65
Anututa oretoret täŋpäŋ bänep täga man iwetkuŋ
Anutu, nin pomka wäpi Saion u äroŋpäŋ wäpka ganiŋ oretpäŋ imaka imaka täŋ gamikta yäŋkehäromtak man yäŋkumäŋo u nämowä nämo api täne.
Gäk komen äma nintäŋo yäŋapik man nadäŋ nimik täyan unita ämawebe kuduptagän ganiŋ oretta gäkkengän äpi ärenek.
Täŋkaŋ momininta nadäŋpäŋ mäyäk nadäwätäk pähap täk täkamäŋ upäŋkaŋ Anutu gäkä mominin peŋ nimik täyan.
* Sam 33:12, 36:8, 84:4 Bureni Anutu, äma gäkŋa iwoyäŋpäŋ eŋikaken yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ kuk täyan, äma udewani oretoret terak kuŋat täkaŋ.
Imata, kudupi yotka u gänaŋ imaka gäripi mebäri mebäri itkaŋ u nimik täyan unita.
 
Anutu, nin gäkken yäŋapiŋitna gäkŋa-tägän äneŋi nimagut täyan. Täŋiri säkgämän it täkamäŋ. Imaka imaka täŋ nimik täyan unita nadäna gäripi inide kubä täk täkaŋ.
Gäk ude täk täyan unita ämawebe komeni komeni, tuän ba gwägu pähap udude käda itkaŋ u gäk nadäŋ gamikinik täk täkaŋ.
Ekäni, gäk kehäromika nikek. Unita gäkä täŋpewi pom pähap-pähap ahäŋtäŋ kuŋkuŋo itkaŋ.
Gäk kubä-tägän gwägu pähap täŋpewi mänit paoränkaŋ kwikinikgän it täyak. Udegän, komen ämawebe täŋo ämik täŋ-urukuruk unitäŋo kehäromini yäpmäŋ äpäk täyan.
 
Täŋpäkaŋ nin-tägän nämo ganiŋoret täkamäŋ. Nämo, ämawebe komeni komeni, edap äbäk täyak käda ba äpmok täyak käda u kudän kudupi täk täyan unita nadäwätäk pähap täk täkamäŋ.
Täŋpäŋ gäk wäpka biŋam kap terak ganiŋoret täkamäŋ.
 
* Lo 32:2; Sam 46:4, 72:6, 104:13, 104:24, 147:8, 147:14 Anutu, gäk kometa watäni säkgämän itpäŋ iwän iweri taŋirän kome gakŋi nikek täk täyak.
Gäkä komeni komeni ume kuduptagän peŋkuno u nämo kumäŋirä ketem säkgämän ahäk täkaŋ. Gäkŋa täŋpewi ahäk täkaŋ.
10 Bureni, gäkä iwän yäŋpewi taŋirän piä gänaŋ kome näbäni täŋirän ketem säkgämän ahäk täkaŋ.
11 Gäk kome nadäŋ imiŋiri kome uken ketem ahäŋ bumbum täk täkaŋ.
12-13 Ude täŋiri kome kawukiken upäŋkaŋ ketem säkgämän ahäŋirä pom terak sipsip imaka, ahäŋ bumbum täk täkaŋ.
 
Täŋpäkaŋ pom ba imaka imaka kuduptagän gäka oretoret pähap nadäŋpäŋ kap tek täkaŋ.

*65:4: Sam 33:12, 36:8, 84:4

*65:9: Lo 32:2; Sam 46:4, 72:6, 104:13, 104:24, 147:8, 147:14