18
Devittä iwaniye yärepmitpäŋ oretoret täŋkuk
Ekänitä Devit, Sol ba iwaniye ätu keri terak nanik imaguränpäŋ kap ŋo teŋkuk.
O Ekäni, gäk näkŋo kehäromina unita gäka gäripi pähap inide kubä nadätat!
* Hib 2:13 Gäk näkŋo watä ämana, mobä yewa ude it namitan. Bureni, Anutunatä ude täŋkentäŋ namiŋirän gupna koreŋpäŋ säkgämän it täyat.
U kurepä ude itpipiŋ namik täyak. Unitä itkentäŋ namiŋirän iwantä täga nämo nutneŋ.
Näk Ekäniken gera yäŋira nadäŋ namiŋpäŋ iwan keriken nanik nämagut täyak. Unita Ekäni iniŋ orera!
 
* Sam 116:3 Kumäŋ-kumäŋ täŋo yentä kwasikotpäŋ nepmaŋkuŋ. Täŋpäwak täŋo kehäromitä näk uwäk taŋpäŋ nepmaŋkuk.
Bureni, kumbani kome täŋo yentä pädät täŋpäŋ nepmäŋ irirän awaŋtä näk nepmäŋitta buŋeptä-yäŋ itsämbuk.
* Jna 2:5-7 Upäŋkaŋ bäräpina u gänaŋ Ekäni Anutuna uken täŋkentäkta gera yäŋkut. Täŋkentäkta ude yäŋira ini kudupi yotken itkaŋ gera kotäkna ba konäm butewakina nadäŋ namiŋkuk.
 
Nadäŋ namiŋirän kome bärom täŋpäŋ kwaiŋkuk. Jop puningän nämo, mebäriken umu imaka, kwaiŋkuk.
U imata, Anututä iwanayeta kokwawak nadäŋirän ude uwä ahäŋkuk.
Iŋami gäriŋ gänaŋ nanik gupe yäŋ täŋpän äpuŋ. Täŋpäŋ meni gänaŋ nanik täŋpäwak kädäp mebet gäyek ikek aŋeŋ täŋpän abuŋ.
Ude täŋkaŋ kunum yäpmäŋ weŋpewän kukŋi kukŋi kuŋirän gubam kubiri pähap terak yeŋtäŋ äpuk.
10  * Sam 104:3 U imaka kunum gänaŋ nanik piri nikek uterak maŋitkaŋ ukeŋode äpuk. U bäräŋek-inik äpuk, mänit täŋo piri mämä terak yäŋ.
11 U bipmäŋ uranipäŋ tek ude uwäk täŋkuk. Gubam tobori tobori ume nikek it gwäjiŋ imiŋkuŋ.
12 Kädet täwit imikta yäpätä gubam kubiri u gänaŋ madäŋ kireŋtäŋ äbäŋirän mim ba kädäp mebet kome terak maŋkuŋ.
13 Täŋpäkaŋ Ekänitä iromaŋtä-yäŋ kunum gänaŋ kärakŋeŋirän Ekäni Ärowani-inik unitäŋo man kotäk nadäŋkuŋ.
14 Täŋkaŋ äŋini yäpä ude, gwäjiŋ täŋpän äbäŋirä iwaniye ämet täŋpä kuŋkuŋ.
 
15 Ekäni kokwawak täŋpäŋ iwaniye yabäŋ yäŋpäŋ yabäŋ kärakŋeŋkuk-ken gwägu pähap kawuk taŋirän kome mebäri kwawak patkuk.
16 Ude täŋpäŋ Ekänitä punin unu naniktä näk nepmäŋitta kewatpäŋ ume gwägu käroŋiken nanik wädäŋpäŋ nepmaŋkuk.
17 Bureni, äma näka kokwawak täŋpani, kehäromini näkä yärepmitnaŋi nämo u keriken nanik nämagutkuk.
18 Iwanaye u bäräpi terak irira äbä nutnayäŋ täŋirä Ekänitä itpipiŋ namiŋkuk.
19  * Sam 31:8, 118:5 Wakiken-inik itkuro upäŋkaŋ bänepna gämäni-inik yäŋ nadäŋpäŋ unita wakiken nanik nämagutkuk.
 
20  * 1Sml 24:19 Ekänitä näk kädet siwoŋi täk täyat unita gwäki säkgämän namik täyak. Näk momina nämo unita iron täŋ namik täyak.
21 Näk Ekäni Anutuna unita mäde nämo ut imiŋpäŋ unitäŋo baga mani buramiŋpäŋ iwat täyat.
22 Baga mani kudup iwatpäŋ unitäŋo man käderi kubäta peŋawäk nämo täk täyat.
23 U iŋamiken momina nikek nämo it täyat. Waki kubä täŋpet yäŋpäŋ nadäŋit nadäŋit kuŋat täyat.
24  * 1Sml 26:23 Iŋamiken näk momina nämo, siwoŋi kuräki-inik kuŋat täyat unita gwäki säkgämän udegän namik täyak.
 
25  * Sam 25:10, 31:23, 37:28, 40:11, 89:24 Unita Ekäni, ŋode nadätat; Äma nadäŋ gamikinik täŋpäŋ nämo gepmak täkaŋ unita kowata udegän nadäŋ yämiŋpäŋ oraŋ yämik täyan.
Täŋpäŋ äma siwoŋi kuŋat täkaŋ unita kudän siwoŋigän täŋ yämik täyan.
26 Täŋpäŋ äma bänep paki kuräki-inik kuŋat täkaŋ unita kudän tägagän täŋ yämik täyan. Täŋkaŋ äma waki täk täkaŋ unita iwan täŋ yämik täyan.
27  * Sam 101:5; Snd 6:17 Täŋpäkaŋ ämawebe äpani kuŋat täkaŋ u täŋkentäŋ yämik täyan. Täŋkaŋ äma inita nadäwä ärowani täŋpäpäŋ kuŋat täkaŋ u mäyäk yämik täyan.
 
28  * Jop 29:3 O Ekäni, bipmäŋ urani näk uwäktäŋ äyäŋutak u iwat kirekta topän ijiŋ-yäŋeŋ namik täyan.
29 Bureni, kehäromi namiŋiri iwanaye täga däpmäŋpäŋ yäwat kirewet. Ba unitäŋo kehäromi täga yäpmäŋ äpet.
 
30  * Sam 17:7, 119:140; Dan 4:37 Unita ämawebe, ŋode yäŋira nadäwut; Yawe Anutu ŋowä täktäki säkgämän, man yäk täyak u burenigän ahäk täkaŋ.
Uwä äma watä it nimän yäŋ nadäŋpäŋ uken kuk täkaŋ unita kurepä ude it yämik täyak.
31  * Lo 32:31, 32:39; 1Sml 2:2; Ais 45:5 Ekäni kubä unitägän Anutu. Ba Anutu unitägän nin gärak itpäŋ täŋkentäŋ nimik täyak.
32  * Sam 91:2 Anutu unitägän kehäromi namik täyak, ba kädet kuŋat-kuŋatnaken watä säkgämän it namik täyak.
33  * Lo 32:13; Hab 3:19 U tägaken ba geŋiken kuŋatta kuroŋna täŋpidäm taŋ namiŋirän kwamäktä-yäŋ pidämigän kuŋat täyat.
34 Täŋkaŋ ämik täkta täŋpäŋ-näwoŋärek täyak unita ämik kadäniken äpa kehäromi täga gwäjiwet.
 
35 Ekäni, watä it namiŋpäŋ wakiken nanik nämagut täyan. Ketka kehäromitä mehamtäŋ namiŋpäŋ watä it namiŋiri säkgämän, wäpna biŋam nikek it täyat.
36  * Snd 4:12 Gäk kädet säkgämän täwit namiŋiri kuŋat täyatken yewa kwäpäŋ nämo maŋnut täkaŋ.
37 Nämo, iwanaye gwäk pimiŋpäŋ yäwat kireŋkä yepmäŋitpäŋ däpmäŋ-äŋan täŋkaŋ it täyat.
38 Täŋkaŋ akukta nämo, bumta däpmäŋpäŋ yepmaŋpa gämotnaken it täkaŋ.
39 Bureni Ekäni, gäk ämik täkta kehäromi namiŋiri iwanaye täŋo kehäromi yäpmäŋ äpäŋ morek täyat.
40 Ba gäkä täŋpewi iwanaye näka umuntaŋpäŋ metäŋpeŋ kuŋtäŋpä kuk täkaŋ. Bureni, äma kokwawak täŋ namik täkaŋ u täŋpawak täkaŋ.
41 Ude täŋira täŋkentäkta konäm gera täk täkaŋ upäŋkaŋ kubätä nämo täŋkentäŋ yämik täyak. Ba Ekäniken gera yäk täkaŋ upäŋkaŋ kowata nämo yäniŋ-yäk täyak.
42 Nämo, näk yeŋ kokoyäŋ-pewa keŋkeŋ äworeŋirä mänittä piäŋ äreyäŋ täŋpän kuk täkaŋ. Ba okä kädetken nanik ude äma u terak yeŋtäŋ kuk täyat.
 
43 Bureni Ekäni, äma äbot peŋawäk täŋpani u keriken nanik nämagutpäŋ guŋ äbot yabäŋ yäwatta iwoyäŋpäŋ nepmaŋkun.
Ude täŋiri äma bian nämo nadäŋkuro u apiŋo näkŋo watä piä ämanaye ude itkaŋ.
44-45 Täŋpäŋ man yäŋira äma kubäken naniktä umuntaŋpäŋ kwaiŋkaŋ käbop irani uken nanik kwawakgän ahäŋkaŋ gwäjiŋ äpmoŋ namik täkaŋ. Ude täŋkaŋ manna buramik täkaŋ.
 
46 Unita ŋode yäwa; Ekäni itak! Täŋkentäkna iniŋ orerut! Anutu waki keriken nanik nämagurani unitäŋo biŋam yäŋahäwut!
47  * Sam 94:1 U imata, iwanaye yärepmitta kehäromi namik täyak. Täŋpäŋ äma äbori äbori täŋo kehäromi yäpmäŋ äpäŋpäŋ gämotna-kengän yepmak täyak.
 
48 Bureni Ekäni, iwanaye yärepmitta kehäromi namik täyan. Täŋkaŋ watä it namiŋiri täŋpäwak äma komi komitä nämo nut täkaŋ.
49  * Rom 15:9 Unita äma äbori äbori bämopiken kap terak yäŋ-teŋpäŋ api ganiŋoret täŋpet.
50 U imata, Anututä Devit näk, intäjukun ämani itta iwoyäŋkuk. U kehäromi namiŋirän iwanaye kudup yärepmit morek täyat.
U kadäni kadäni nadäŋ namikinik täk täyak. Ba kämiwä yerinayeta udegän tärek-täreki nämo api nadäŋ yämik täŋpek.

*18:2: Hib 2:13

*18:4: Sam 116:3

*18:6: Jna 2:5-7

*18:10: Sam 104:3

*18:19: Sam 31:8, 118:5

*18:20: 1Sml 24:19

*18:24: 1Sml 26:23

*18:25: Sam 25:10, 31:23, 37:28, 40:11, 89:24

*18:27: Sam 101:5; Snd 6:17

*18:28: Jop 29:3

*18:30: Sam 17:7, 119:140; Dan 4:37

*18:31: Lo 32:31, 32:39; 1Sml 2:2; Ais 45:5

*18:32: Sam 91:2

*18:33: Lo 32:13; Hab 3:19

*18:36: Snd 4:12

*18:47: Sam 94:1

*18:49: Rom 15:9