123
Anututagän dapun ijik täkäna!
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
* Sam 121:1 Ekäni, ijiŋpewa kunum gäkä itkaŋ kaŋiwat epän täk täyanken ärotak.
* Sam 25:15; Mal 1:6 Täŋpäkaŋ Ekäni Anutunin, watä epän äma jopitä epän mähemi terak it täkaŋ, ba watä epän webetä intäjukun webeni täŋo kehäromi terak it täkaŋ, nin udegän gäkagän dapun käroŋ pen api täŋ yäpmäŋ kune.
Ude täŋ yäpmäŋ kuŋtäkäna, eruk butewaki api nadäŋ nimen.
Unita Ekäni, butewaki bäräŋeŋ nadäŋ nimisi. Imata, äma wakitä waki täŋ nimik täkaŋ unita gaŋani nadäkamäŋ.
Ba tuŋum ämatä yäŋärok bumta niwet yäpmäŋ äbäŋirä äneŋi udegän nadäkta nämo nikaŋ.
Ba äma gup yäpmäŋ ärokärok täŋpanitä komi epän nimiŋpäŋ sära niwet yäpmäŋ äbäŋirä gaŋani nadäkamäŋ.
Unita Ekäni, butewaki nadäŋ nimiŋpäŋ täŋkentäŋ nimisi.

*123:1: Sam 121:1

*123:2: Sam 25:15; Mal 1:6