56
Devittä Anututa nadäŋ imikinik täŋpäŋ yäŋapik man ŋo yäŋkuk
Filistia naniktä Devit Gat komeken iŋitkuŋo unita nadäŋpäŋ kap ŋo teŋkuk.
* 1Sml 21:13-15 O Anutu, iwanaye jop nadäŋ komi wari wari namik täkaŋ unita butewaki nadäŋ namiŋpäŋ täŋkentäŋ namisi!
Yäŋetak bipmäŋtak iwanaye nutnayäŋ täk täkaŋ. Iwanaye u yarägän nämo, mäyap-inik.
* 1Sml 30:6; 2Sto 20:3 Ude täŋirä umuntaŋpäŋ, Ekäni ärowani, gäkä terak tubeŋ kuŋpäŋ it täyat.
* Sam 118:6; Ais 31:3; Hib 13:6 Bureni, Anutu terak tubeŋ kuŋpäŋä nämo umuntak täyat. Nämo, täŋkentäŋ namikta yäŋkehäromtak man yäŋkuko u juku piŋpäŋ iniŋoret täyat.
Ude täŋira ämatä imaka kubä täŋ namikta nämo umuntak täyat.
 
Täŋpäkaŋ kepma kepma iwanayetä bäräpi mebäri mebäri namik täkaŋ. U täga kubä täŋ namikta nämo nadäk täkaŋ.
Nämo, waki täŋ namiktagän yäŋpäŋ-nadäk täk täkaŋ.
U kubäkengän päŋku käbop itpäŋ näk nutta yäŋpäŋ-nadäk täŋkaŋ nabäŋ näwat täkaŋ.
Unita Anutu, wakinita kowata komi piäken yepmaŋ! Yabäŋ koreweno! Kokwawakka terak kehäromini däpmäŋ tokät yämi.
 
Näk bäräpi gänaŋ jide itat u kudup nadäŋ namitan. Ba konämna pito jide mäŋkaŋ u kudup daniŋpäŋ nadäk täyan.
Bureni, u kudup tawaŋ terak kudän täk täyan.
* Sam 56:4; Rom 8:31 Unita Anutu, gäkken gera yäwayäŋ täyatken nadäŋ namiŋiri iwanaye nabäŋ umuntaŋpäŋ äneŋi äyäŋutpeŋ api kuneŋ. Ude täŋiri ŋode kaŋpäŋ api nadäwet; Anutu näk gärak itak yäŋ api nadäwet.
10 Ekäni uwä täŋkentäŋ namikta yäŋkehäromtak man yäŋkuko u juku piŋpäŋ iniŋoret täyat.
11  * Sam 56:4 Ude täŋpäŋ Anutu terak tubeŋ kuŋpäŋä nämo umuntak täyat. Bureni, ämatä imaka kubä täŋ namikta nämo umuntak täyat.
 
12 Unita Anutu, imaka gamikta yäŋkehärom taŋkuro u bureni api gamet. Uwä bänep täga man yäŋpäŋ api gamet.
13 U imata, näk awaŋ pomiken nanik nämagutkuno unita. Eruk, apiŋo Anutu iŋamiken irit täŋo peŋyäŋek gänaŋ itat.

*56:1: 1Sml 21:13-15

*56:3: 1Sml 30:6; 2Sto 20:3

*56:4: Sam 118:6; Ais 31:3; Hib 13:6

*56:9: Sam 56:4; Rom 8:31

*56:11: Sam 56:4