54
Devittä Anutuken täŋkentäkta yäŋapiŋkuk
Sifa nanik ätutä päŋku Sol, Devit nintä komeken käbop käwep itak yäŋ iwetkuŋo unita nadäŋpäŋ Devittä kap ŋo teŋkuk.
* 1Sml 23:19, 26:1 Anutu, kehäromika terak iwan keriken nanik nämagutpäŋ nepmaŋpi äneŋi säkgämän kaŋ kuŋara.
Gäkken yäŋapiŋira juku peŋpäŋ nadäŋ namisi.
 
Äma komi komi ba peŋawäk täŋpanitä näk kumäŋ-kumäŋ nutnayäŋ äbäkaŋ. Äma udewanitä Anututa nadäŋirä jopi täk täyak.
 
Täŋpäkaŋ Anutu iniwä täŋkentäŋ namik täyak. Intäjukun ämanatä watä säkgämän it namiŋirän täga it täyat.
Nämo nepmak täyak unita iwan komitä näka täŋ namik täkaŋ ugänpäŋ Uraktä äyäŋutpäŋ kowata udegän yämiŋirän paot-inik api täneŋ.
 
O Ekäni, gäk tägagämän unita bänep täga man gäwetpäŋ iron kowata täŋ gamayäŋ nadätat.
* Sam 59:10 O Ekäni, gäk täŋkentäŋ namiŋiri bäräpi yabäŋ ahäŋkuro u kudup paot moreŋkuŋ.
Täŋpäŋ yabäŋira gäkä iwanaye kuduptagän däpmäŋ moreŋkun.

*54:1: 1Sml 23:19, 26:1

*54:7: Sam 59:10