24
Anututä äma jidewanita gäripi nadäk täyak?
* Kis 19:5; Lo 10:14; Sam 50:12; 1Ko 10:26 Kome pähap ukät ämawebe ba imaka kome terak itkaŋ u kuduptagän Anututä mähemi-inik täyak.
* Sam 104:5, 136:6; 2Pi 3:5 Anutu unitägän kome u gwägu pähap terak peŋpäŋ täŋ-kehärom taŋkuk.
 
* Sam 15:1 Unita äma jidewanitä Anutu unitäŋo kudupi pom terak täga äroneŋ? Ba äma jidewanitä kudupi yoriken täga äroŋpäŋ iniŋ oretneŋ?
* Sam 15:4; Ais 33:15-16; Mat 5:8; 1Ti 2:8 Ämawebe ŋodewani; Äma keritä kudän waki nämo täk täkaŋ u, ba äma bänepi kuräki-inik u. Ba äma bänep nadäk-nadäki mäjo wära terak nämo pek täkaŋ u, ba äma imaka udewani täŋo wäpi yäŋpäŋ jop manman nämo yäk täkaŋ u.
Ekänitä ämawebe udewanita nadäŋ yämiŋpäŋ iron säkgämän api täŋ yämek. Bureni-inik, yämagurani Anutu unitä Siwoŋi ämawebenaye yäŋ api yäwerek.
* Sam 27:8, 105:4 Täŋpäkaŋ ämawebe udewaniwä gwäk pimiŋpäŋ Jekop täŋo Anutu iwarän täŋpäŋ täŋkentäkta Anutu ukengän kaŋ-tarek täkaŋ.
 
* Ais 26:2; Hag 2:7; Mal 3:1; 1Ko 2:8 Unita Jerusalem täŋo yämabam biani biani, in keweŋ imiŋirä peŋyäŋek pähap täŋo intäjukun äma ärowani-inik u kaŋ ärowän!
Täŋpäkaŋ peŋyäŋek täŋo intäjukun äma uwä netä? Uwä Ekäni kehäromi mähemi, iwan täŋo kehäromi yäpmäŋ äpani ubayäŋ! Äma unitägän peŋyäŋek pähap täŋo intäjukun äma itak.
 
Unita äneŋi täwera! Jerusalem täŋo yäma biani biani, in keweŋ imiŋirä peŋyäŋek pähap täŋo intäjukun äma ärowani-inik u kaŋ ärowän!
10 Täŋpäkaŋ peŋyäŋek täŋo intäjukun äma uwä netä? Uwä Ekäni kehäromi mähemi ubayäŋ! Äma unitägän peŋyäŋek pähap täŋo intäjukun äma itak. Bureni-inik!

*24:1: Kis 19:5; Lo 10:14; Sam 50:12; 1Ko 10:26

*24:2: Sam 104:5, 136:6; 2Pi 3:5

*24:3: Sam 15:1

*24:4: Sam 15:4; Ais 33:15-16; Mat 5:8; 1Ti 2:8

*24:6: Sam 27:8, 105:4

*24:7: Ais 26:2; Hag 2:7; Mal 3:1; 1Ko 2:8