Hibru
Kristo uwä nintäŋo bämop äma bureni-inik unitäŋo manbiŋam
1
Jesutä Anutu täŋo mebäri yäŋahäŋ nimiŋ moreŋkuk
Bian-inik Anututä Juda ämawebe nintäŋo äbekniye oraniye iniken manbiŋam moräki moräki yäwet yäpmäŋ äbuk. Manbiŋam uwä profettä meni jinom yäpmäŋpäŋ kädet mebäri mebäri terak yäwetkuŋ. * Sam 2:8; Mat 21:38; Jon 1:3 Täŋpäkaŋ tärek-tärek kadäni ŋobayäŋ Nanaki-inik meni jinom terak mani biŋam niwet moreŋkuk. Nanaki u imaka imaka kuduptagän unitäŋo mähemi-inik täŋpekta iwoyäŋkuk. Ba ukätgän kunum kenta kome pewän ahäŋkumän. * 2Ko 4:4; Apos 2:33-34; Kol 1:20; Hib 8:1 Anututä iniken epmäget kudän peŋyäŋek ikek, nanaki unita wädäwän äroŋ imiŋkuko unita kudän ba täktäki unitä Anutu bureni ubayäŋ yäŋ yäŋahäk täyak. Täŋpäkaŋ mani kehäromitä imaka imaka kuduptagän täŋ-mehamtaŋ itak. Täŋpäŋ momi ärutärut piä täŋ moreŋkaŋ eruk kunum gänaŋ äroŋpäŋ Anutu kehäromi mähemi keri bure käda wäpi biŋam ikek itkukonitä itak.
Nanakitä aŋero yärepmitpäŋ ärowani-inik itak
* Plp 2:9 Ude täŋkuko unita Nanaki u aŋero äbot päke uwä yärepmitpäŋ intäjukun-inik itak. Täŋkaŋ Anututä wäp imiŋkuko uwä aŋero wäpi yärepmitpäŋ wäp inipärik kubä imiŋkuk. * Apos 13:33; Hib 5:5; 1Sto 17:13 Jide? Anututä aŋero kubä man ŋode iwetkuk?
 
Apiŋo gäkä näkŋo nanakna iriri näkä gäkŋo nanka itat.
 
Nämoinik! Ba aŋero kubäta ŋode yäŋkuk?
 
Näkä unitäŋo nani irira uwä nanakna ude api irek.
 
* Rom 8:29; Sam 97:7 Nämoinik! Nanaki tuäni u tewän kome terak ŋo äpayäŋ täŋirän iniken aŋero äbot päke u ŋode yäwetkuk;
 
In kuduptagän gukut imäpmok täŋ imut! yäk.
 
Täŋkaŋ aŋeroniye unita man kubä pen ŋodewä yäkgän täŋkuk;
 
Näkä täŋpewa piä ämanaye aŋero u mänit bumik, ba kädäp mebet ude äworek täkaŋ.
 
Aŋerota ude yäŋkukopäŋ nanakitawä ŋode yäŋkuk;
 
Anutu, gäk intäjukun-inik itkunoniktä api it yäpmäŋ ärowen. Kaŋiwat piäka u kudän siwoŋi terakgän täk täyan.
Gäk kudän siwoŋita gäripi nadäŋkaŋ kudän wakita taräki nadäk täyan. Mebäri unita Anutukatä gäk kaŋiwat piä täkta iwoyäŋkuk.
Ude täŋkaŋ notkaye yärepmitpäŋ wäpka biŋam ärowani pähap gamiŋirän oretoret pähap nadäk täyan. Sam 45:6,7
 
10 Täŋpäŋ nanakita Anututä man kubä pen ŋodewä yäkgän täŋkuk;
 
Ekäni, gäk yäput-peŋpäŋ kome gatäŋkun. Täŋpäŋ ketkatä kunum u täŋkun.
11 Upäŋkaŋ uwä waŋpäŋ api paotdeŋ. Tektä wek täkaŋ ude api weŋpäŋ paotdeŋ.
Täŋ, gähä paot-paotka nämo, pen api it yäpmäŋ ärowen.
12 Kunum kenta kome u gäkä tek biani ude yäŋopmäŋpäŋ pimiŋ tokätpäŋ api pewen. Ude täŋpayäŋ täno upäŋkaŋ gähä kudupi kubä nämo api äworewen. Nämoinik, gäk paot-paotka nämo, pen api it yäpmäŋ ärowen. Sam 102:25
 
13 Täŋpäkaŋ Anututä Jesu man ŋode iwetkuko ude aŋero kubä nämo iwetkuk;
 
Gäk ketna bure käda wäpka biŋam ikek iriri näkä gäkŋo iwankaye yepmaŋpa gämotka-ken jiraŋ ude api itneŋ. Sam 110:1
 
14 * Sam 34:7, 91:11 Eruk, ude unita aŋerota jide yänayäŋ? Ŋode; Aŋero u kudup mänit ude itkaŋ Anututa watä piä täŋ imik täkaŋ. U Anututä peŋ yäwet-pewän päŋku ämawebe kunumta biŋam yäwani u täŋkentäŋ yämik täkaŋ.

*1:2: Sam 2:8; Mat 21:38; Jon 1:3

*1:3: 2Ko 4:4; Apos 2:33-34; Kol 1:20; Hib 8:1

*1:4: Plp 2:9

*1:5: Apos 13:33; Hib 5:5; 1Sto 17:13

*1:6: Rom 8:29; Sam 97:7

*1:14: Sam 34:7, 91:11