28
Jeremaia 28:1-9
Jeremaiatä profet jopi Hanania jukuman iwetkuk
* 2Kin 24:18-20; 2Sto 36:11-13 Juda täŋo intäjukun äma Sedekaia u obaŋ 4 komepak 5 ude intäjukun äma piä wäp yäpmäŋpäŋ irirän, eruk obaŋ u gänaŋ profet kubä Gibeon yotpärareken nanik wäpi Hanania, Asu täŋo nanaki unitä man kubä näwetkuk. Näk kudupi yot gänaŋ, bämop äma ba ämawebe iŋamiken irira ŋode näwetkuk; Yawe kehäromi mähemi, Isrel täŋo Anutu u ŋode yäŋkuk; Babilon täŋo intäjukun äma unitäŋo kehäromini uwä yäpmäŋ äpäkinik täŋkuro unita komi piäjin u api tärewek. Obaŋ yarä nämo täreŋirän kudupi yot täŋo tuŋum säkgämän Babilon täŋo intäjukun äma wäpi Nebukatnesatä kubo täŋpäŋ komeniken yäpmäŋ kuŋkuko u äneŋi api yäpmäŋ äbet. Juda täŋo intäjukun äma wäpi Jekonaia, Jehoiakim täŋo nanaki ukät Juda ämawebe kuduptagän iwantä Babilon kome yäpmäŋ kuŋkuŋo u imaka, yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ api äbet. Bureni, Babilon täŋo intäjukun äma unitäŋo kehäromi yäpmäŋ äpäkinik api täŋpet. Yawe näkä ude yäŋkehärom täyat.
Eruk, Hananiatä man ude yäŋirän nadäŋpäŋ profet Jeremaiatä Yawe täŋo yot gänaŋ bämop äma ba ämawebe kudup itkuŋo u iŋamiken ŋode yäŋkuk; Tägagämän yäyan yäk. Yawetä yäyan udegän kaŋ pewän ahäwut. Kudupi yot täŋo tuŋum, ba ämawebe Babilon naniktä yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ komeniken kuŋkuŋo u äneŋi kaŋ yäpmäŋ äbän yäŋ nadätat. Upäŋkaŋ apiŋo gäkŋa ba ämawebe kudup näkä man kubä yäwayäŋ täyat ŋo juku peŋpäŋ nadäkot! Näk ba in nämo iritna profet bian itkuŋonitä it yäpmäŋ äbäkaŋ u profet man ŋode yäŋkuŋ; Ämik, tagwän irit ba käyäm wakiinik unitä ahäŋkaŋ ämawebe komeni komeni ba äbot kehäromi nikek mäyap api täŋpän waneŋ yäŋ yäŋkuŋ. Täŋ profet kubätä säkgämän irit täŋo profet man yäweko uwä imaka unita yäweko u bureni ahäŋirän uyaku ŋode täga yäne; U profet bureni, Yawetä pewän äbani. Nämo täŋpäwä, nämo!

*28:1: 2Kin 24:18-20; 2Sto 36:11-13