142
Äma kubätä Anututä watä it namän yäŋpäŋ yäŋapiŋkuk
Devit mobä käwut gänaŋ käbop itkaŋ Anutuken yäŋapiŋkuk.
* 1Sml 22:1, 24:3 Näk butewaki terak Anutuken gera yäŋ itat ŋo. Täŋkentäŋ namän yäŋpäŋ gera yäŋ itat.
Näk nadäwätäkna yäŋahäŋpäŋ iwet it täyat.
 
* Sam 77:3, 140:5, 143:4 Jide täŋpäŋ ŋoba ŋo täŋpet yäŋpäŋ peŋpeŋ kwayäŋ nadäŋira Anututä nadäwätäkna yäpmäŋ äpäŋpäŋ ude kaŋ tä yäŋ kädet täwit namik täyak.
Wära, wära! Kädet kuŋat täyatken ämatä näk nepmäŋitta yen kädetken pek täkaŋ.
* Jop 11:20; Sam 88:8, 88:18 Täŋirä näk dapun täŋpäŋ täŋkentäkna kubä nämo kaŋ-ahätat. Näkä säkgämän itta bägup kubä nämoinik itak.
Ude irira äma kubätä butewaki nämo nadäŋ namitak.
 
Täŋpäkaŋ Ekäni, gäkken täŋkentäkta gera ŋode yäyat; Gäk kubä-tägän watä it namik täyan.
Gäripna kudup gäkä terakgän peyat.
Unita gerana ŋo nadäŋpäŋ täŋkentäŋ nami. Näk kehäromina nämo. Äma näwat kirekaŋ u kehäromina kudup yäpmäŋ äpnayäŋ täkaŋ.
* Sam 13:6, 143:11, 146:7 Näk bäräpiken itat ŋo täŋpidäm taŋ nami. Ude täŋ namiŋiri uyaku ämawebekayetä u kaŋpäŋ nadäŋpäŋ äbä irirä näk iŋamiken wäpka biŋam api ganiŋ oreret.

*142:1: 1Sml 22:1, 24:3

*142:3: Sam 77:3, 140:5, 143:4

*142:4: Jop 11:20; Sam 88:8, 88:18

*142:7: Sam 13:6, 143:11, 146:7