10
Äma waki täŋpani u Anututä kehäromini täga yäpmäŋ äpek
Ekäni, komi butewaki ahäŋ namiŋirän gäk imata nepmaŋpeŋ päŋku käbop itan?
* Sam 7:16, 9:15; Snd 5:22 Ekäni, äma waki täŋpanita nadä! U ärowani täŋpäŋ äma jopi jäwäri iwan täŋ yämiŋpäŋ däpmäŋpäŋ yäwat-kirek täkaŋ u nämo nadätan?
 
* Sam 94:4; Rom 1:32 Äma waki täŋpani uwä iniken bänepi täŋo gäripi ugän iwatpäŋ ärowani täk täkaŋ. Moneŋ tuŋumta nadäŋgärip täŋpäŋ Ekäni mäde ut imik täkaŋ.
* Sam 14:1-2, 53:1 Äma udewanitä nin ärowani yäŋpäŋ Anututa nämoinik nadäŋ imik täkaŋ. Nämo, Anututa nadäwä nämo itak bumik yäŋ nadäk täkaŋ.
 
* Sam 12:5; Ais 26:11 Täŋpäŋ äma udewani tuŋum pähap ikek itkaŋ kome terak säkgämän it täkaŋ. Upäŋkaŋ Anutu, äma uwä inita nadäwä ärowani täŋpäpäŋ gäkŋo baga manta nadäwä äpani täk täkaŋ ba iwaniyeta udegän yäŋärok yäwet täkaŋ.
* Ais 56:12; Rev 18:7 Täŋpäŋ bänepitä ŋode nadäk täkaŋ; Imaka kubätä nin täga nämo täŋpän waneŋ. Nin tägagän api itne yäŋ nadäk täkaŋ.
 
* Jop 20:12; Sam 12:2; Rom 3:14 Äma udewani uwä meniken äma tagwän man yäwet-yäwet unitägän abämaŋ kuk täkaŋ. Meberitä jop manman, umun man ba täŋpäwak man yäk täkaŋ.
8-9  * Sam 17:11 * Sam 17:12 Täŋpäŋ kädet moräkken käbop itpäŋ äma siwoŋi ba äma kehäromini nämo, jop nadäŋ däpmäk täkaŋ, aŋ komitä käbop itpäŋ tom däpmäk täkaŋ ude.
 
10 Äma wakiinik täŋpani uwä äma jäwäri u jiraŋ yäŋ nadäŋkaŋ yeŋ yäwat päpmo yepmaŋpäŋ ärowani täŋ yämik täkaŋ.
11  * Jop 22:13; Sam 94:7; Ese 9:9 Täŋkaŋ bänepitä ŋode yäk täkaŋ; Anutu u ninta guŋ taŋpäŋ dapuri täŋpipik täŋkuko unita nin nämo nibäk täyak yäk.
 
12 O Ekäni, gäk akuŋpäŋ äma waki täŋpani unita kowata yämi! Täŋkaŋ äma kehäromi paorani ninta guŋ täwentawä!
13 Anutu, äma waki täŋpani imata gäk ganiŋ wärät täkaŋ? Ŋode uwä jop nadäk täkaŋ; Kowata nämo api nimek!
 
14  * Sam 68:5; 2Ti 1:12; 1Pi 4:19 Upäŋkaŋ Ekäni, gäk äma kädet waki täŋpani u yabäk täyan. Äma udewanitä komi nimiŋirä nibäŋ äwaräkuk nämo täk täyan.
Unita äma kehäromini nämo, gäkä täŋkentäŋ nimi yäŋpäŋ gäkgän gabäŋ tarek täkaŋ. U imata, gäk kubä-tägän äma jopi jäwäri täŋkentäŋ yämik täyan.
15 Unita Ekäni, gäkä äma waki täŋpani täŋo kehäromi yäyomägatpäŋ kowata komi kaŋ yämi!
 
16  * Sam 145:13; Jer 10:10; Dan 4:34; 1Ti 1:17 Ekäni gäk intäjukun-inik it yäpmäŋ päŋku pen api it yäpmäŋ ärowen, paot-paotka nämo.
Unita äma gäka nämo nadäŋ gamik täkaŋ u yäwat kireŋpewi kaŋ kuŋtäŋpä kut!
 
17  * Kis 22:23; Sam 9:12 Ekäni, gäk äma jäwäri täŋo yäŋapik man nadäŋ yämiŋpäŋ bänepi täŋ-täpäneŋ yämiŋiri säkgämän api itneŋ.
18  * Sam 82:3; Ais 11:4 O Ekäni, iroŋi kodäŋanikät äma bäräpi nadäwani unitäŋo yäŋapik man nadäŋ yämiŋpäŋ komi nadäk täkaŋ u dätäreŋ yämik täyi.
Ude täŋiri komen ämata äneŋi nämo api umuntäneŋ!

*10:2: Sam 7:16, 9:15; Snd 5:22

*10:3: Sam 94:4; Rom 1:32

*10:4: Sam 14:1-2, 53:1

*10:5: Sam 12:5; Ais 26:11

*10:6: Ais 56:12; Rev 18:7

*10:7: Jop 20:12; Sam 12:2; Rom 3:14

*10:8-9: Sam 17:11

*10:8-9: Sam 17:12

*10:11: Jop 22:13; Sam 94:7; Ese 9:9

*10:14: Sam 68:5; 2Ti 1:12; 1Pi 4:19

*10:16: Sam 145:13; Jer 10:10; Dan 4:34; 1Ti 1:17

*10:17: Kis 22:23; Sam 9:12

*10:18: Sam 82:3; Ais 11:4