109
Äma kubätä Anutuken butewaki man ŋo yäŋkuk
Anutu, näk ganiŋoret täyat unita nadäŋ äwaräkuk nämo täŋpen.
Nämo, äma wakiwaki täŋpani ba jop manman yäwanitä näk jop man näkŋatpäŋ nut täkaŋ.
Mebärini nämo, man waki näwetpäŋ jop nepmäŋit täkaŋ.
Not täŋ yämiŋpäŋ täŋkentäŋ yämikta yäŋapik man yäk täyat upäŋkaŋ naniŋ wärät täkaŋ.
Täŋkaŋ not täŋ yämiŋpäŋ täŋkentäŋ yämiŋira unitä kowata kokwawak nadäŋ namiŋpäŋ waki täŋ namik täkaŋ.
 
Unita Anutu, iwannaye u man käbeyäken yepmaŋpäŋ mani nadäkta äma waki kubä iwoyäŋpäŋ kaŋ te! Bureni, inikät nanik kubätä mani kotäk yäpmäŋ daniŋpäŋ kaŋ iniŋ wärärän.
Täŋpäŋ mani yäpmäŋ daniŋpäŋ äma ŋo waki täŋpani yäŋ kaŋ yabäŋ-ahäwän. Täŋkaŋ yäŋapik man terak yäŋikŋarani yäk täkaŋ unita imaka, wakigän yäŋ kaŋ yäwän.
* Apos 1:20 Ude täŋirän irit kuŋat-kuŋari udegän bäräŋeŋ kaŋ paorän! Paorirän moneŋ tuŋumi äma kubätä ahäŋpäŋ kaŋ korewän yäŋ nadätat.
Paorirän äperiye nanak kodäŋani kaŋ irut. Ba webeni imaka udegän, webe kajat, täkentäki nämo kaŋ irän.
10 Nanakiye kome kujari nämo ude itkaŋ äriŋ täpätek täŋtäŋ kaŋ kuŋarut! Ude täŋtäŋ kuŋarirä tähani wärämutpäŋ kaŋ yäwat kireŋ pewäkut!
 
11 Täŋpäŋ äma kubäken naniktä äma unitäŋo komeni ba moneŋ tuŋumi komi epän täŋpäŋ yäpani u kudup kaŋ yomägarut yäŋ nadätat!
12 Täŋpäkaŋ kubätä not täŋ imiŋpäŋ äperiye nanak kodäŋani unita watä irektawä yäŋ nadätat.
13 Täŋpäŋ yeriniye mäden ahänayäŋ täkaŋ u kudup kaŋ kumbut yäŋ nadätat. Täŋirä wäpitä paot-inik kaŋ täŋpän!
14 Täŋpäkaŋ äbekiye oraniye täŋo kudän wakiwaki unita Ekänitä pen juku piŋpäŋ miŋi täŋo momini peŋ imektawä.
15 Ude täŋkaŋ ämawebetä äbot unitäŋo wäpita guŋ tak-inik täŋirä upäŋkaŋ Ekänitä momini pen nadäŋ yäpmäŋ kaŋ kuŋarän yäŋ nadätat.
 
16 Iwanna uwä orakorak kädet täpuri kubä nämoinik täŋkuk. Nämo, u äma jopi jäwäri, täŋkentäkiye nämo u komi jop nadäŋ yämiŋpäŋ däpmäkgän täk täŋkuk.
17 U täŋpäwak man yäkta gäripi nadäŋkuko unita äyäŋutpäŋ ini kaŋ täŋpä wawut. Ba iron kädet täkta gaŋani nadäŋkuko unita kubätä iron nämo täŋ imek.
18 Täŋpäwak man u tek gupi terakgän irani ude täŋkuk. Unita täŋpäwak man u ini gupi kujari gänaŋ kudup umetä-yäŋ äpmoŋpäŋ tokŋeŋ morewut!
19 Ba tektä-yäŋ täktäki waki unitä gupi kudup uwäk täŋpipiŋpäŋ, pioŋpäŋ yäŋ puŋ topmäŋkaŋ pen it täyon.
 
20 Unita Ekäni, iwanaye man waki näk peŋkentäŋpäŋ näwet täkaŋ unita yäyat udegän täŋ yämi.
21 Ude täŋkaŋ Ekäni Anutuna gäkŋa wäpka biŋam täga unita yäŋpäŋ täŋkentäŋ nam. Täŋpäŋ säkgämän nadäŋ namikinik täk täyan unita iwan keri terak nanik nämagut.
22 Butewaki! Näk täŋkentäkna nämo, jopi. Nadäŋ-bäräpnatä bänepnaken komi, womäntä yäŋ neyak.
23 Edap äpmoŋirän edap ägoniken wärana paot täyak ude paoret yäŋ nadätat. Mänittä gwakgwak piäŋ äreyäŋ täŋpän kuk täkaŋ ude täŋpet.
24 Butewaki nadäŋpäŋ ketem bitnäŋkuro unita gupna kudup putärewäkaŋ kehäromina nämo, kujatna kwini unitägän itat.
25  * Mat 27:39; Mak 15:29 Ude irira iwanayetä nabäŋkaŋ nabäŋ mägayäŋpäŋ yäŋärok näwet täkaŋ.
 
26 O Ekäni Anutuna, täŋkentäŋ nam! Butewakika tärek-täreki nämo unita nämagut.
27 Ude täŋiri iwanayetä ŋode kaŋpäŋ nadäwut; Ekäni uwä täŋkentäki bureni.
28 Unitä täŋpäwak man näwetneŋo upäŋkaŋ gäkä iron api täŋ namen. Komi jop namani u täŋpewi mäyäk taŋirä näk epän watä ämaka oretoret kaŋ täŋpa.
29 Äneŋi yäkgän ŋode täyat; Mäyäktä iwanaye tek ämet päranipäŋ yäŋ kumän kaŋ uwäk täwut!
 
30-31 Ekänitä äma täŋkentäki nämo itkentäŋ yämiŋpäŋ äma wakitä kumäkta biŋam yäŋtäreŋ yämiŋirä täŋkentäŋ yämik täyak.
Unita, Anutu täŋo ämawebe käbeyä täŋirä u bämopiken itpäŋ bänep täga pähap nadäŋpäŋ menatä Ekäni bumta api iniŋoret täŋpet.

*109:8: Apos 1:20

*109:25: Mat 27:39; Mak 15:29