116
Ekänita bänep täga kap tewani
Ekäni täŋkentäŋ nam yäŋpäŋ gera butewaki terak yäŋira nadäŋ namik täyak unita Ekänita gäripi pähap nadätat.
* Sam 17:6, 40:1 Näkŋo gerata juku pek täyak unita näk it yäpmäŋ kwayäŋ täyat ude Anutu iniŋoret yäpmäŋ kaŋ kwa.
3-4  * Sam 18:4-6 Näk pära kumäŋpäŋ unita bumta umuntaŋkut. Kadäni uken Ekänita gera yäŋpäŋ ŋode yäŋkut; Ekäni, butewaki nadäŋ namiŋpäŋ täŋkentäŋ nam! yäŋ yäŋkut.
 
Ekäni uwä ninta bänep täga nadäŋ nimiŋpäŋ täŋkentäŋ nimik täyak ba butewaki nadäŋ nimik täyak.
Bureni! Äma ätu ini täga nämo täŋkentänaŋi uwä Ekänitä täŋkentäŋ yämik täyak. Näk ude itkuro upäŋkaŋ täŋkentäŋ namiŋkuk.
Täŋpäŋ Ekänitä näk nabäŋ näwatpäŋ täŋkentäŋ namiŋkuko unita apiŋo imaka kubäta nadäwätäk nämo täk täyat.
Näk konäm kottäyiwa Ekäni gäkä naniŋ bitnäŋpäŋ konämna pito ärut namiŋpäŋ nepmäŋit näwatkun.
Näk kumbayäŋ täŋkuropäŋ Anutu gäkä täŋkentäŋ namiŋkun.
Unita näk kome terak irayäŋ täyat uwä Ekänikät bok api it yäpmäŋ kuŋatde.
 
10  * 2Ko 4:13 Näk bumta wayat yäŋ nadäŋkuro upäŋkaŋ Ekäni jop waki nadäŋ imiŋkut.
11 Täŋpäŋ näk äma täŋo manta nadäwa bureni nämo täŋpäkaŋ Anutugän nadäŋ imiŋkut.
 
12 Ekänitä säkgämän täŋ namiŋ yäpmäŋ äbuko unita kowata jide api täŋ imet?
13-14 Näk nadätat! Ude api täŋ gamet yäŋ yäŋkehärom taŋkuro unita ämawebe kudup iŋamiken ŋode täga api täŋpet;
Anututa iron imikta wain ume gäripi nikek inita biŋam kaŋ piŋ ima, Ekänitä nämagutkuko unita kowata.
Ude täŋkaŋ Ekäniken yäŋapik man api yäwet.
 
15  * Sam 72:14 Täŋpäkaŋ Ekänitä ämawebeniyeta nadäwän ärowani täk täkaŋ. U kubätä kumäŋirän nadäwän jopi nämo täk täyak.
16 Unita Ekäni, ŋode gäwera; Näk gäkŋo epän ämaka ude kuŋat täyat, meŋnatä kuŋat täŋkuko ude.
Näk yentä topmäŋpäŋ nepmaŋkuŋopäŋ gäkä pit namiŋkun.
17 Unita näk gäka bänep tägata iron täŋ gamiŋpäŋ api ganiŋ oreret.
18 Täŋpäŋ näk ude api täŋ gamet yäŋ gäwetkuro ude ämawebekaye iŋamiken api täŋ gamet.
19 Ekäni, näk täŋpayäŋ täyat u Jerusalem kudupi yotkaken api täŋ gamet.
 
Unita Ekäni wäpi yäpmäŋ akukot!

*116:2: Sam 17:6, 40:1

*116:3-4: Sam 18:4-6

*116:10: 2Ko 4:13

*116:15: Sam 72:14