49
Aisaia 49:1-18
Anutu täŋo piä watä äma
* Jer 1:5 Oi, ämawebe komeni komeni, in juku peŋirä man kubä ŋode täwera nadäwut;
Näk nämo ahäŋira Yawetä näkä watä epän täŋ imikta iwoyäŋkuk. Täŋkaŋ meŋ koki gänaŋ irira wäpna namiŋkuk.
* Hib 4:12; Rev 1:16 Täŋpäkaŋ Ekäni uwä näk mani yäŋahäkta mena wädäwän päraŋiinik täŋirän keritä watä it namiŋkuk.
Ba epäni täkta näk tenäŋ päraŋ ude kahätpäŋ yäkiken daiŋpäŋ ämetkuk.
Ude täŋpäŋ näwetkuk; Isrel, gäk nadätan? Gäk näkŋo watä epän ämana yäk. Gäk näkŋo epän täŋiri ämawebetä näkŋo peŋyäŋek ba kehäromina kwawak api kaŋpäŋ nadäneŋ yäk.
 
Ude yäŋirän näk iwetkut; Yawe, ude nämo kak täyat. Näk epän taŋi täŋira bureni udewani kubä nämo ahäŋkuk.
Epän täŋtäŋ kuŋtäyiwa kehäromina kudup paoränpäŋ jopi täŋkuk yäŋ iwetkut.
Upäŋkaŋ jop uken. Nadäwätäk nämo täk täyat. Nämo, Yawetä ini epäna u kaŋpäŋ nadäŋpäŋ uterak kowata api namek yäŋ nadätat.
U imata, Yawetä ini watä piä täŋ imikta gupna meŋ koki gänaŋ täŋpäŋ peŋkuk. Näk täŋpäŋ peŋkuko uwä Isrel ämawebe, Jekop täŋo äboriye u äneŋi yämagut päŋku Yawe gämoriken yepmakta täŋkuk. Täŋkaŋ iniwä nadäŋ namikinik täŋirän kehäromi uken nanik yäpmäk täyat.
* Ais 42:6; Luk 2:32; Apos 13:47, 26:23 Täŋpäkaŋ Yawetä ŋode näwetkuk; Jekop täŋo äboriye, Isrel ämawebe yarägän nämo paotkuŋo u näkŋa dubinaken äneŋi yämagut yäpmäŋ äbäk-äbäk u epän pidämi bumik yäk.
Täŋ epän taŋi kubä ŋode gamikgän api täŋpet yäk. Gäk guŋ ämawebe äbotta peŋyäŋek api yämen. Ude täŋpayäŋ täno uwä näkŋaken äbäk-äbäk kädet uwä ämawebe komeni komenitä api nadäwä tumneŋ.
Anututä ämawebeniyeta butewaki nadäŋ yämiŋpäŋ äneŋi api yäpän täganeŋ
Yawe täŋo epän ämani uwä äma ekäni ekäni gämoriken itkaŋ watä piä täŋ yämik täyak. Täŋirän ämawebe komeni komenitä iwan täŋ imik täkaŋ. Upäŋkaŋ Yawe, Isrel täŋo Anutu Kudupi ba Yäpätägak Äma bureni unitä ŋode iwetak;
Intäjukun ämatä gabäŋkaŋ ganiŋ oretta api akuneŋ. Ba äma ekänitä gwäjiŋ äpmoŋpäŋ api ganiŋ oretneŋ.
U imata, Yawetä epän ämani gäk iwoyäŋpäŋ gepmaŋkuko unita. Täŋkaŋ Isrel täŋo Anutu Kudupitä yäŋkehäromtak man yäk täyak u nämo wärämut täyak. Nämo, u burenigän täk täyak.
* 2Ko 6:2 Täŋpäkaŋ Yawetä ämawebeniye ŋode yäwetgän täyak;
Orakorak kadäninaken api nadäŋ tamet, ba yäpätägak-tägak kadäninaken api täŋkentäŋ tamet. Näk watä säkgämän it tamiŋpäŋ intä terak ämawebe komeni komeni ukät topmäk-topmäk kubägän api täŋpet.
Näkä komejin iwantä täŋpä wawäpäŋ peŋkuŋo u yäpa tägawäpäŋ nadäŋ tamiŋira äneŋi api koreneŋ.
Täŋkaŋ ämawebe komi yotken irani yäniŋ kireŋpewa api äpämaŋ kuneŋ. Ba ämawebe bipmäŋ urani gänaŋ irani u api yäweret; Peŋyäŋekken äbut!
Ude yäwerira äbäŋpäŋ sipsip pom terak muyeŋ säkgämän naŋpäŋ it täkaŋ ude api itneŋ.
10  * Rev 7:16-17 Uwä ume ketemta wari nämo api yeneŋ. Täŋkaŋ edap ba mänit kädäp ikektä wakiinik wari nämo api yewek.
Nämo, nadäŋ yämikinik täŋpani ämatä yämagut päŋku ume dapuri tägaken api yepmaŋpek.
 
11 Täŋpäkaŋ pom näkŋa yäŋira ahäŋkuŋo u yäpmäŋ äreyäŋpäŋ täŋ-budäniŋpäŋ pewa ämawebenayeta kädet pähap api pat yämek.
12 Ude täŋira ämawebenaye kome ban it täkaŋken naniktä api ämneŋ. Uwä edap äbani käda ba kukŋi kukŋi naniktä api ämneŋ. Ätuwä Aswan yotpärare, Isip komeken naniktä api ämneŋ.
13 Unita kunum, gäk oretoret kap teyi! Ba kome, gäk imaka, oretoret gera yäyi! Ba pom, in imaka, oretoret kap yäŋ-tekot!
Imata, Yawe uwä ämawebeniye komi piäken iranita butewaki nadäŋ yämiŋpäŋ api yäniŋ bitnäwek.
 
14 Upäŋkaŋ Jerusalem ämawebetä ŋode yäŋkuŋ;
Yawetä mäde utpäŋ ninta guŋtakinik täyak yäk.
15 Ude yäŋirä Yawetä kowata ŋode yäwetak; Jide? Meŋ kubätä iniken nanaki nonoŋi naŋpäŋ tägawani kubäta kaŋäwaräkuk täŋpäŋ täga guŋ täwek?
Meŋ ätutä ude käwep täneŋo upäŋkaŋ näk inta ude täga nämoinik täŋ tamet.
16 Jerusalem, näk gäka täga nämo api guŋ täwet. Nämo, gäkŋo wäpka ketna bänepiken kudän täŋkuro u kaŋ itat.
 
17 Nadätan? Nanakaye äneŋi äbäŋirä äma täŋpä waŋkuŋo u gabä kätäŋpeŋ api metäŋpeŋ kuneŋ.
18 Unita dapun pärewat täŋpäŋ yabäsi! Nanakaye ukäda-käda naniktä äbä peroŋpäŋ gäkken ämnayäŋ.
Yawe Irit mähemi näkä bureni ŋode gäwetat; Ämawebekayeta gäripi pähap nadäŋpäŋ oretoret api täŋpen, webe kubätä äpikät kentäŋpäŋ itdayäŋ nadäŋkaŋ oretoret nadäŋpäŋ tek säkgämän täŋpeko ude.

*49:1: Jer 1:5

*49:2: Hib 4:12; Rev 1:16

*49:6: Ais 42:6; Luk 2:32; Apos 13:47, 26:23

*49:8: 2Ko 6:2

*49:10: Rev 7:16-17