24
Jeremaia 24:1-10
Wama waki ba täga unitäŋo man wärani
* 2Kin 24:12-16; 2Sto 36:10 Täŋpäkaŋ Babilon nanik täŋo intäjukun äma Nebukatnesatä Juda ämawebe iwan täŋ yämiŋpäŋ Jerusalem nanikpäŋ yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ Babilon kuŋkuk.
U Jehoiakim täŋo nanaki wäpi Jekonaia, Juda nanik täŋo intäjukun äma ukät Juda nanik täŋo äma ekäni ekäni ba äma keritä imaka imaka täkta mebäri nadäwani u kudup Babilon komeken yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ kuŋkuk. Eruk u punin terak Yawetä Jeremaia näk däpmonken ŋode näwoŋäreŋkuk; Wama mujip yäk yarä Yawe täŋo kudupi yot yämaken irirän yabäŋkut. Yäk kubäwä wama mujipi täga. Täŋ yäk kubäwä mujipi waki, ämatä täga nänaŋi nämo.
Yawetä ude näwoŋäreŋpäŋ eruk näwet yabäŋkuk; Jeremaia, imatäkenpäŋ käyan? Ude näweränä ŋode iwetkut; Wama mujipipäŋ yabätat yäk. Mujipi täga uwä tägagämän. Täŋ waki uwä wakiinik, ämatä täga nänaŋi nämo.
Ude iwerawä Yawetä näwetkuk; Yawe, Isrel täŋo Anutu näkä ŋode yäyat; Wama mujip täga udewani ätuwä Juda nanik ätu yäwat kireŋpewa Babilon kuŋkuŋo unita nadäwa täga täkaŋ. Ämawebe unita watä säkgämän it yämiŋpäŋ äneŋi yämagut yäpmäŋ kome ŋoken api äbet. Ude täŋkaŋ nämo api täŋpa waneŋ. Nämo, näk api täŋkentäŋ yämet. Yabäŋ yäwarira ini ugän säkgämän api itneŋ. Äneŋi nämo api yäwat kirewet. * 31:33-34; Lo 30:2-4; Rom 6:17; Hib 8:10 Täŋkaŋ bänepitä näk äneŋi nepmäŋitpäŋ unita näka Yawe, Anutu bureni yäŋ nadäkta bänep nadäk-nadäki kodaki api kireŋ yämet. Ude täŋira uwä näkŋo ämawebe ude irirä näkä unitäŋo Anutuni api it yämet.
Täŋpäkaŋ wama mujipi waki, ämatä täga nänaŋi nämo udewani ureŋ täŋpä kuk täkaŋ udegän näkä Juda täŋo intäjukun äma Sedekaia ukät täŋkentäkiye ba Jerusalem nanik ini komeni kujatken pen it täkaŋ unita udegän api täŋ yämet yäk. Äma u Isip komeken itkaŋ ba komeniken ŋo itkaŋ u kudup waki pentagän api täŋ yämet. Ude täŋ yämiŋpäŋ yäwat kireŋpewa komeni komeni kuŋtäŋpä kunayäŋ täkaŋken ämawebetä unitäŋo biŋam nadäŋpäŋ unita nadäwä taräkiinik täŋpäpäŋ sära yäwetpäŋ api yäniŋ wärätneŋ. 10 Täŋkaŋ yäŋpewa nakta jop itpäŋ kumäŋit, käyäm wakitä täŋpän wawäpäŋ kumäŋirä iwantä päbä däpmäkgän api täneŋ. Ude täŋ yäpmäŋ kuŋ irira ämawebe äbot uwä kome äbekiye oraniye ba inita yäniŋ kirewani uken kudup api paot moreneŋ.

*24:1: 2Kin 24:12-16; 2Sto 36:10

*24:7: 31:33-34; Lo 30:2-4; Rom 6:17; Hib 8:10