34
Yämagurani 34:5-9
Yawetä iniken wäpi ba mebärini yäŋahäŋkuk
Eruk Yawe gubamtä uwäk täwänkaŋ Mosestä itkukken u äpäŋpäŋ iniken wäpi Yawe yäŋ yäŋahäŋkuk. * Kis 20:5-6; Nam 14:18; Lo 5:9-10, 7:9-10 Ude täŋpäŋ Moses iŋami käda kuŋpäŋ ŋode yäŋahäŋpäŋ iwetkuk; Näk Yawe! Näk butewaki ba orakorak mähemi, kokwawak bäräŋeŋ nämo täk täyat. Iron kädet näkken tokŋek pat täyak. Ba ämawebe nadäŋ yämikinik täŋpäŋ nämoinik yepmak täyat. Näk ämawebenaye äbot bumta itkuŋotä ahäŋ yäpmäŋ kunayäŋ täkaŋ unita iron pähap täŋ yämiŋkurotä pen api täŋ yämet. Unitäŋo momi wakiwaki ba peŋawäki peŋ yämik täyat. Täŋ ämawebe näk mäde ut namiŋpäŋ iniken nadäk iwatpäŋ kuŋat täkaŋ u nämo yabäŋ koreŋpäŋ kowata yämik täyat. Täŋkaŋ äbekiye oraniye mäden ahänayäŋ täkaŋ unita imaka, naniye täŋo wakinita yäŋpäŋ kowata api yämet.
Yawetä ude yäwänä Moses uterakgän Anutu iŋamiken yäpän äpmoŋpäpäŋ iniŋ oretkuk. Täŋpäŋ yäŋkuk; Yawe, gäk näka nadäwi täga täŋpäwä eruk gäk ninkät bok kaŋ it yäpmäŋ kuna! Ämawebe ŋowä gwäki kehäromi, peŋawäk mebäri mebäri täŋ gamik täkaŋ upäŋkaŋ waki, momi peŋawäknin peŋ nimiŋpäŋ gäkŋata biŋam kaŋ nimagut.

*34:6: Kis 20:5-6; Nam 14:18; Lo 5:9-10, 7:9-10