136
Anututa bänep täga kap tewani
* 1Sto 16:34; 2Sto 5:13, 7:3; Esr 3:11; Sam 100:5, 106:1, 107:1, 118:1; Jer 33:11 Ekäni u täŋkentäk säkgämän täŋ nimik täyak unita bänep täga pähap nadäŋ imina!
Imata, unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo patkukotä pätak, api pat yäpmäŋ ärowek.
Anutu intäjukun-inik itak unita bänep täga nadäŋ imina!
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
Ekäni ärowani intäjukun-inik itak u iniŋ oretna!
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
U kubä-tägän kudän kudupi ini pärik kubä pewän ahäk täkaŋ.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
* Stt 1:1 U iniken nadäk-nadäk terak kunum pewän ahäŋkuŋ.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
* Stt 1:2 Täŋkaŋ komewä ume taŋi pähap u bämopiken täŋpäŋ peŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
* Stt 1:16 Ude täŋkaŋ edap dapuri kenta komepak täŋpäŋ yepmaŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
Edap dapuriwä kepmata watäni itta teŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
Täŋ, komepak kenta gukä bipanita watä itta yepmaŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
 
10  * Kis 12:29 Ekäni unitä Isip nanik täŋo nanak ämani intäjukun ahäwani u däpmäŋ moreŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
11  * Kis 12:51 Täŋkaŋ Isrel äbot Isip nanik yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ äpämaŋ kuŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
12 Iniken kehäromi terak keritä ude uwä täŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
13  * Kis 14:21-29 Täŋkaŋ Gwägu Gämäni bämopgän däpmäŋ täkŋeŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
14 Ude täŋkaŋ ämawebeniye bämop ugän yämagut yäpmäŋ kuŋpäŋ säkgämän yepmaŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
15 Täŋpäkaŋ Isip nanik täŋo intäjukun äma ba komi ämaniye u täŋpewän ume gänaŋ äpmoŋ moreŋkuŋ.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
 
16  * Kis 13:18, 15:22 Täŋkaŋ ämawebeniye kome kawukiken yäŋ-yäkŋat yäpmäŋ kuŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
17 U kome ätu täŋo intäjukun äma kehäromi kehäromi däpmäŋ moreŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
18 Bureni, u intäjukun ämaniye wäpi biŋam ikek däpmäkgän täŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
19  * Nam 21:21-30 Amo nanik täŋo intäjukun äma wäpi Sihon u kumäŋ-kumäŋ utkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
20  * Nam 21:31-35 Ba Basan nanik täŋo intäjukun äma wäpi Oki u kumäŋ-kumäŋ utkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
21 Ude täŋkaŋ komeni kujat u ämawebeniyeta yäniŋ kireŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
22 Kome u Isrel ämawebe, epän ämaniye unita yämiŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
 
23 Täŋpäkaŋ iwantä ämikken nirepmirirä nibäŋ äwaräkuk nämo täŋkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
24 Nämo, u iwan keri terak nanik nimagutkuk.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
25 Ekäni uwä imaka irit ikek päke u kudupta ketem yepmäŋ towik täyak.
Unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo.
 
26 Unita Kunum täŋo Anutu unita bänep täga man iwet täkäna!
Imata, unitäŋo ironi u tärek-täreki nämo patkukonitä pätak, api pat yäpmäŋ ärowek.

*136:1: 1Sto 16:34; 2Sto 5:13, 7:3; Esr 3:11; Sam 100:5, 106:1, 107:1, 118:1; Jer 33:11

*136:5: Stt 1:1

*136:6: Stt 1:2

*136:7: Stt 1:16

*136:10: Kis 12:29

*136:11: Kis 12:51

*136:13: Kis 14:21-29

*136:16: Kis 13:18, 15:22

*136:19: Nam 21:21-30

*136:20: Nam 21:31-35