5
Anututä watä it imikta äma kubätä yäŋapiŋkuk
O Ekäni, näk komi nadäŋpäŋ yäŋkähän-kähän yäŋira juku peŋpäŋ nadäŋ namisi.
* Sam 3:4, 65:2 Anutu intäjukun ämana, juku peŋpäŋ täŋkentäkta konäm kotat ŋo nadäŋ nam.
* Sam 30:5, 88:13, 130:6 Ekäni, tami tami gäkken yäŋapik man yäk täyat. Edap dapuritä abäŋirän näk gäkken yäŋapik man kehäromigän yäŋpäŋ gäkä kowata jide näwoŋärewayäŋ täyan unita dapun täk täyat.
Anutu, anutu jopi ätu kudän wakita gäripi nadäk täkaŋ upäŋkaŋ gäk anutu udewani nämo. Nämoinik, äma waki täŋpanitä gäk dubikaken täga nämo itneŋ.
* Hab 1:13 Ba äma inita nadäwä ärowani täŋpani uwä iŋamkaken täga nämo itneŋ. Äma waki täŋpani udewanita gaŋani pähap nadäk täyan.
* Sam 55:23; Rev 21:8 Täŋkaŋ äma jop manman yäwanita täŋpäwak täŋ yämik täyan. Ba äma iwan täŋpäŋ kumäŋ-kumäŋ däpanikät äma täŋyäkŋarani täŋpanita wakiinik nadäk täyan.
 
* 1Kin 8:29-30; Sam 132:7, 138:2 Upäŋkaŋ gäk näka butewaki pähap nadäŋ namik täyan unita gäkŋo kudupi yotken täga api ärowet. Äroŋpäŋ ganiŋ oretta gukut imäpmok api täŋpet.
* Sam 24:4-5, 27:11 O Anutu, iwanaye bumta itkaŋ unita näkŋo irit kuŋat-kuŋatnata watä it namiŋiri gäkŋo kädet siwoŋi kaŋ iwara.
Kädet näkä iwatta nadäwikaŋ pätak u näwoŋäre.
* Sam 62:4; Luk 11:44; Rom 3:13 Näkŋo iwanayetä man bureni kubä nämoinik yäk täkaŋ. Uwä äma täŋpä waktagän nadäk täkaŋ.
Unitäŋo meni jinom uwä säkgämän, gakŋi nikektä äma täŋyäkŋatpäŋ kumäŋ-kumäŋ kädetken yämagut täkaŋ.
10  * 2Sml 15:31, 17:14, 17:23 Unita Anutu, manken yepmaŋpäŋ komi piä kaŋ yämi. Täŋiri iniken nadäk tawaŋ wakiwakitä äyäŋutpäŋ kaŋ täŋpä wawut.
Ärowani täŋ gamiŋpäŋ momi bumta täk täkaŋ unita iŋamkaken nämo itta kaŋ yäwat-kire!
 
11  * Ais 65:13 Täŋpäkaŋ ämawebe nadäŋ gamiŋirä watä it yämik täyan uwä oretoret täk täkot. Bänep täga nadäŋpäŋ oretoret kap kadäni kadäni tek täkot.
Ude täŋirä watä säkgämän it yämik täyi. U imata, ämawebe uwä gäka gäripi pähap nadäŋ gamiŋpäŋ gäka yäŋpäŋ oretoret bureni täk täkaŋ.
12  * Sam 115:13 Bureni Ekäni, äma gäkŋo man bureni iwaräntäk täkaŋ unita kudän säkgämän täŋ yämik täyan.
Nadäŋ yämik täyan unitä kurepätä-yäŋ watä bureni it yämik täyak.

*5:2: Sam 3:4, 65:2

*5:3: Sam 30:5, 88:13, 130:6

*5:5: Hab 1:13

*5:6: Sam 55:23; Rev 21:8

*5:7: 1Kin 8:29-30; Sam 132:7, 138:2

*5:8: Sam 24:4-5, 27:11

*5:9: Sam 62:4; Luk 11:44; Rom 3:13

*5:10: 2Sml 15:31, 17:14, 17:23

*5:11: Ais 65:13

*5:12: Sam 115:13