46
Anutu u ninkät itkamäŋ
* Sam 62:7-8, 91:2, 142:5 Anutu u nintäŋo äyuŋnin ba nintäŋo kehärominin. Bäräpi gänaŋ täŋkentäŋ nimikta pidämtak täyak.
Unita nin imaka kubäta nämoinik umuntäne. Nämoinik! Kenäŋ kwaiŋirän kome kwähärep duneŋo uwä täga. Ba pom gwägu bämopiken duŋpeŋ äpmoneŋo u imaka täga. Nämo api umuntäne.
* Sam 93:3-4; Jer 5:22; Mat 7:25 Ba gwägu pähap mämä taŋi yäŋpäŋ tokätpäŋ porärak pakipaki täŋpek. Täŋirän pom taŋi taŋi wareŋ täneŋo upäŋkaŋ imata umuntäne? Ninä nämoinik api umuntäne!
 
* Sam 48:1, 48:8 U imata, Anutu täŋo yotpärare bämopiken ume taŋi kubätä pätak. Ume unita ämawebe oretoret pähap nadäk täkaŋ. Yotpärare u kudupi-inik, Anutu ärowani täŋo irit bägup.
* Jol 2:27; Sef 3:15; Sek 8:3 Uken Anututä it täyak unita nämo api wawek. Nämoinik, kepma bipani Anututä watä api it imik täŋpek.
* Jos 2:9, 2:24; Sam 2:1 Bureni, Anutu u kehäromi-inik. Unita äma äbori äbori umun pähap nadäŋpäŋ kujari kwaik täkaŋ. Täŋirä Anututä kärak yäŋirän kometä ume bumik äworewek!
 
Upäŋkaŋ ninäwä nämo api umuntäne. Nämo, Ekäni kehäromi mähemi u ninkät it täkamäŋ. Bäräpi kubätä ahäwänä Oranin Jekop täŋo Anutuken käbop täga api itne.
 
Ai, ämawebe in äbut! Äbäŋpäŋ Ekänitä piä täk täŋkuko u ŋo kawut! Imaka imaka täk täŋkuko u yabäŋpäŋ jäkjäk yamäŋpäŋ nadäwä inide kubä täk täyon!
Ekäni uwä komeni komeni täŋo ämik däpmäŋ täkŋek täyak. Täŋpäŋ äpa kuwek yäpmäŋpäŋ tokät jukutpäŋ kurepä kädäp gänaŋ ureŋ täŋpän äpmok täkaŋ.
10  * Lo 4:35; 1Kin 18:36-39; Ais 2:11, 2:17 Unita Ekänitä ŋode yäyak; Kwikinik itkaŋ näka ŋode nabäŋpäŋ-nadäwut; Näk Anutu bureni-inik. Näk intäjukun irira ämawebe komeni komeni ittäŋ kukaŋ u gämotna-kengän it täkaŋ.
Kome kuduptagän täŋo Ekäni-inik u näk! yäk.
 
11 Unita ämawebe, in ŋode nadäwut! Ekäni kehäromi mähemi, u ninkät it täkamäŋ. Bureni, bäräpi kubätä ahäwänä Oranin Jekop täŋo Anutuken käbop täga itne.

*46:1: Sam 62:7-8, 91:2, 142:5

*46:3: Sam 93:3-4; Jer 5:22; Mat 7:25

*46:4: Sam 48:1, 48:8

*46:5: Jol 2:27; Sef 3:15; Sek 8:3

*46:6: Jos 2:9, 2:24; Sam 2:1

*46:10: Lo 4:35; 1Kin 18:36-39; Ais 2:11, 2:17