77
Äma ŋo bäräpi ahäŋ imiŋirän Anutuken gera yäŋkuk
* Sam 3:4, 142:1 Anutuken konäm butewaki gera yäk täyat. Gera yäŋira nadäŋ namik täyak.
Bäräpi kadäniken Ekäniken yäŋapik täyat. Bipani käroŋ yäŋapik man yäk täyatken uken ketna yäpmäŋ akuŋkaŋ Ekäni iwet täyat. Upäŋkaŋ bänepna nämo pidämtak täyak.
Ude täŋkaŋ Anutu täŋo täktäkita nadäŋpäŋ bäräpi nadäk täyat. Unita juku piŋira nadäŋ bäräp ahäŋ namik täyak.
Unitä täŋpewän bipani bipani däpmon kubä nämo pat täyat. Nadäwätäk taŋi täŋpäŋ man kubä täga nämo yäwet yäŋ nadäk täyat.
Ude täŋkaŋ bian täga itkutken unita juku pik täyat.
* Sam 4:4, 42:8 Bipani käroŋ nadäk-nadäk pähap täŋpäŋ näkŋaken bänepna ŋode iwet yabäk täyat;
Jide? Ekänitä ninta mäde pen api ut nimek? Ninta gäripi äneŋi nämo api nadäŋ nimek?
Nadäŋ nimikinik täk täŋkuko u nibä-katäŋkuko ugän? Ba yäŋkehäromtak mani wari nämo käwep api iwarek?
Orakoraki pewän paotkuko ubayäŋ? Kokwawakitä orakoraki komeni yäpuk ba?
10 Ude nadäŋpäŋ yäŋkut; Imaka ŋonita nadäŋira bänepnaken däpmäŋ päretak; Anututä kadäni käroŋi kehäromini näwoŋäreŋ yäpmäŋ äbukopäŋ apiŋo de itak?
 
11 Täŋpäkaŋ ude nämo! Ekäni, imaka säkgämän säkgämän, ba kudän kudupi kudupi bian täŋkuno unita äneŋi juku piwa!
12 Imaka tägatäga kehäromi nikek täŋ yäpmäŋ äbuno unita nadäk-nadäk epän kaŋ täk täŋpa!
13 Bureni Anutu, imaka imaka täk täyan u kumän kudupi siwoŋi-inik. Anutu kehäromi nikek gäk udewani kubä nämo itak.
14 Kudän kudupi pewä ahäwani Anutu u gäk kubägän. Kehäromika ärowani guŋ äbot bämopiken pewi ahäŋirän kaŋpäŋ nadäŋkuŋ.
15 Ketka kehäromikatä ämawebekaye, Jekop kenta Josep täŋo äboriye u komi epänken nanik yämagutkun.
16 Täŋpäkaŋ ume gwägu pähaptä Anutu gäk gabäŋkaŋ umuntaŋpäŋ bärom-bärom täŋkuk.
17 Yäŋpewi gubam gwägärirän yäpä iromäŋ iwän bukŋa täŋkuk.
18 Iromäŋ täŋpewi yäŋpäŋ-wädäŋ iwarirän yäpä kwinitpäŋ peŋyäŋeŋirän komeni komeni kwawakgän itkuŋ. Ude täŋirän kome kwaiŋkuk.
19 Anutu, gäk gwägu käroŋi boham u bämopiken kädet täwitkun. Täŋkuno upäŋkaŋ kuroŋka bäräm äma kubätä täga nämo kaŋkuk.
20 Ude täŋkaŋ ämawebekaye yawak ude irirä yäŋ-yämagutkun. U Moses kenta Arontä watä it yämiŋirän yämagut päŋku tägaken yepmaŋkun.

*77:1: Sam 3:4, 142:1

*77:6: Sam 4:4, 42:8