2
Anututä man epän siwoŋi täk täyak
1-3  * Mat 7:1-2; Jon 8:7 Eruk, Anututä äma kädet wakiwaki udewani täŋpani unita kowata api yämek. Täŋkaŋ kowata yämayäŋ täyak uwä siwoŋi api yämek yäŋ nadäk täkamäŋ. Upäŋkaŋ äma gäk, jide täŋpäŋ gäkŋaken mebärika käbop pewen? Ämatä waki udewani täŋirä yäpmäŋ danik täyan uwä gäkŋaken mebäri imaka, kwawak pek täyan ubayäŋ. Yäpmäŋ danik täyan udegän gäkŋa täk täyan. Äma udewani täŋpani yäpmäŋ danik täyan upäŋkaŋ kudän udewanigän täk täyan unita jide? Anututä nabäŋ koreŋirän kowata api irepmiret yäŋ nadätan? Nämoinik! * Efe 1:7, 2:9; 2Pi 3:15 Täŋpäkaŋ Ekänitä iron pähap täŋpäŋ bänepka äyäŋut yäŋpäŋ gäk gabäŋ koreŋpäŋ kwikinik itsämäk täyak unita imata nadäwi äpani täk täyak? Gäk bänepka äyäŋutta ude oraŋ gamik täyak u nämo nadätan? Upäŋkaŋ bänepka nämo äyäŋutkaŋ kädet waki u ehuranigän täk täyan uwä Anutu täŋo kokwawak kädäp bukä ude täk täyan. Buŋät yäpmäŋ äroŋiri Anutu täŋo kokwawak kadäni pähapken Anutu täŋo yäŋtärek man siwoŋi kwawak ahäŋirän kokwawak päke unitä ijiŋpäŋ api gewän kumben.
* Mat 16:27; Jon 5:29; 2Ko 5:10 Ŋode nämo nadätan? Kadäni uken Anututä ini ämawebe kuduptagän täktäki terak gwäki kowata api yämek. * 2Te 1:8 Äma kudän tägatäga pen täŋ yäpmäŋ kuŋpäŋ irit paot-paori nämo, wäpi biŋam ba orakorak ikek u kaŋ-ahäkta gwäk pimiŋpäŋ kuŋatnayäŋ täŋo uwä irit kehäromi api yämek. Täŋ, äma initagän nadäŋpäŋ man bureni mäde ut imiŋpäŋ täŋpäwak täŋo man buraminayäŋ täŋo uwä kokwawak ba kowata komigämän api kaŋ-ahäneŋ. * Rom 1:16 Anututä waki täŋpani kuduptagänta bäräpi taŋi ba komi epän pähap api yämek. U Juda äbotken nanikta jukun yämiŋkaŋ guŋ äbotken nanikta imaka, api yämek. 10 Upäŋkaŋ äma kudän tägatäga tänayäŋ täŋo u kuduptagänta orakorak, wäp biŋam ba kwini terak irit api yäpneŋ. U Juda äbotken nanikta jukun yämiŋkaŋ guŋ äbotken nanikta imaka, api yämek. 11  * Efe 6:9; 1Pi 1:17 Imata, Anutu uwä äbot wäpi terak nämo api yäpmäŋ daniwek. Nämo, u iniken nadäk-nadäk siwoŋi kubägän u terak Juda äbotken nanikkät guŋ äbotken nanik bok api yäpmäŋ daniwek.
Baga man u äma bänepi-ken kudän täwani
12 Uwä ŋode; Äma äbot Moses täŋo baga man nikek nämotä kuŋatkaŋ waki täk täkaŋ u kudup, baga mani nämo upäŋkaŋ momini uterak api paotneŋ. Täŋpäkaŋ äma äbot baga man nikektäwä waki täk täkaŋ u kudup Moses täŋo baga mantä mebärini kwawak yäŋahäŋirän paot-paotta biŋam api yäpmäŋ danineŋ. 13  * Mat 7:21; 1Jo 3:7 U imata, baga mantä ini täŋpewän äma kubä Anutu iŋamiken siwoŋi täga nämo irek. Baga man u jukunitägän nadänayäŋ täŋo uwä Anututä yabäŋirän siwoŋi ämawebe nämo api täneŋ. Nämo, nadäŋpäŋ buraminayäŋ täŋo uyaku, siwoŋi yäŋ api yäŋtäreŋ yämek. 14  * Apos 10:35 Täŋpäkaŋ äma ätu guŋ äbotken nanik, Moses täŋo baga man nämo nadäwanitä iniken nadäk terak baga man täŋo käderi iwatpäŋä, Moses täŋo baga mani nämo upäŋkaŋ baga man nadäwani bumik äworek täkaŋ. 15-16  * 2Ti 2:8 Ude täŋirä baga man bänepi-ken kudän täwani yäŋ kwawak niwoŋärek täyak. Eruk, baga man bänepi-ken kudän täwanitä bänepi yäput täyak. Täŋpäkaŋ kadäni pähapken bänep nadäk-nadäkitä yäpmäŋ äyäŋutpäŋ täga täyan yäŋ ba waki täyan yäŋ api yäwerek. Kadäni uken Anututä Jesu Kristo iwet-pewän ämawebe bänepi-ken imaka käbop pätak unitäŋo mebäri kwawak api pewek. Bureni, biŋam man näkä yäŋahäk täyat uterakgän api ahäwek.
Juda äma bureni u äma jidewani?
17  * Jem 2:19 Eruk, in wäpjin Juda äma yäŋ yäk täkaŋ unita jide täwerayäŋ? Intä Moses täŋo baga man terak yeŋgämä pek täkaŋ. Ude täŋkaŋ nin Anutu dubini-ken irani yäŋ biŋam yäk täkaŋ. 18 Täŋkaŋ kädet Anututä gäripi nadäk täyak u nadäk täkaŋ, ba unitäŋo baga man täwetpäŋ täwoŋärek täŋpani unita imaka siwoŋi täkta yäwani u kudup nadäwä tärek täkaŋ. 19-20  * 2Ti 3:5,15; Mat 15:14; Luk 18:9 Ude täŋkaŋ ŋode nadäk täkaŋ; Baga man iŋit täkamäŋ unitä nadäk-nadäk täga kudup ba man bureni kudup uwäk täyak unita nin äma dapuri tumbani täga yämagutne, ba bipmäŋ urani-ken irani täŋo peŋyäŋek uwä nin yäŋ nadäk täkaŋ. Täŋkaŋ ämawebe guŋguŋi, ba iroŋiroŋi man bureni täŋo kädet siwoŋi u yäwetpäŋ yäwoŋärek täga täne yäŋ nadäk täkaŋ. 21  * Sam 50:16-21; Mat 23:3-4 Eruk jide? In ude nadäŋpäŋ äma ätu Anutu täŋo man yäwetpäŋ yäwoŋärek täŋkaŋ injinken bänepjin nämo yäwet täkaŋ. Kubota nämo täneŋ yäŋ yäwetkaŋ injin kubota täk täkaŋ. 22 Ba yanäpi täŋpanitä kubokäret nämo tädeŋ yäŋ yäwetkaŋ injin kubokäret kädet iwat täkaŋ. Ba anutu jopi nämoinik nadäŋ yämineŋ yäŋ yäwet täkaŋ upäŋkaŋ in guŋ äma täŋo kudupi yotta yabäŋgärip täŋpäŋ tuŋumi kubota täk täkaŋ. 23 Nin baga man nadäwani yäŋ biŋam yäk täkaŋ upäŋkaŋ Anutu täŋo kädet irepmit täkaŋ uwä wäpi iniŋ iwet täkaŋ. 24  * Ais 52:5; Ese 36:20 Ude täŋirä Anutu täŋo man kudän täwani kubä ŋode unitä bureni täyak; Juda äma intäŋo mebärita yäŋpäŋ guŋ ämatä Anutu yäŋärok iwet täkaŋ.
25  * Jer 4:4, 9:25 Nin gupnin moräk madäwani unita Anututa biŋam täkamäŋ yäŋ biŋam yäk täkaŋ upäŋkaŋ ŋode täwera nadäwut; Moses täŋo Baga man iwatpäŋ kuŋatnayäŋ täŋo uyaku gupjin moräk madäwani u Anututä kawän imaka bureni kubä api täŋpek. Täŋ, baga man kubä irepmitnayäŋ täŋo uwä gupjin terak kudän itak u bureni nämo, nämo täŋpani bumik api täŋpek. 26  * Gal 5:6 Täŋpäkaŋ man unitäŋo kukŋini ŋode pätak; Guŋ äma kubä gupi moräk nämo madäwanipäŋ baga man täŋo kädet iwarayäŋ täko uwä Anututä kawän gupi moräk madäwani ude api äworewek. 27 Nadäkaŋ? In Juda äbot Moses täŋo baga man nikek ba gupjin moräk madäwani upäŋkaŋ inä baga man u irepmitnayäŋ täŋo uwä, äma gupi moräk nämo madäwanitä baga man täŋo kädet u iwatnayäŋ täŋo uwä mebärijin kwawak api pewä ahäneŋ.
28  * Jon 7:24, 8:39 Täŋpäkaŋ Juda äma bureni u äma jidewani? Ba gup moräk madäwani bureni u jidewani? Äma iŋami dapun Juda täŋo iŋam dapun ikek u nämo, ba gupi-tägän Anutu täŋo kudän yäpmäŋ kuŋat täkaŋ u nämo! 29  * Lo 30:6; Kol 2:11; 1Ko 4:5; 2Ko 10:18 Nämoinik! Juda äma bureni uwä äma Juda täŋo nadäk-nadäk bänepitä yäpmäŋ kuŋarani. Ba äma Anutu täŋo kudän bänepi-ken täŋpani u. Kudän uwä Munapiktä täŋpani, baga man terak gupi moräk madäk-madäk u nämo. Äma udewani uwä ämatä nämo käwep oraŋ yämineŋ. Upäŋkaŋ Anututä ini oraŋ yämik täyak.

*2:1-3: Mat 7:1-2; Jon 8:7

*2:4: Efe 1:7, 2:9; 2Pi 3:15

*2:6: Mat 16:27; Jon 5:29; 2Ko 5:10

*2:7: 2Te 1:8

*2:9: Rom 1:16

*2:11: Efe 6:9; 1Pi 1:17

*2:13: Mat 7:21; 1Jo 3:7

*2:14: Apos 10:35

*2:15-16: 2Ti 2:8

*2:17: Jem 2:19

*2:19-20: 2Ti 3:5,15; Mat 15:14; Luk 18:9

*2:21: Sam 50:16-21; Mat 23:3-4

*2:24: Ais 52:5; Ese 36:20

*2:25: Jer 4:4, 9:25

*2:26: Gal 5:6

*2:28: Jon 7:24, 8:39

*2:29: Lo 30:6; Kol 2:11; 1Ko 4:5; 2Ko 10:18