29
Iwän mänittä Anutu täŋo kehäromini kwawak pewän ahäk täkaŋ
* Sam 96:7-9 Ei! Kunum gänaŋ it täkaŋ in Anutu gämoriken itkaŋ wäpi yäpmäŋ akuwut! Anutu-tägän kehäromi nikek unita wäpi biŋamta ba kehärominita yäŋpäŋ oretoret täŋput.
* 2Sto 20:21 Anutu u kudupi inipärik kubä itak unita gwäjiŋ äpmoŋ imiŋpäŋ wäpi biŋam iniŋ orerut!
 
Gwägu pähap u punin terak iromäŋ pähap yäŋirän äma komeni komenitä nadäk täkaŋ. U Anutu täŋo gera mämä.
Bureni! Anutu uwä kehäromini nikek. Gerani u yäŋirän komen ämawebetä nadäwä kehäromi ini pärik kubä täk täkaŋ.
 
Täŋpäkaŋ mänit piäŋirän puamäk täk täkaŋ uwä Anutu täŋo mämä. Anutu täŋo mämä unitä Lebanon komeken päya taŋi taŋi tokät täŋpä kuk täkaŋ.
Unitä kärak yäŋirän Lebanon kome täŋo pomtä oretoret nadäŋpäŋ piäŋ äroŋkaŋ mak, bulimakau nanakitä täk täkaŋ ude täk täkaŋ.
7-8 Bureni, Ekänitä kärak yäŋirän yäpä kwinit täyak. U kärak yäŋirän kome kawuki wäpi Kades unitä kwaik täyak.
 
Ekänitä gera yäŋirän tomtä nanaki bäyak täkaŋ. Ba gera yäŋpewän päya pähämi äreyäŋ kuk täkaŋ.
Ude täŋirän Ekäni täŋo kudupi yot gänaŋ ämawebeniyetä ŋode yäk täkaŋ; Ekäni täŋo wäpi biŋam taŋi kaŋ täŋpän! yäk.
 
10  * Stt 6:17; Jop 38:8, 38:25; Sam 28:8 Ekäni u ume ba gwägu pähap yäŋpewän tokŋeŋkaŋ äneŋi wädäŋ äpmok täkaŋ. Täŋpäkaŋ Ekäni u intäjukun-inik, paot-paori nämo it täyak.
11 Täŋkaŋ ämawebeniyeta kehäromi yämiŋpäŋ nadäŋ yämiŋirän säkgämän it täkaŋ.

*29:1: Sam 96:7-9

*29:2: 2Sto 20:21

*29:10: Stt 6:17; Jop 38:8, 38:25; Sam 28:8