43
Äma kubätä iwan it gwäjiŋirä Ekäniken yäŋapiŋkuk
* 1Sml 24:15; Sam 5:6, 26:1, 38:12 Anutu, äma mäde ut gamik täkaŋ u wäpna yäpmäŋ äpnayäŋ täkaŋ. Unita gäkä näk gärak itkaŋ jop man yäwani unitäŋo mani utpäŋ ŋode yäwet; U siwoŋi kuŋat täyak.
 
Anutu, gäk näkŋo kehäromina ude itan upäŋkaŋ imata mäde ut namitan? Iwantä kehäromina yäpmäŋ äpäŋirä wakiinik nadätat.
* Sam 36:9 Unita Anutu, kädetka bureni näwoŋäre! Topänka peŋyäŋeŋ namiŋiri akuŋpäŋ kädet täga iwat yäpmäŋ Saion Pom terak, itanken u kaŋ ärewa.
Ude täŋ namiŋiri eŋikaken äroŋpäŋ gäk ganiŋ orerayäŋ kudupi bukäkaken kwa. Bureni, Anutuna, gäk dubikaken kwa.
Gäk bänepna täŋpidäm taŋ namiŋiri oretoret pähap nadäk täyat unita Anutu Anutuna, wagäm utpäŋ api ganiŋ oreret.
 
Yäke! Butewaki imata nadätat? Bänepna imata jägäm täyak? Ude nämo! Näk ŋode täŋpet yäŋ nadätat; Näk Anutu tubeŋ kuŋkaŋ pen api iniŋoret täŋpet! Imata, Ekänina uwä nämagurani ämana bureni-inik!

*43:1: 1Sml 24:15; Sam 5:6, 26:1, 38:12

*43:3: Sam 36:9