138
Anutu täŋo ironta kap tewani
Ekäni, gäk ganiŋ oretta bänepna kehäromi-inik peyat. Täŋpäŋ urak kome terak nanik u iŋamiken gäk ganiŋoret kap api tek täŋpet.
Täŋkaŋ kudupi yotka itak käda iŋamna dapun ukäda ijiŋkaŋ api oraŋ gamet.
Ekäni, gäk näka nadäŋ namik täyan unita, ba iron täŋ namik täyan unita bänep täga man api gäweret.
Gäk wäpka biŋam ba mankatä intäjukun-inik it täyak.
Täŋpäkaŋ kadäni kubä näkä yäŋapik man yäŋkuro u nadäŋ namiŋkun. Täŋpäŋ gäkŋaken kehäromika namiŋpäŋ bänepna täŋ-kehäromtaŋ namiŋkun.
 
Ekäni, kome täŋo intäjukun äma kuduptagän gäkŋo manbiŋam nadäŋ moreŋkuŋ. Nadäŋ moreŋkuŋo unita wäpka biŋam kaŋ yäpmäŋ akuwut!
Gäkŋo täktäkka ba epmäget peŋyäŋek pähap unita kap teŋ gamik täkot.
* Ais 57:15; Jem 4:6; 1Pi 5:5 Ekäni gäk intäjukun ärowani it täyan unita ämawebe inita nadäwä äpani täk täkaŋ uwä yabäŋ yäwat täyan.
Upäŋkaŋ ämawebe inita nadäwä ärowani täk täkaŋ unita mäde ut yämik täyan.
 
* Sam 23:3-4 O Ekäni, bäräpi mebäri mebäri ahäŋ namiŋirä watä it namik täyan. Täŋpäkaŋ iwantä kokwawak nadäŋ namiŋirä gäkä däpmäŋ yäwat kireŋpäŋ kehäromika terak nämagut täyan.
Ekäni, gäk täŋkentäk epän bumta täŋ namik täyan. O Ekäni, ironka paot-paori nämo pätak.
Unita gäkŋaken ketka kudän nin nämo nipmaŋpen.

*138:6: Ais 57:15; Jem 4:6; 1Pi 5:5

*138:7: Sam 23:3-4