6
Baga Man 6:1-9
Yawe Anutujin nadäŋ imikinik täneŋ
Mosestä Isrel ämawebe ŋode yäwetkuk; Yäŋ yäpmäŋ äbäro uwä baga man, jukuman ba man kädet ätu Yawe Anutujintä näkä täwetpäŋ täwoŋärekta peŋ näwetkuk. Baga man uwä kome kwep-yäŋen korenayäŋ täkaŋken u itkaŋ iwatta. Täŋkaŋ baga man u mebäri ŋodeta tamitak; Kadäni kadäni in ba nanakjiye ba unitäŋo nanakiye ahänayäŋ täkaŋ uwä Yawe Anutujinta umuri nadäŋpäŋ baga man ba jukuman tamitat ŋo iwatnayäŋ täŋo uyaku kome terak kadäni käroŋi api it yäpmäŋ äroneŋ. Unita Isrel ämawebe in baga man u nadäŋ dämikinik täŋpäŋ kaŋ iwarut. Ude tänayäŋ tämäŋo uwä kome tägagämän, gakŋi gäripi nikek orajiye täŋo Anutu Yawetä tamikta yäŋkehärom taŋkuko uken säkgämän itkaŋ nanak weŋbäyak täŋ yäpmäŋ kuŋtäŋgän äbot kehäromi nikek api itneŋ.
* Mak 12:29 Täŋpäkaŋ Isrel ämawebe, in juku peŋpäŋ nadäwut; Yawe u kubä-tägän Anutunin itak. * Mat 22:37; Mak 12:30; Luk 10:27 Unita in bänepjin, mäjojin ba kehäromijin kuduptagän Yawe Anutujinta kireŋ imik täkot. * Sam 58:11, 83:18; Ais 45:5,22; Mak 12:32; 1Jo 5:20 Ude täŋkaŋ apiŋo man täwetpäŋ täwoŋärek täyat ŋo yäpmäŋpäŋ bänepjinken peŋpäŋ yäpmäŋ kuŋat täkot. Ba äpetjiye nanakjiye kwikinik yotjinken itnayäŋ täkaŋken ba kädet kuŋatnayäŋ täkaŋken ba pätnayäŋ täkaŋken ba epän tänayäŋ täkaŋken Yawe täŋo man u yäwetpäŋ yäwoŋärek kaŋ täk täŋput. Täŋpäkaŋ unita juku piŋtäŋ kuŋatta ketjinken ba damajinken däpmäŋ gatäŋpäŋ pewä kaŋ irän. Täŋkaŋ yämajin terak ba yotjin täŋo bek terak kaŋ kudän täwut.

*6:4: Mak 12:29

*6:5: Mat 22:37; Mak 12:30; Luk 10:27

*6:6: Sam 58:11, 83:18; Ais 45:5,22; Mak 12:32; 1Jo 5:20