11
Man kotäk yäpmäŋ daniwani täŋo manbiŋam
Kadäni uken ämawebe komeni komeni man kotäk kubägän yäk täŋkuŋonik. Ba imaka wäpi wäpi uwä kudup kubägän yäk täŋkuŋonik. Täŋpäŋ ämawebe kome dapuri äpmoŋpanikentä bäyaŋ weŋtäŋ äbäŋkä awaŋ kubä wäpi Babilonia kome ahäŋpäŋ uken yotpärare täŋpäŋ itkuŋ.
Täŋpäŋä yot täna yäŋkaŋ yäŋpäŋ-nadäk ŋode täŋkuŋ; Eruk, gäŋpäŋ täŋpena kwäkä yäwäkaŋ kädäpken ijiŋpena kehärom tawut yäk. Ba gäŋ kehärom täwani yäpurärätpäŋ däpmäŋ gatäkta kome yäpmäki kome gänaŋ nanik upäŋ kaŋ däpmäŋ gatäna yäk. Ude täŋkuŋo uwä äma kome ätuken naniktä yot mobäpäŋ täk täŋkuŋo u nämo täŋkuŋ. Ba mobä yäpurärätpäŋ däpmäŋ gatäkta gäŋpäŋ täk täŋkuŋo u nämo täŋkuŋ. Täŋpäkaŋ äma unitä yäŋpäŋ-nadäk ŋode täŋkuŋ; Eruk yotpärare taŋi kubä täna. Täŋkaŋ yotpärare u bämopiken yot käroŋi kubä yäpurärätpäŋ täŋtäŋ äroŋitna miŋgupitä kunum kaŋ yäpurän! Ude täŋitna wäpnin biŋam nikek itpäŋ komeni komeni kuŋtäna kuneŋtawä yäk.
Ude yäŋpäŋ yotpärare pähap ba yot käroŋi u täŋ irirä Yawetä yabäwayäŋ äpuk. Päpä yabäŋpäŋ Yawetä yäŋkuk; Bureni, ŋowä äma äbot kubägän, mani kotäk kubägän unita yot käroŋi ŋo täŋpäŋä mäden imaka imaka täna yäŋkaŋ tägagän api täneŋ. Eruk, nin äpmoŋpäŋ man kubägän yäk täkaŋ u awähutpena manta täŋguŋguŋ kaŋ taŋput yäk.
Yawetä ude yäŋpäŋ äma äbot pähap u yäpmäŋ daniŋpäŋ yepmaŋpän yotpärare pähap täŋ itkuŋo u peŋpeŋ komeni komeni kuŋtäŋpä kuŋkuŋ. Täŋpäkaŋ Yawetä kome uken mani kotäk kubägän yäpmäŋ daniŋpewän imätpeŋ komeni komeni kuŋ moreŋkuŋo unita kome, yot käroŋi täŋkuŋo unitäŋo wäpi Babel yäŋ iwetkuk. Babel mebäri u yäŋuruk-uruk pähap.
Siem nanakiye täŋo wäpi tawaŋ
10 Siem täŋo äbekiye oraniye täŋo manbiŋam ŋode;
Gwägu pähap paoränkaŋ obaŋ yarä täreŋirän Siem uwä obaŋ 100 täŋkuk. Obaŋ 100 täŋirän unitäŋo nanaki tuäni Apaksat ahäŋkuk. 11 Apaksat ahäwänkaŋ obaŋ 500 it yäpmäŋ äroŋirän u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋkuŋ.
12 Apaksat uwä obaŋ 35 täreŋirän nanaki tuäni Sela ahäŋkuk. 13 Sela ahäwänkaŋ Apaksat u obaŋ 403 it yäpmäŋ äroŋirän u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋkuŋ.
14 Sela uwä obaŋ 30 täreŋirän nanaki tuäni Ebe ahäŋkuk. 15 Ebe u ahäwänkaŋ Sela u obaŋ 403 it yäpmäŋ äroŋirän u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋkuŋ.
16 Ebe uwä obaŋ 34 täreŋirän nanaki tuäni Pelek ahäŋkuk. 17 Pelek ahäwänkaŋ Ebe u obaŋ 430 it yäpmäŋ äroŋirän u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋkuŋ.
18 Pelek uwä obaŋ 30 täreŋirän nanaki tuäni Reu ahäŋkuk. 19 Reu ahäwänkaŋ Pelek u obaŋ 209 it yäpmäŋ äroŋirän u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋkuŋ.
20 Reu uwä obaŋ 32 täreŋirän nanaki tuäni Seruk ahäŋkuk. 21 Seruk ahäwänkaŋ Reu u obaŋ 207 it yäpmäŋ äroŋirän u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋkuŋ.
22 Seruk uwä obaŋ 30 täreŋirän nanaki tuäni Naho ahäŋkuk. 23 Naho ahäwänkaŋ Seruk u obaŋ 200 it yäpmäŋ äroŋirän u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋkuŋ.
24 Naho uwä obaŋ 29 täreŋirän nanaki tuäni Tera ahäŋkuk. 25 Tera ahäwänkaŋ Naho u obaŋ 119 it yäpmäŋ äroŋirän u bämopiken äperiye nanak ätu ahäŋkuŋ.
26 Tera uwä obaŋ 70 täreŋirän nanakiye ŋode ahäŋkuŋ; Abram, Naho, Haran. 27 Eruk Tera täŋo manbiŋam ŋode; Tera nanakiye Abram, Naho, Haran ahäŋkuŋ. Täŋpäŋ Haran täŋo nanaki Lot ahäŋkuk. 28 Haran nani wäpi Tera u pen irirän Haran uwä ini ahäwani yotpärare wäpi Ur uken kumbuk. Ur u Kaldia komeken itak. 29 Täŋpäŋ Abram kenta Naho webe yäpumän. Abram webeni wäpi Sarai yäpuk. Täŋpäŋ Naho webeni wäpi Milka yäpuk. Naho webeni u Haran täŋo äperi. Haran uwä äperiyat Milka kenta Iska. 30 Täŋpäŋ Abram webeni Sarai äruŋ itkuk.
31 Täŋpäŋ Teratä nanaki Abram, Abram webeni wäpi Sarai, orani Haran täŋo nanaki wäpi Lot, u kudup yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ Kenan komeken kuŋkuŋ. Kome it täŋkuŋo u wäpi Ur, Kaldia kome bämopiken itak u peŋpeŋ kädet moräki yäput peŋkuŋ. Kuŋkä kädet bämopiken Haran komeken ahäŋpäŋ itkuŋ.
32 Täŋpäkaŋ Tera u obaŋ 205 it yäpmäŋ äroŋpäŋ Haran komeken kumbuk.