33
Jeremaia 33:14-16
Devittä äbotken nanik intäjukun äma kubä api ahäwek
14  * Jer 23:5-6 Yawetä ŋode yäŋkuk;
Isrel ba Juda äbotta iron täŋ yämikta yäŋkehäromtak man bian yäŋkuro unitäŋo bureni pewa ahäkta kadäni ahäwayäŋ täyak. 15 Kadäni uken näkä Devittä äbotken nanik äma siwoŋi kubä api pewa ahäwek, käruk kodaki imätpäŋ abäk täkaŋ ude. Täŋkaŋ äma unitä ämawebe kudän siwoŋi terak api yämagurek. 16 Täŋpäkaŋ unitäŋo kadäniken Juda äbottä säkgämän irirä Isrel ämawebe bänep kwini terak api itneŋ. Täŋkaŋ unitäŋo wäpi ŋode api yäwetneŋ; Yawe siwoŋi irit kuŋat-kuŋat täŋo mähemnin bureni-inik.

*33:14: Jer 23:5-6