20
Jeremaia 20:7-13
Jeremaiatä Anutu bänep nadäŋ bäräpi yäŋahäŋpäŋ iwetkuk
O Yawe, gäkä yäŋnäkŋatpewi gäkŋo man u nadäŋpäŋ piä ämaka ude itkut. Kehäromika uwä näkŋo kehäromi irepmitak unita gäkŋo piä man namiŋkuno u täga nämo irepmitkut. Täŋkuropäŋ apiŋo ämawebe yäŋärok näwetpäŋ kepma kepma yäŋpäŋ-nabäŋ mägayäk bumta täŋ itkaŋ. Man kwini kubä nämo yäŋahäk täyat. Kadäni kadäni gäkŋo meka jinom yäpmäŋpäŋ täŋpäwak ba komi ahäkta mangänpäŋ yäŋahäk täyat. O Yawe, gäkŋo manbiŋam ude yäŋahäk täyat unita ämawebetä u nadäŋkaŋ mäyäk namiŋpäŋ kadäni kadäni naniŋ täwet täkaŋ.
* Luk 9:62; Apos 4:20, 17:16; 1Ko 9:16-17; 2Ko 5:13-15 Täŋpäkaŋ gäkŋo man yäŋahäkta bitnäŋpäŋ mäde ut gamikta nadäk täyatken gäkŋo manbiŋamta nadäk täyat unitäwä bänepna kujatnaken kädäp mebettä-yäŋ ijiŋ yäpmäŋ kuk täyak. Täŋirän manbiŋam u käbop peŋpäŋ täga nämo yäŋahäkta pipiri pähap täk täyat upäŋkaŋ täga nämo. 10 Täŋpäkaŋ äma mäyaptä jiap terak ŋode yäŋirä nadäk täyat; Jeremaia uwä umun mangän wari yäk täyak. Unita apiŋogän manken tena! Ude yäŋirä notnaye bok kuŋaranitä imaka, wakitä näkä terak ahäŋpäŋ täŋpäwakta dapun täŋ itkaŋ ŋode yäk täkaŋ; Täga käwep täŋikŋatpena maŋpäŋ man yäk täyak unita kowata komi kaŋ imina.
11  * 2Ti 4:17 Ude yäk täkaŋ upäŋkaŋ Yawe, gäk täŋkentäŋ namikta komi äma kehäromigämän udewani it namitan. Unita äma komi namik täkaŋ uwä näk täŋpäwakta api täŋpä waneŋ. Täŋpä wawäpäŋ mäyäk yäpnayäŋ täŋo uwä ämatä täga nämo api guŋ täneŋ. U pen yäŋpäŋ-nadäk api täk täneŋ. 12 Unita Yawe kehäromi mähemi, gäk ketka terak bänep nadäŋ bäräpna ŋo peyat. Gäk äma siwoŋi täŋo bänep nadäk-nadäki kaŋpäŋ nadäŋpäŋ yäpmäŋ danik täŋpani unita ämawebe waki uken täŋpäwakka pewi ahäŋ yämiŋirän kaŋ kaŋpäŋ nadäwa.
13 Yäke! Yaweta oretoret kap teŋ imiŋpäŋ wäpi biŋam punin pena. U imata, äma jäwäri äma waki täŋo keriken nanik wädäŋ tädotpäŋ yepmak täyak unita.

*20:9: Luk 9:62; Apos 4:20, 17:16; 1Ko 9:16-17; 2Ko 5:13-15

*20:11: 2Ti 4:17