100
Ämawebe, in äbä Anutu iniŋ orerut!
Ämawebe uken-uken nanik, in kuduptagän oretoret gera terak Anutu iniŋoret täkot!
 
Täŋpäŋ Anutu täŋo epän bänep pidäm terak täŋpäŋ kap teŋpäŋ iŋamiken kwawak äbut.
* Sam 79:13, 95:7; Ese 34:30-31; Efe 2:10 Ekäni uwä Anutu itak u nadäwut! Keri terak ahäŋkumäŋo unita mäheminin ude itak. Täŋpäkaŋ ninä unitäŋo ämawebeniye.
Täŋkaŋ ninä yawakiye unita nibäŋ niwat täyak.
 
Eruk ämawebe, in kap teŋpäŋ iniŋ oretpäŋ Ekäni täŋo yotpärareken äbut! Täŋpäŋ bänep täga man iwetpäŋ wäpi yäpmäŋ akuwut!
* 1Sto 16:34; 2Sto 5:13, 7:3; Esr 3:11; Sam 106:1, 107:1, 118:1, 136:1; Jer 33:11 Imata, Ekäni uwä tägagämän. Bänep ironi paot-paori nämo. Watä säkgämän pen api it nimiŋ yäpmäŋ ärowek.

*100:3: Sam 79:13, 95:7; Ese 34:30-31; Efe 2:10

*100:5: 1Sto 16:34; 2Sto 5:13, 7:3; Esr 3:11; Sam 106:1, 107:1, 118:1, 136:1; Jer 33:11