2
Anutu täŋo manta iwan api ahäwek
* 1Te 4:13-17 Notnaye, Ekäninin Jesu Kristo täŋo äbäkäbäk ba unitä nimagut yäpmäŋ päbä dubini-ken api nipmaŋpeko unitäŋo manbiŋam täwera nadäwut. Äma ätutä ŋode api yäŋ-täkŋatneŋ; Munapiktä ŋode niwetak; Ekäni täŋo kadäni uku ahäŋkuk yäŋ api täwetneŋ. Ba meni-tägän jop api yäŋ-täkŋatneŋ. Ba man kudän terak Poltä kudän täk yäŋ api yäŋ-täkŋatneŋ. Ude yäŋ-täkŋarirä in täŋguŋ taŋpäŋ kwaiŋkaŋ bänepjin nämo pewä putärewek. * 1Ti 4:1; 1Jo 2:18, 4:3; Jon 17:12 Yäŋ-täkŋat man udewani täwerirä nämo nadäŋ yämineŋ. Ekäni täŋo kadäni keräp taŋirän pengänä Ekäni täŋo manta iwan pähap api ahäwek. Täŋkaŋ Peŋawäk Äma, geŋita biŋam täŋpani unitä kwawak api ahäwek. * Dan 11:36; Ese 28:2 Täŋpäŋ äma uwä imaka imaka ämatä anutu yäŋ iwetpäŋ yäniŋ oret täkaŋ u kudup yäpmäŋ päpä yepmaŋpäŋ ini wäpi api yäpmäŋ ärowek. Ude täŋkaŋ Anutu täŋo kudupi yot gänaŋ äro itpäŋ inita Näk Anutu yäŋ api yäwek.
Täŋpäkaŋ näk inkät itkaŋ unita täwetkuro ukeŋo u nadäkaŋ ba nämo? Kadäni ŋokengän ukät-pipik pätak u nadäkaŋ? U keweŋirän Peŋawäk Ämatä kadäni yäŋ imani-ken api ahäwek. Täŋpäkaŋ apiŋo Peŋawäk Ämatä epän käbop käbop täk täyak. Ude täŋtäŋ kuŋattäyon ukät-pipik u keweŋirän Peŋawäk Äma u kwawak api ahäwek. * Jop 4:9; Ais 11:4; Rev 19:15 Kwawak ahäŋpäŋ irirän Jesutä äbäŋpäŋ meni woŋ piäŋ-iwat-pewän Peŋawäk Äma u kumäŋirän eruk Jesu täŋo peŋyäŋek ägonitä yäput pewän paot-inik api täŋpek. * Mat 24:13; Rev 13:11-13 Täŋpäkaŋ intäjukun, Peŋawäk Äma u nämo kumäŋirän Satantä kehäromi imänkaŋ Peŋawäk Äma u Näk näwarut yäŋ nadäŋpäŋä täŋyäkŋarani ba kudän kudupi mebäri mebäri api pewän ahäneŋ. 10 Ude täŋpäŋ ämawebe paot-paotta biŋam yäwani kädet waki mebäri mebäri terak api täŋyäkŋarek. Ämawebe uwä Anutu täŋo man bureni u nadäŋpäŋ iyap takta bitnäk täkaŋ unita api paotneŋ. Man bureni u nadäŋpäŋ iyaptak täŋkuŋ yäwänä man unitä täŋkentäŋ yämitek. 11  * 2Ti 4:4 Upäŋkaŋ nämo! Man burenita nadäkinik nämo täk täkaŋ unita Anututä nadäk bureni nämo, iniŋ kireŋpewän nadäk-nadäki peŋ awähurirän jop manmanta nadäwä bureni api täneŋ. 12 Man burenita bitnäŋpäŋ imaka wakita gäripi nadäk täkaŋ unita ämawebe uwä kowata ahäŋ yämekta Anututä kädet ude uwä api peŋ yämek.
Nadäŋ dämiŋpäŋ itkot
13  * 2Te 1:3; Jon 15:16; Efe 1:4; 1Te 4:7, 5:9 Täŋpäkaŋ notnaye, Ekänitä inta nadäŋ tamikinik täk täyak! Pengän-inik Anututä intä irit kehäromi kaŋ-ahäkta iwoyäŋkuko unita inta yäŋpäŋ Anutu bänep täga man kadäni kadäni iwet täkäna! Täŋpäkaŋ in irit kehäromi kaŋ-ahäkta iwoyäŋkuko uwä Munapiktä bänepjin täŋ-kodaktaŋ tamiŋirän Jesu täŋo manbiŋam burenita nadäkinik täŋpäŋ kuŋattäŋgän api kaŋ-ahäneŋ. 14 Täŋpäkaŋ Anututä in u kaŋ-ahäkta Jesu täŋo Manbiŋam Täga nintä täweritna nadäŋkuŋo uterak iwoyäŋpäŋ tepmaŋkuk. Bureni-inik, Ekäninin Jesu Kristotä wäpi biŋam ärowani yäpayäŋ täyak u in ukät penta itpäŋ kaŋ yäput yäŋpäŋ yäŋpäbä tepmaŋkuk. 15 Unita notnaye, in kadäni kadäni kehärom taŋpäŋ man, kudän terak ba menintä täwetpäŋ täwoŋärek täŋkumäŋo u kaŋ yäpmäŋ kuŋarut.
16-17  * 1Te 3:13 Täŋpäkaŋ Ekäninin Jesu Kristo ini, ba Nanin Anututä bänepjin täŋpidäm taŋpäŋ kehäromi tamiŋirän man ba epän bureni inken peŋkuko u pewä putärewektawä! Anututä nadäŋ nimikinik täŋpäŋ bänep ironi pähap uterak bänep pidäm, paot-paori nämo, pewän ahäŋ nimik täkaŋ. Täŋkaŋ nadäkiniknin täŋkehärom taŋirän imaka tägagämän kubä mät kaŋ-ahäne yäŋ bureni-inik nadäk täkamäŋ.

*2:1: 1Te 4:13-17

*2:3: 1Ti 4:1; 1Jo 2:18, 4:3; Jon 17:12

*2:4: Dan 11:36; Ese 28:2

*2:8: Jop 4:9; Ais 11:4; Rev 19:15

*2:9: Mat 24:13; Rev 13:11-13

*2:11: 2Ti 4:4

*2:13: 2Te 1:3; Jon 15:16; Efe 1:4; 1Te 4:7, 5:9

*2:16-17: 1Te 3:13