4
* 1Te 2:19-20 Unita notnaye, näkŋo man u nadäŋkaŋ Ekäni terak kwasikotpäŋ kehäromigän kuŋat täkot. Bänepnatä inta nadäk täyat u inide kubä. Ba in uwä gwäki tägagämän kubä Anututä namitak ude bumik unita inta yäŋpäŋ bänep oretoret terak kuŋat täyat.
Täŋpäkaŋ wanotninyat Yuodia kenta Sintike, ek Ekänita yäŋpäŋ bänep kubägän peŋpäŋ kuŋat täkon. * Sam 69:28; Luk 10:20; Rev 20:12 Täŋpäkaŋ notnapak täŋkentäk ämana, gähä webe yarä u yabäŋ yäwariri siwoŋigän kuŋat täkon. Imata, webe yarä u ba Klemen-kät notnaye ätu ukät Ekäni täŋo Manbiŋam Täga u yäŋahäkta täŋkentäŋ namiŋkuŋ. Unitäŋo wäpi kudän, irit kehäromi täŋo buk terak kudän täwani.
Yäŋpidäm-pidäm man
* Plp 3:1 Unita ämawebenaye, kadäni kadäni Ekänita yäŋpäŋ bänep oretoret nadäŋpeŋ kuŋat täkot. Äneŋi udegän yäkgän täŋpa; Oretoret täk täkot! * Hib 10:25,37; Jem 5:8-9 Täŋpäkaŋ Ekäni täŋo äbäkäbäk kadäni keräp täyak unita äma iŋamiken äma kwini täŋo kädet iwat täkot. * Mat 6:25-34; Kol 4:2 Täŋkaŋ imaka u ba unita nadäwätäk nämo täneŋ. Nämoinik, bänepjin-ken nadäk ba man jide pätak u Anutu-ken yäŋahäŋpäŋ iwet täkot. Täŋkaŋ yäŋapik manjin uwä bänep täga terak yäŋapik täkot. * Ais 26:3; Jon 14:27; Kol 3:15 Ude täŋkaŋ Anututä bänepnin-ken bänep pidäm pewän ahäk täkaŋ unitä bänep nadäk-nadäkjinta watä irirän Kristo Jesu kwasikotpäŋ bätakigän täga api kuŋatneŋ. Bänep pidäm Anututä bänepnin-ken pewän ahäk täkaŋ uwä säkgämän, inipärik kubä, komen ämatä nadäwä tärenaŋi nämo.
* Rom 12:17 Täŋpäkaŋ notnaye, man kubä ŋode täwetat; Imaka tägatäga ŋodetagän nadäŋpeŋ kuŋat täkot; Imaka bureni-inik, imaka mäyäki nämo, imaka siwoŋigän kudupi paki-inik, imaka säkgämän, ba kädet mebäri mebäri unita tägagämän yäŋ yäk täkamäŋ. Nadäk-nadäkjin imaka udewani terakgän peŋpäŋ kuŋat täkot. * Rom 16:20; 1Ko 14:33; 1Te 5:23 Ude täŋkaŋ näk imaka täŋpäŋ-täwoŋärek ba täwetpäŋ täwoŋärek täŋira kaŋpäŋ nadäk täŋkuŋo ugänpäŋ täŋ yäpmäŋ kuŋat täkot. Täŋpäkaŋ Anutu bänep pidäm mähemitä inkät bok api itneŋ.
Pol bänep täga nadäŋkuk
10 Eruk notnaye Ekänita oretoret pähap täyat uwä ŋode; In kadäni käroŋi nabäŋ äwaräkuk bumik täŋ yäpmäŋ äbätäŋgän apiŋo näka äneŋi nadäŋ namiŋpäŋ täŋkentäŋ namik täkaŋ. Täŋkaŋ in näka nadäŋkuŋo upäŋkaŋ imaka täŋkentäŋ namikta kädetta wäyäkŋeŋkuŋ käwep. 11  * 1Ti 6:6 Näkŋata butewaki nadäŋpäŋ nämo yäyat. Nämo, waki ba täga ahäŋ namik täkaŋ uken nadäwätäk-kät nämo, bänep täga terakgän itta epäni täŋpäŋ nadäwa tärekaŋ. 12 Unita jäwäri ba tuŋumna nikek irero upäŋkaŋ unita nadäwätäk nämo täk täyat. Ketemna nikek ba nakta jop iret, ba tuŋumna nikek ba tuŋumta jop irero upäŋkaŋ bänep tägagän nadäŋpäŋ iret. Kadäni tägaken ba kadäni wakiken kwikinik irit unitäŋo mebäri nadäŋ moretat. 13  * 2Ko 12:10; 2Ti 4:17 U imata? Kehäromi namani Kristo unitäŋo kehäromi terak imaka imaka täga täŋpet. 14 Upäŋkaŋ intä näk komi bäräpi terak irira täŋkentäŋ namiŋkuŋo unita inta säkgämän nadätat.
15  * 2Ko 11:9 Täŋkaŋ Pilipai äbot täŋpani in ŋode nadäk täkaŋ; Ekäni täŋo man yäput peŋkut-ken uken Masedonia kome pewayäŋ täŋira äbot täŋpani kome ätuken naniktä nabäŋ äwaräkuk täŋkuŋ. Täŋirä inkätgän namiŋ-gamiŋ täŋpeŋ kuŋatkumäŋ. 16 Bureni, Tesalonaika yotpärare-ken irira in täŋkentäŋ namikta näka iron ätu pewä äbäk täŋkuŋ. 17 Moneŋ tuŋum ätukät kaŋ namut yäŋpäŋ nämo yäyat. Nämo, gwäki täga kunum täŋo käwut-ken nanikpäŋ taŋigän kaŋ ahäŋ tamän yäŋpäŋ yäyat. Mebäri unita täŋkentäk epän u pen kaŋ täŋput yäŋ nadätat. 18  * Plp 2:25; Ese 20:41; Efe 5:2 Täŋpäkaŋ näk imaka kubäta nämo wäyäkŋetat. Nämo, notjinpak Epafroditustä iron inken nanik namiŋirän täŋbumbum äma ude bumik itat. Intä näka täŋ namiŋkuŋo unita nadäŋira Ekänita gupe käbäŋi nikek ijiŋ imani bumik täyak. Anututä unita nadäwän säkgämän-inik kubä täkaŋ. 19 Täŋpäkaŋ Anutunatä tuŋumi säkgämän-inik, iniken peŋyäŋek ikek, Jesu Kristoken buŋärani uken nanikpäŋ api tepmäŋ towik täŋpek. 20 Unita Anutu nanin-ken oretorettä oretoret pat yäpmäŋ kuk täyon. Bureni!
Yäŋtärek man
21 Eruk, in mena jinom yäpmäŋpäŋ Anutu täŋo kudupi ämawebe Kristo Jesuta biŋam täkaŋ u oretoret manna kaŋ yäwerut. Ba äbot täŋpani notjiye näkkät itkamäŋ ŋo udegän oretoret man täwetkaŋ. 22  * Plp 1:13 Täŋkaŋ Anutu täŋo kudupi ämawebe kuduptagän ba äbot täŋpani Sisatä yotken epän täŋ imik täkaŋ u imaka, oretoret man tewä ärekaŋ. 23 Täŋpäkaŋ Ekäni Jesu Kristo täŋo bänep irontä bänepjin täŋ-meham täyon.

*4:1: 1Te 2:19-20

*4:3: Sam 69:28; Luk 10:20; Rev 20:12

*4:4: Plp 3:1

*4:5: Hib 10:25,37; Jem 5:8-9

*4:6: Mat 6:25-34; Kol 4:2

*4:7: Ais 26:3; Jon 14:27; Kol 3:15

*4:8: Rom 12:17

*4:9: Rom 16:20; 1Ko 14:33; 1Te 5:23

*4:11: 1Ti 6:6

*4:13: 2Ko 12:10; 2Ti 4:17

*4:15: 2Ko 11:9

*4:18: Plp 2:25; Ese 20:41; Efe 5:2

*4:22: Plp 1:13