16
Äma kubätä Anututa nadäŋ imikinik täk täyak
* Sam 7:1, 17:8 Anutu, näk nadäŋ gamikinik täk täyat unita gäk watä säkgämän it namik täyi!
 
Näk Ekäni ŋode iwetkut; Ekäni, gäk näkŋo intäjukun ämana. Imaka tägatäga näkken itkaŋ u gäkŋo ketka terak nanik-tägän äbäk täkaŋ yäŋ iwetkut.
 
* Sam 101:6, 119:63 Ämawebe Ekänita nadäkinik täk täkaŋ udewanikät itta gäripi nadäk täyat.
* Jos 23:7; Sam 32:10, 106:37-38 Upäŋkaŋ ämawebe mäjo wära nadäŋ yämik täkaŋ uwä komi api nadäneŋ. Nähä mäjo wärata ärawa nämoinik api täŋ yämet. Ba wäpi menaken nämo api irek. Nämoinik!
 
* Sam 23:5, 119:57, 125:3; Kra 3:24 Imaka imaka päke itkaŋ ŋonitä näka watä nämo it namik täkaŋ. Ekäni, gäk kubä-tägän watä it namik täyan. Täŋpäkaŋ imaka imakata wäyäkŋek täyat uwä gäkägän namik täyan.
* Jer 3:19 Gäk watä säkgämän it namiŋiri näk kome terak ŋo gäripi nikek it yäpmäŋ äbätat. Näk imaka kubäta nämo wäyäkŋek täyat.
 
* Sam 73:24, 77:6 Unita Ekänina wäpi biŋam yäpmäŋ akutat. Imata, uwä kädet siwoŋi kuŋatta nepmäŋit näwat täyak. Täŋpäŋ bipani imaka, Ekänitä nadäk-nadäk siwoŋi näwetpäŋ näwoŋärek täk täyak.
* Sam 27:8, 73:23 Täŋpäkaŋ Ekänita guŋ taŋpäŋ nämo kuŋat täyat. Nämo, Ekäni uwä dubinaken it täyak unita imaka kubätä täŋyäkŋat-pewän umuntaŋpäŋ täga nämo kwaiwet.
* Sam 13:5, 30:12, 108:1 Unita bänepna pidäm taŋirän oretoret pähap nadäk täyat. Täŋkaŋ imaka kubäta nämoinik umuntak täyat.
 
10  * Sam 49:15, 86:13; Apos 13:35 Täŋpäkaŋ Ekäni, gäk watä säkgämän it namik täyan. Ude täŋiri näk kumäŋ-kumäŋ komeken nämo api kwet. Gäkŋo piä ämaka täga näk, nabäŋ äwaräkuk täŋiri kumäŋpäŋ jop nämo api parawet.
11  * Sam 36:7-8, 43:4 * Apos 2:25-28 Täŋkaŋ gäkŋa-tägän kädet gäripi nadäk täyan u näwoŋärek täyan.
Täŋiri gäk dubikaken itkaŋ bänep oretoret terak kuŋat täyat uwä tärek-täreki nämo!

*16:1: Sam 7:1, 17:8

*16:3: Sam 101:6, 119:63

*16:4: Jos 23:7; Sam 32:10, 106:37-38

*16:5: Sam 23:5, 119:57, 125:3; Kra 3:24

*16:6: Jer 3:19

*16:7: Sam 73:24, 77:6

*16:8: Sam 27:8, 73:23

*16:9: Sam 13:5, 30:12, 108:1

*16:10: Sam 49:15, 86:13; Apos 13:35

*16:11: Sam 36:7-8, 43:4

*16:11: Apos 2:25-28