8
Ume gwägutä wädäŋ äpäŋirän kome keke yäŋkuk
Täŋpäkaŋ Anututä Noakät tom ägwäri ba towiwani päke ukät gäpe gänaŋ itkuŋo unita kudup nadäŋ yämiŋkuk. Nadäŋ yämiŋpäŋ mänit pähap iniŋ kireŋpewän piäŋirän gwägu pähap äpuk. Täŋpäŋ ume bian kome gänaŋ nanik abuŋo u kawuk taŋkuŋ. Ba iwän taŋkuko u imaka, däkŋeŋkuk. 3-4 Täŋpäŋ gwägu taŋi u äneŋi kwikinik kwikinik wädäŋ äpmoŋkuk. Kepma 150 ude täreŋirän ume gwägutä ätu wädäŋ äpmoŋirän gäpe u Ararat Pom terak däpän yewäpäŋ itkuk. Kadäni gäpetä pom terak itkuko u komepak 7 unitäŋo kepma 17. Irirän ume gwägu pen wädäŋ äpmoŋirän komepak 10 unitäŋo kepma 1 kadäni uken pom miŋgupi kwawak pat yäpmäŋ kuŋkuŋ.
Eruk äneŋi kepma 40 ude täreŋirän Noatä gäpe täŋo mänit kädet bian täŋkuko u dätkuk. Dätpäŋ Noa barak kubä yägu bumik pewän uken-uken piäŋ kuŋat irirän ume gwägu kawuk taŋkuk. Täŋpäkaŋ Noatä kome terak ume itak ba nämo itak yäŋ kaŋpäŋ nadäkta känaräm kubä tewän kuŋkuk. Tewän päŋku känaräm u maŋira yäŋkaŋ gwägu pen parirän täŋpän waŋkuŋ. Täŋpän wawäpäŋ äneŋi äyäŋutpeŋ Noaken äbuk. Äbäŋirän Noatä ket kewarirän keri terak maŋitkuk. Maŋiränkaŋ yäpmäŋ gäpe gänaŋ äbuk.
10 Täŋpäŋ kepma 7 itkaŋ känaräm u äneŋi tewän kuŋkuk. 11 Tewän yäpmäŋ päŋku kuŋattäŋgän bipäda äneŋi äyäŋutpeŋ äbäŋirän kaŋkuk; Olip päya pähämi kodaki kubä meniken irirän kaŋkuk. Ude kaŋpäŋä Noatä ŋode nadäŋkuk; Ume wädäŋ äpmoŋirän kome kwawak itak yäŋ nadäŋkuk. 12 Täŋpäŋ kepma 7 itkaŋ känaräm u äneŋi tewän kuŋkuk. Eruk tewän kuŋkuko uwä äneŋi nämo äbuk.
13 Noa obaŋ 601 unitäŋo komepak kubä täŋo kepma 1 täŋirän kome terak ume kawuk taŋkuk. Täŋpäŋ Noatä gäpe täŋo medäp därämutpäŋ kaŋkuk; Kome terak ume kawuk taŋirän. 14 Ätukät itpäŋä komepak yarä unitäŋo kepma 27 täŋirän okä kudup kawuktaŋ moreŋpäŋ patkuk.
15 Kometä ude kawuk taŋirän Anututä Noa iwetkuk; 16 Gäk, webeka ba nanakaye äbekaye gäpe gänaŋ naniktä yäman aput. 17 Tom, barak, gämok, gwakgwak u imaka yepmaŋpi äput. Yepmaŋpi äpäŋpäŋ bäyaŋ weŋpäŋ kome tokŋewut yäk.
18 Ude iwerirän Noakät webeni nanakiye äbekiye äpuŋ. 19 Ba tom kome terak kuŋarani kudup, barak, gämok, gwakgwak u kuduptagän gäpe gänaŋ naniktä äbot ini-ini tawaŋ äpuŋ.
20 Äpäŋ moreŋpäŋä Noatä Yawe iniŋ oretta mobä bukä kubä täŋpäŋ tom ba barak nakta nämo yäjiwärani kudup ukät nanik ätu yäpmäŋpäŋ ijiŋ imiŋkuk. 21 Ijiŋ imiŋirän Yawetä käbäŋi säkgämän nadäŋpäŋ bänepitä ŋode nadäŋkuk; Ämata yäŋpäŋ kome terak tagwän wari nämo api täŋpet. Äma nanakinik kentä bänep nadäk-nadäki wakigän api täŋ yäpmäŋ kuŋatneŋo upäŋkaŋ täŋkuro udegän näk imaka imaka kuŋat-kuŋat ikek kuduptagän äneŋi nämoinik api däpet.
22 Nämo!
Kome täŋo kadäni it yäpmäŋ ärowayäŋ täyak udegän
piŋpäŋ naknak, mänit ba komi,
iwän ba edap kadäni, kepma bipani
u pen api it yäpmäŋ ärowek.