127
Imaka u ba u tänayäŋ yäŋpäŋä Anutu täŋo kehäromini ba nadäk-nadäki terakgän täne
Anutu iniŋ oretoret käbeyä yäput pekta kap ŋo tek täŋkuŋonik.
* Sam 121:4, 107:1, 118:1, 136:1; Jer 33:11 Äma kubätä eŋi kubä täŋpayäŋ nadäŋpäŋä Ekänita nämo nadäŋpäŋ täŋpayäŋ täko uwä täŋpän Anutu iŋamiken jopi api täŋpek.
Ba udegän, ämatä Ekäni täŋo nadäk-nadäki terak äboriyeta watä nämo itnayäŋ täŋo uwä äma unitäŋo watä epän u jopigän api täŋpek.
Ba udegän, gäk kome ket nämo yäŋeŋirän akumaŋ päŋku epän täŋ dämiŋ yäpmäŋ kuŋiri kome bipek.
Ude täŋpayäŋ täno upäŋkaŋ Ekäni nämo nadäŋ imiŋkaŋ jop täŋpayäŋ täno uwä epän u Anutu iŋamiken jopi api täŋpek.
Unita nadäkaŋ? Ekänitä ini ämawebeniye bureni uwä yabäŋ yäwatpäŋ imaka imaka täŋkentäŋ yämiŋirän bipani säkgämän pat täkaŋ.
 
Täŋpäkaŋ nanak bäyak täkaŋ uwä Ekäni täŋo iron. Ba nanakjiye uwä Anutu täŋo kon pähap.
E, äma gubaŋi itkaŋ nanakiye mäyap bäyak täkaŋ uwä äma unitäŋo kehäromi. Iroŋiroŋi uwä tägaŋpäŋ watä säkgämän api it imineŋ.
Bureni, äma udewani uwä oretoret pähap terak it täkaŋ. Täŋpäkaŋ iwaniyetä man epänken yepmaŋirä kehärom taŋpäŋ täga yärepmitneŋ.

*127:1: Sam 121:4, 107:1, 118:1, 136:1; Jer 33:11