34
Baga Man 34:1-12
Moses kumbuk
Mosestä Moap awaŋ peŋpeŋ Jeriko yotpärare kukŋi Nebo pom terak äromaŋ eruk Pisga pom terak äroŋkuk. Äro irirän Yawetä Gileat kome unitä päŋku kome tärek-tärek wäpi Dan u kudup iwoŋäreŋkuk. Iwoŋäreŋpäŋ Naptali kome, ba Efraim Manase äbot täŋo kome ba Juda äbot täŋo kome it päŋku Mediterenian gwägu pähap täretak u kudup iwoŋäreŋ moreŋkuk. Ukät Negev kome jopi ba Jodan awaŋ, Soa yotpäraretä päŋku Jeriko täretak u kudup kaŋ moreŋkuk. Jeriko uwä bihä päya komeni yäŋ iwerani. * Stt 12:7, 26:3, 28:13 Ude iwoŋäreŋpäŋä Yawetä ŋode iwetkuk; Näk kome ŋo Abraham, Aisak, Jekopta yämikta yäŋkehärom taŋpäŋ ŋode yäwetkut; Kome uwä intäŋo äbekjiye orajiyeta api yäniŋ kirewet yäŋ yäwetkut. Eruk, näk nadäŋ gamiŋira dapunka-tägän kome ŋo käyan. Upäŋkaŋ bureni nämo api kwen.
Yawetä ude iweränpäŋ ätu itkaŋ Yawe täŋo epän äma Moses uwä Moap kome uken kumbuk, Yawetä iwetkuko udegän. Kumäŋirän Yawetä Moap kome Betpeo yotpärare kukŋi käda awaŋ uken äneŋkuk. Täŋpäkaŋ kadäni unitä it yäpmäŋ äbäkamäŋken ŋoken äma kubätä Moses äneŋkuko u nämo kaŋkuŋ. Täŋkaŋ Moses dapuri nämo bipmäŋ urirän ba kehäromini nämo paorirän obaŋ 120 ude täreŋirän kumbuk. Kumäŋirän Isrel ämawebe Moap awaŋ uken itkaŋ Mosesta konäm butewaki täŋ yäpmäŋ kuŋirä kepma 30 ude täreŋirän peŋkuŋ.
Täŋpäkaŋ komeni yäpmäkta Mosestä Nun täŋo nanaki wäpi Josua iwoyäŋkuko unita Anututä Josuata nadäk taŋi imiŋkuk. Unita Isrel ämawebe Josua täŋo man buramiŋpäŋ imaka kudup Yawetä Moses yäŋtäreŋ imiŋkuko udegän täŋkuŋ.
10 * Kis 33:11 Täŋpäkaŋ kadäni unitä it yäpmäŋ äbäkamäŋken Isrel ämawebe bämopiken profet kubä Moses udewani kubä nämo itkuk. Moses kenta Yawe uwä kowat kawän täŋpäŋ yäŋpäŋ-nadäk täk täŋkumänonik. 11 Ba Yawetä Moses uwä iwet-pewän Isip komeken päŋku kudän kudupi mebäri mebäri Ferokät epän ämaniye ba Isip nanik kuduptä kaŋpäŋ nadäk täkta täŋkuk. 12 Ba Isrel ämawebe iŋamiken kudän kudupi kehäromi nikek Mosestä kwawak pewän ahäŋirä kaŋkuŋo u äneŋi profet kubätä nämo täŋkuk.

*34:4: Stt 12:7, 26:3, 28:13

*34:10: Kis 33:11