34
Esekiel 34:11-16, 23-24
Ekäni ini uwä yawak täŋo watä äma tägagämän
11 Ekäni Yawe ärowani näkä ŋode täwetat; Näkŋa yawaknayeta wäyäkŋeŋpäŋ yämagutkaŋ watäni säkgämän api it yämet. 12 Yawak täŋo watä ämatä yawakiye inigän inigän kwani yämagut päbä kubägän yepmaŋpäŋ watäni it täkaŋ udegän api täŋpet. Yawaknaye kadäni wakiken iwantä däpmäŋ yäwat kireŋpewä kuŋtäŋpä kuŋkuŋo uken nanik äneŋi yabäŋ ahäŋpäŋ kudup api yämaguret. 13 U ämatä komeken nanik yämagutpäŋ yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ ini komen Isrel uken äneŋi api äbet. Ude täŋpäŋ pom terak-terak ba ume dubiniken ba kome täga ätuken yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ kuŋkaŋ äbäk täŋira ketem säkgämän naŋpäŋ api itneŋ. 14 Watäni it yämiŋira Isrel täŋo pom ba awaŋ muyeŋ iraniken kuŋatpäŋ säkgämän api itneŋ. 15 Täŋirä näkŋa-tägän yawaknaye unita watäni itkaŋ yämagut yäpmäŋ päŋku yepmaŋpa kome tägaken itpäŋ-nadäk api täneŋ. Ekäni Yawe ärowani näkä ude yäŋkehärom täyat.
16  * Sam 23, 119:176; Ais 40:11; Mak 2:11; Luk 15:4-6; Jon 10:11,16; Apos 2:21 Täŋpäkaŋ yawak ätutä paotpeŋ kunayäŋ täŋo uwä wäyäkŋeŋpäŋ yabäŋ ahäŋpäŋ äneŋi api yämagut yäpmäŋ äbet. Täŋkaŋ jibi yäpmäŋpäŋ womän tokŋewani uwä api uwäktäŋ yämet. Ba käyäm ikek imaka, watä piä täŋ yämiŋira api täganeŋ. Täŋ yawak gupi taŋi taŋi ba kehäromi nikek uwä api täŋpa waneŋ. U imata, näk kädet siwoŋigän täŋpäŋ yawaknaye watäni it täyat unita.
...
23 Täŋkaŋ yawaknaye u watäni itta intäjukun äma kubä piä ämana Devit udewani iwoyäŋpäŋ teŋira yawak unita watäni säkgämän api irek. 24  * Ais 9:6-7; Mai 5:2-5; Mat 28:18; Luk 1:23; Apos 5:31; 1Ko 15:25; Hib 13:20; 1Pi 2:25, 5:4; Rev 22:16 Täŋirän Yawe näkŋa unitäŋo Anutuni api it yämet. Ude irira intäjukun äma piä ämana Devit udewanitä api yabäŋ yäwarek. Näkŋa ude yäŋkehärom täyat.

*34:16: Sam 23, 119:176; Ais 40:11; Mak 2:11; Luk 15:4-6; Jon 10:11,16; Apos 2:21

*34:24: Ais 9:6-7; Mai 5:2-5; Mat 28:18; Luk 1:23; Apos 5:31; 1Ko 15:25; Hib 13:20; 1Pi 2:25, 5:4; Rev 22:16