Ude iweränä Natantä Devit ŋode iwetkuk; Äma uwä gäk ubayäŋ! Yawe, Isrel ämawebe täŋo Anutu unitä ŋode yäyak; Näk Isrel äbot täŋo intäjukun äma ude gepmaŋpäŋ ume gakŋi piŋ gäbatkut. Ba Soltä iwan täŋ gamiŋirän u keriken nanik yomägatkut yäk. Täŋpäŋ Sol täŋo tuŋumi gamiŋkut, ba unitäŋo webeniye gamiŋ moreŋkut. Täŋpäŋ Isrel ba Juda äbot gäkä intäjukun it yämikta ketka terak yepmaŋkut. Täŋkaŋ imaka u ba unitä gäripka nämo däpmäŋ täreŋkuk yäwänä ätukät yäpurärätpäŋ gamam. Unita gäk imata Yawe näkŋo man nadäwi äpani täŋpäpäŋ imaka näkä nadäwa waki täk täyak u täŋkun? Gäk Uria Hitai nanik u kumäŋ-kumäŋ utkun. Amon äma äbot keriken peŋiri Uria urirä webeni yäpmäŋiri webeka ude täŋkuk. 10 Unita ket nadäsi. Gäk näka nadäwi äpani täŋpäpäŋ Hitai äma Uria unitäŋo webeni gäkŋata koreŋkuno unita nägät moräkayetä ämik terak api kumäk täneŋ.
11  * 2Sml 16:22 Täŋpäŋ Yawetä ŋode yäyak; Nadätan? Gäkŋa äbotken naniktä iwan api täŋ gamineŋ. Ba dapunka terak webekaye yäpmäŋpäŋ nägät moräkka kubäta imiŋira kepma käroŋ webekayekät api pätneŋ. 12 Imaka u käbop täŋkunopäŋ näkäwä kwawa pähap Isrel äbot iŋamiken api täŋpet.
13 Ude yäwänä Devittä Natan ŋode iwetkuk; Näk waki täŋkuro uwä Yaweken momi täŋkut. Ude yäwänä Natantä iwetkuk; Yawetä momika peyak. Gäk nämo api kumben. 14 Upäŋkaŋ gäkŋa imaka ude täŋpäŋ Yawe täŋo iwaniyetä wäpi iniŋ täwetta täwit yämiŋkuno unita iroŋi bäyaŋkumäno u api kumbek.
15 Täŋpäkaŋ Natantä man ude iwet moreŋpeŋ eŋiniken kuŋirän eruk Yawetä nadäŋirän nanak Uria täŋo webenitä Devitta bäyaŋ imiŋkuko u käyäm waki kubä täŋkuk.

*12:1: Sam 51

*12:11: 2Sml 16:22