75
Anutu uwä ämawebe täŋo täktäki yäpmäŋ daniwani
Bänep täga, Anutu, bänep täga gäkagän nadäŋ gamikamäŋ! Imaka säkgämän säkgämän, ba kudän kudupi kudupi täŋ yäpmäŋ äbuno unitäŋo biŋam yaŋahäk täkamäŋ.
Anutu, gäkä ŋode yäŋkun; Yäpmäŋ danik-danik epän täkta kadäni kubä iwoyäŋpäŋ peŋkuro itak. Kadäni uken kudän siwoŋi terak ämawebe uwä api yäpmäŋ daniwet.
Täŋpäkaŋ imaka imaka kome terak it täkaŋ ba kome ini bärom täŋpeko upäŋkaŋ Anutu näkä meham täŋira api kehärom täneŋ.
4-5 Näk äma waki täŋpani gup yäpmäŋ ärokärok kädet peŋpäŋ injinken kehäromita nadäwä ärowani nämo täŋpek yäŋ yäwet täyat yäk. Anututä ude yäŋkuk.
 
Nadäkaŋ, komen äma uken-uken nanik kubätä äma kubäta wäp biŋam bureni yämik-yämik uwä täga nämo täŋpek.
* 1Sml 2:7; Sam 50:6, 147:6; Dan 2:21 Nämo, u Anutu ini kubä unitägän ämawebe yäpmäŋ daniŋpäŋ ätu kowata waki yäpmäkta biŋam yepmaŋkaŋ ätu wäpi biŋam yäpmäkta biŋam yepmak täyak.
Imata, Ekänitä ini kokwawaki umuri pähap, ume komi nikek bumik gäpe nikek iŋitak. Täŋpäŋ u piwän kuŋirän äma waki täŋpanitä kudup api naŋ paotneŋ. Kubätä nämoinik api irepmirek.
 
Täŋ nähä Isrel täŋo Anutu unitäŋo täktäkita wari wari api yäŋahäk täŋpet. Ba kap terak iniŋ oretta nämoinik api gaŋa täwet.
10 Nämo, Anutu u waki täŋpani täŋo kehäromi api pewän paotneŋ. Täŋkaŋ äma siwoŋi täŋo kehäromi ätukät api yäpurärärek.

*75:7: 1Sml 2:7; Sam 50:6, 147:6; Dan 2:21