2
Kome täŋo intäjukun ämatä inita nadäwä ärowani nämo täneŋ
* Sam 46:6; Apos 4:25-26 Guŋ ämawebetä imata ärowani täkta gäripi nadäk täkaŋ? Ba imata kädet wakiwaki täkta man yäŋpäŋ-nadäk jop täk täkaŋ?
Kome täŋo intäjukun äma uken-uken nanik imaka, ämik tänayäŋ tuŋum täkaŋ. Täŋpäŋ Anutu ini ba äma Anututä intäjukun-inik itta iwoyäŋkuko u wäpi yäpmäŋ äpäkta käbeyä täŋpäŋ man yäŋpäŋ-nadäk täkaŋ.
Man yäŋpäŋ-nadäk täŋpäŋ ŋode yäkaŋ; Yarä unitä topmäŋpäŋ ini gämoriken nipmaŋkumän yäk. Unita ketnin pädät täŋkumäno u yäpmäŋ däkŋeŋ täna kwäpäŋ nininken gärip terak itna yäk.
 
* Sam 37:13, 59:8; Snd 1:26 Komen ämatä ude yäŋirä Ekänitä kunum gänaŋ itkaŋ yabäŋ mägayäŋpäŋ sära yäwet täyak.
Täŋkaŋ koki wawäpäŋ jukuman kehäromi yäwerirän bumta umuntaŋpäŋ kwaik täkaŋ.
Koki wawäpäŋ ŋode yäwet täyak; Wa! Äma intäjukun itta yäwani iwoyäŋkuro u näkŋa teŋkuro itak yäk. U pom kudupina wäpi Saion uken teŋkuro intäjukun-inik itak yäk. U nadäŋ imut!
 
* Apos 13:33; Hib 1:5, 5:5 Täŋpäkaŋ intäjukun äma Ekänitä iwoyäŋpäŋ teŋkuko unitä ŋode yäyak; Eruk ämawebenaye, man Ekänitä kwawak yäŋahäŋkuko u täwera nadäwut. Ekäni uwä ŋode näwetkuk; Gäk näkŋo nanakna. Apiŋo näkä gäkŋo nanka ude itat yäk.
* Sam 72:8; Dan 7:13-14; Jon 17:4-5 Täŋpäŋ ŋode näwetgän täŋkuk; Gäk näwerikaŋ guŋ ämawebe gäkŋa-tägän watä it yämenta api ganiŋ kirewet yäk.
* Sam 89:23; Rev 2:26-27, 12:5, 19:15 Ude täŋira gämotnaken kaŋ irut yäŋpäŋ pärip-pärip kehäromi iŋitkaŋ äma komitä-yäŋ intäjukun api it yämen yäk.
Bureni, ämatä käbotinik däpmäŋ kärapmit täkaŋ ude gäk pärip-päriptä guŋ ämawebe api däpmäŋ kärapmiren. Ekäninatä man ude näwetkuk.
 
10 Unita kome täŋo intäjukun äma in, ba äma wäpi nikek in, jukujin peŋpäŋ man täwerayäŋ täyat ŋonita ket nadäkot.
11  * Plp 2:12; Hib 12:28 In Ekänita umuntaŋpäŋ gämori-kengän it täkot.
12  * Jon 5:23; 1Pi 2:6 Nadäkaŋ? Anutu täŋo nanakitä äma wakita kokwawak bäräŋeŋ täk täyak unita kumäŋ-kumäŋ nidäpek yäŋpäŋ kaŋ oraŋ imut.
 
Täŋpäkaŋ ämawebe Anututä watä it nimän yäŋpäŋ dubiniken kuk täkaŋ uwä Ekäni täŋo oretoret terak it täkaŋ.

*2:1: Sam 46:6; Apos 4:25-26

*2:4: Sam 37:13, 59:8; Snd 1:26

*2:7: Apos 13:33; Hib 1:5, 5:5

*2:8: Sam 72:8; Dan 7:13-14; Jon 17:4-5

*2:9: Sam 89:23; Rev 2:26-27, 12:5, 19:15

*2:11: Plp 2:12; Hib 12:28

*2:12: Jon 5:23; 1Pi 2:6