9
Jesutä dapuri tumbani kubä yäpän tägaŋkuŋ
Kädet miŋin kuŋtäŋgän Jesutä äma kubä miŋi koki gänaŋ dapuri tumbanitä ahäwani u kaŋ-ahäŋkuk. * Kis 20:5; Ese 18:20; Luk 13:2,4 Kaŋ-ahäŋpäŋ Jesu iwaräntäkiyetä iwet yabäŋkuŋ; Yäwoŋärewani äma, netä täŋo momita äma u dapuri tumbani ahäŋkuk? Iniken ba miŋi nani täŋo? * Jon 11:4 Yäwäwä Jesutä yäwetkuk; Ude nämo. Iniken ba miŋi nani täŋo momita nämo. Anututä epän kehäromi äma ŋo terak kwawak ahäwekta Anututä inide teŋkuk. 4-5  * Jon 5:17,20; Jon 11:9, 12:35 * Mat 5:14; Jon 8:12 Nadäkaŋ? Näk kome terak irayäŋ täyat udegän komen ämawebe täŋo topän ude api iret. Täŋpäkaŋ Nan, naniŋ kireŋkuko unitäŋo epän kepma irayäŋ täyat-ken ugän täk täkäna. Bipmäŋ urani kadäni keräp täyak. Kadäni uken epän täga nämo api täne yäk.
* Mak 8:23 Jesutä ude yäŋpäŋ kome terak iwit utpäŋ awähutpewän okä täŋkuk. Okä täŋpänkaŋ yäpmäŋpäŋ äma dapuri tumbani u dapuri-ken gatäŋkuk. * 2Kin 5:10 Gatäŋpäŋ ŋode iwetpäŋ peŋ iwetkuk; Gäk kuŋkaŋ Siloam gwägu-ken garok ŋo ärut yäk. (Siloam uwä ninin man terak peŋ iwet-pewän kwani.) Jesutä ude peŋ iweränä äma u päŋku gupi ärutpäŋ dapun ijiwän kwäpäŋ eŋiken kuŋkuk. Eŋiken kuŋirän noriye ba äma ätu ketem ba moneŋta yäŋapik täŋkuko-ken unitä kaŋpäŋ yäŋkuŋ; U kawut! Äma imaka imakata ninken yäŋapik täŋkuko unitä ba äbätak? Ude yäŋirä ätutä yäŋkuŋ; Ini u! yäk. Ba ätutä yäŋkuŋ; Nämo yäk. Udewani bumik yäk. Ude yäŋirä ini yäwetkuk; Näkŋa äbätat! yäk.
10 Ude yäwänä iwet yabäŋkuŋ; Jide täŋpäŋ dapun ijitan? 11 Yäwäwä äma unitä yäwetkuk; Äma kubä wäpi Jesu unitä okä dapuna-ken gatäŋkaŋ ŋode näwerak; Gäk Siloam gwägu-ken kuŋkaŋ gupka ärut yäŋ näwerak. Näweränkaŋ näk u päŋku ume ärutkaŋ eruk dapun ijit yäk. 12 Ude yäwänä iwet yabäŋkuŋ; Äma u de itak? Yäwäwä yäwetkuk; Näk nämo nadätat yäk.
Parisi ämatä man wärät-wärät täŋkuŋ
13 Ude yäwänkaŋ ämawebetä dapuri tumbani u yäŋikŋat yäpmäŋ Parisi äma ätuken kuŋkuŋ. 14-15  * Luk 13:14 Kepma Jesutä okä awähutpäŋ dapuri-ken gatäŋkuko u Sabat kadäni-ken täŋkuko unita Parisitä äma u iwet yabäŋkuŋ; Dapun jide täŋpäŋ ijin? Yäwäwä yäwetkuk; Äma u dapuna-ken okäpäŋ gatäŋirän päŋku ume ärutpäŋ ukengän dapun ijit yäk. 16  * Jon 3:2, 7:43; Jon 9:31-33 Ude yäŋirän Parisi äma ätutä yäŋkuŋ; Äma uwä Anutu-ken nanik nämo. Uwä orekiritnin irepmitak yäk. Ude yäŋirä ätutä yäŋkuŋ; Uwä momi äma yäwänäku imaka kudupi udewani täga nämo täyek yäk. Ude yäŋpäŋ ini-tägän man wärät-wärät täŋkuŋ.
17  * Jon 4:19 Täŋpäŋ äma uwä äneŋi ŋode iwet yabäŋkuŋ; Äma dapunka täŋpewän ijino u gäkä unita netä yäŋ yäyan? Ude yäwäwä yäŋkuk; U profet kubä yäk. 18 Ude yäwänkaŋ Juda äma ekäni ekäni unitä äma u bureni dapun tumäk itkukopäŋ dapun äneŋi ijik yäŋ nämo nadäŋkuŋ. Täŋpäŋ miŋi nani yämagut yäpmäŋ äbuŋ 19 Yämagut yäpmäŋ äbäŋpäŋ yäwet yabäŋkuŋ; Äma ŋo nanakjek bureni? Dapuri tumbani yäŋ iwet täkamän u ŋo? U jide täŋpäŋ dapun ijik? 20 Yäwäwä miŋi nanitä ŋode yäwetkumän; Uwä nanaknek yäk. Nek nadäkamäk, u bian dapuri tumbani inide ahäŋkuk yäk. 21 Upäŋkaŋ jide täŋpäŋ dapun ijik, ba netätä dapuri täwirak yäŋ nämo nadäkamäk yäk. U bian tägaŋkuko unita ini iwet yabäwäkaŋ täwerän yäk. 22-23  * Jon 7:13 Uwä Juda ämata umuntaŋpäŋ ude yäŋkumän. Juda äma ekäni ekänitä man ŋode yäŋpäŋ uku yäŋkehärom taŋkuŋ; Äma kubätä Jesu u Kristo yäŋ yäwänä äma u kudupi eŋi gänaŋ ärokta api yäjiwätne yäŋ yäŋkuŋ. 24  * Jos 7:19 Täŋpäkaŋ äma dapuri tumbani u äneŋi ŋode iwetkuŋ; Gäk Anutu iniŋ oretpäŋ man bureni yä! Ninä äma unitäŋo mebäri nadäkamäŋ. U momi äma yäk.
25 Yäwäwä ŋode yäwetkuk; Uwä momi äma ba momi äma nämo yäŋ nämo nadätat. Upäŋkaŋ näk ŋode nadätat; Näkä dapun tumäk itkuropäŋ dapun ijitat ŋo yäk. 26 Yäwänä Juda äma unitä iwetkuŋ; Jide täŋpäŋ dapunka täŋpewän injin? 27 Yäwäwä yäwetkuk; Näk täweraro u nämo nadäŋ? Imata äneŋi niwerän yäŋkaŋ yäkaŋ? Inä iwaräntäkiye täna yäŋpäŋ ba yäkaŋ? 28 Ude yäwänä yäŋärok man ŋode iwetkuŋ; Gäkŋa uyaku iwaräntäki. Ninäwä Moses täŋo iwaräntäkiye yäk. 29  * Jon 8:14 Moses uwä Anututä man iwetkuko u nadäkamäŋ. Upäŋkaŋ äma uwä äma jopi kubä yäk. Uken naniktä äbäk yäŋ nämo nadäkamäŋ!
30 Yäŋirä äma unitä man kowata ŋode yäwetkuk; Intä ude yäŋirä inide kubä nadätat yäk. Dapunna täŋpewän ijiro upäŋkaŋ imata äma u deken naniktä äbäk yäŋ nämo nadäkaŋ? 31  * Sam 34:15; Sam 66:18; Ais 1:15; Snd 15:29 Ninä ŋode nadäk täkamäŋ; Anutu uwä äma momi nikek nämo täŋkentäŋ yämik täyak. Täŋpäŋ kubätä iniŋ oretpäŋ mani buramiwänä täŋkentäŋ imek yäk. 32 Äma kubätä dapun tumäk ahäwani kubä dapuri täŋpewän ijiŋkuk yäŋ biŋam udewani bian umu-kentä kubä nämo nadäŋ yäpmäŋ äbumäŋ. 33  * Jon 9:16 Unita äma uwä Anutu-ken naniktä nämo äpuk yäwänäku epän udewani jide täŋpäŋ täŋpän? 34  * Sam 51:5; Jon 9:2 Yäwänä koki wawäpäŋ ŋode iwetkuŋ; Wa! Wakiinik-ken naniktä ahäwani gäk! Gäk ŋonitä manbiŋam yäŋpäŋ täga niwoŋärewen? Ude yäŋpäŋ iwat kireŋkuŋ.
Bänep bipmäŋ urani täŋo manbiŋam
35 Iwat kireŋirä Jesutä biŋam u nadäŋkaŋ kaŋ-ahäŋpäŋ ŋode iwet yabäŋkuk; Gäk Äma Bureni-inik nadäŋ imitan? 36 Yäwänä äma unitä iwetkuk; Ekäni, gäkä äma yäyan u netä? Näwoŋäreŋiri kaŋpäŋ nadäŋ imikinik täŋpa! yäk. 37  * Jon 4:26 Yäwänä Jesutä iwetkuk; Gäk nabäŋiri man gäwetat ŋo näkŋa yäk. 38 Yäwänä yäŋkuk; Ekäni, bureni! Näk nadäŋ gamikinik täyat yäk. Ude yäŋpäŋ gämori-ken gukut imäpmok täŋpäŋ iniŋ oretkuk. 39  * Jon 3:17; Jon 8:15-16; Mat 13:11-15 Täŋirän Jesutä yäŋkuk; Näkä komen äma mebärijin kwawak yäpmäŋ danikta äpuro unita dapuri tumbanitä dapun ijik-ijik täneŋ. Täŋ, dapuri ijiwanitä dapun tumäk täneŋ yäk. 40  * Mat 15:14, 23:26 Ude yäwänä Parisi äma bok itkuŋo unitä nadäŋpäŋ yäŋkuŋ; Ai! Ninta dapun tumäk yäŋ yäyan? 41  * Jon 15:22 Yäwäwä Jesutä yäwetkuk; In dapun tumäk yäwänäku momijin nikek nämo itkäneŋ. Upäŋkaŋ nin dapun ijiwani yäŋ yäk täkaŋ unita momijin mät pat tamek yäk.

*9:2: Kis 20:5; Ese 18:20; Luk 13:2,4

*9:3: Jon 11:4

*9:4-5: Jon 5:17,20; Jon 11:9, 12:35

*9:4-5: Mat 5:14; Jon 8:12

*9:6: Mak 8:23

*9:7: 2Kin 5:10

*9:14-15: Luk 13:14

*9:16: Jon 3:2, 7:43; Jon 9:31-33

*9:17: Jon 4:19

*9:22-23: Jon 7:13

*9:24: Jos 7:19

*9:29: Jon 8:14

*9:31: Sam 34:15; Sam 66:18; Ais 1:15; Snd 15:29

*9:33: Jon 9:16

*9:34: Sam 51:5; Jon 9:2

*9:37: Jon 4:26

*9:39: Jon 3:17; Jon 8:15-16; Mat 13:11-15

*9:40: Mat 15:14, 23:26

*9:41: Jon 15:22