82
Anutu u intäjukun-inik itak
Anututä äma ekäni ekäni unita gera yäŋpewän äbäŋpäŋ käbeyä täŋirä Anututä ini käbeyä täŋo intäjukun äma itak.
Intäjukun itkaŋ käbeyäken äma itkaŋ uwä ŋode yabäŋ yäyak;
In goret täk täkaŋ yäk. In man käbeyäken äma kädet goret täŋpanita in täga täkaŋ yäŋ yäwet täkaŋ.
Ba inä yabäŋ äwaräkuk täŋirä äma wäpi biŋam ikektä äma äpani täŋo wäpi yäpmäŋ äpäk täkaŋ yäk. Kädet u jidegän api peneŋ?
 
3-4 Unita in kädet täga ŋodepäŋ kaŋ täŋput; Man käbeyäken äma jopi jäwäri ba iroŋi kodäŋa udewani yäŋkentäŋ yämineŋ.
Täŋpäŋ ämawebe guŋ ba ini gupi täga nämo täŋkentänaŋi udewanita kädet siwoŋi täŋ yämineŋ yäk.
Täŋpäŋ ämatä äma udewani komi epän täŋ yäminayäŋ täkaŋ uwä kaŋ yäniŋ bitnäwut.
 
* Sam 11:3, 75:3 Inä guŋ, nadäk-nadäkjin nämo! Injin bipmäŋ urani gänaŋ kuŋatpäŋ ämawebe kädet siwoŋi nämo yäwoŋärek täkaŋ.
* Jon 10:34 Näk bian ŋode täwetkut; Inä anutu bumik, Anutu ärowani täŋo nanakiye itkaŋ yäŋ täwetkut.
Ude täwetkuro upäŋ apiŋo ŋode täwera nadäwut! Inä kodak nämo api itneŋ yäk.
In äma mewunitä kumäk täkaŋ udegän api kumneŋ! Ba intäjukun äma ätutä kumäk täkaŋ udegän kumäŋpäŋ paot-inik api täneŋ yäk.
 
Anutu, bureni yäyan! Gäk akuŋpäŋ kome terak yäŋtärek epän tä! Äma äbori äbori kuduptagän u gäkŋo biŋam.

*82:5: Sam 11:3, 75:3

*82:6: Jon 10:34