2
Andopane Mosesa Napeleaini-pia
Okone angi, Lipai yame akali mindimane, wanda Lipai yame teke mindi kee leae-pia. Matili wanda okone mane iwana epene payia mindi mandeae-pia. Angini mane iwana payia okone oma napeakale nembo toto, ana tepo too pua yatawa peteae-pia. Balato andopane okone katu-lo too pua yatawa napitipe-pene guleae-pia. Wuane pea-kola, kembolo itane mane waa pene basekete mindina, kolota mane asia titi tupa mina-ombo wato iwana okone basekete okonena palekale loto ipa matene mandaka enjo tombene mindisa too pua yata yaeae-pia. Iwana okonena imalini wana okomane iwana okone anu pua paleyape-lo andoyale bala aŋa amonga yale andatawa ateae-pia.
Kiŋi wanane bala wasa-wasa peyoyale balana piape wanda tupa towa ipa okonena peaini-pia. Balana piape wanda utupane ipa matene ongane epoko pua ateai-kola balato ipa okonena basekete mindi enjo tombenenga yakola andeae-pia. Andoto balana piape wanda mindi mane molo peakale leae-pia. Kiŋi wanane okone mane basekete okone lumboto andea-kola iwana mindi basekete okonena paleae-pia. Paleane okone ika loto ai lea-kola andoto ondo yae-pia. Ondo wato, iwana oko Iputu yame tupana andopane mindi yako leae-pia. Wuane lea-kola, andopane okonena imalini amonga ateane okone epoto kiŋi wanane oko lamawuato, iwana oko andu mayakale nambato Iputu wanda mindi ayia pua andolo poape-lo tipa peae-pia.
Kiŋi wanane okone mane, katu-lo leleko nimbato andolo puu lea-kola, wana okone mane angini atu epeae-pia. Angini atu epea-kola, kiŋi wanane okone mane angini okone lamawuato, nambato nimba yole pukaleko. Andopane oko nimbato kui-lo andu maula mia leae-pia. Wuane lea-kola, angini okone mane andopane okone moto andu mawua yatawa peteae-pia. 10 Iwana okone andane guu lele pea-kola, angini mane kiŋi wanane oko peteanga atu peae-pia. Pea-kola kiŋi wanane okone mane iwana okone balana andopane gulaya wato wua leae-pia. Andopane ipa pangosia pene oko nambato moo ayu lewa okonena balana gene oko Mosesa lokale leae-pia.
Mosesa Palaka Midiana Peae-pia
11 Mosesa bala andane atoto matili bala yame Iputu tupa andolo peae-pia. Bala yame Iputu utupane mane kiŋi okonena piape tandaka wete pene pua ateai-kola andeae-pia. Isipi mindi mane, Mosesa bala yangone Iputu mindi wayumane wete mino-koyo pelea-kola andeae-pia. 12 Mosesa-to wandakali mindi ateyaipe-lo anda amo-nena puato andea-kola, wandakali mindi ongane ata napeaini-pia. Ata napeai-kola, kapoyale balato Isipi tane akali okone peyo ome loto, ipamau mane yame peyo ombo yae-pia. 13 Anate-lene Mosesa bala peke loto andea-kola, Iputu yame akali mindi lapo liyamba tane lapo-lapo peya-peya peapele-pia. Akali bulupane tee-yane okone lamawuato, anu piakale nimbato nimbana Iputu yangone oko pelelepe leae-pia. 14 Lea-kola akali okone mane Mosesana pii okone yano peyoto, apito nimba jasa atoto nanima ando, atape lapiape. Nimbato Isipi tane akali mindi tuni peyo ome lapiko, andipa nimbato namba wuane pua teke, peyo ome lokale nembo toto lelepe leae-pia. Wuane lea-kola, nambato akali peyawuako wandakali mane andapiainiya nembo toto bala yuku yae-pia.
15 Matili, Isipi tane kiŋi okone mane Mosesa-to peane tupa ale wato Mosesa peyo ome loyale pea-kola Mosesa bala kiŋi tepa alu palaka Midiana yamena yuu okona peae-pia. Bala palaka poto ipa yuli tombayene mindina mandaka peteae-pia. 16 Kanditi okonena Pitisa, akali Jesoto lene mindi ateae-pia. Pitisa okonena wanane yanasia peteaini-pia. Mosesa bala ipa yuli ongane poto petea-kola wana yanasia utupane yakama ayianena sipisipi meme, tupa ipa neakale ipa ambu gae-lo maiyiani bokisa okonena maimakale loto peaini-pia. 17 Petea-kola sipisipi waka yatawa atalaini akali mindi tupa epoto wana utupane pulupa-lo peyo wateai-kola, Mosesa balato akali utupane peakale-lo peyo watoto, matili wana utupanena meme, sipisipi tupa ipa neakale-lo ambu mayae-pia. 18 Matili wana utupane yakama ayiane Jesoto ateanga andaka ini peke leai-kola, yakamana ayiane okomane wana utupane tipa puato, andipa anu pua yakama ini andaka peke leyaipe leae-pia.
19 Utupane mane yano peyoto, Isipi tane akali mindi mane nanima moyoto sipisipi waka ando atalaini akali tupa watoto, nanimana sipisipi meme tupa ipa neakale ambu mayia-kola nanima baini andaka epeyama leaini-pia. 20 Wuane leai-kola, ayiane okone mane wana utupane tipa puato, akali okone aninga ateyape, anu piakale yakamato bala amonga ateakale epalaipe. Bala nanima towa tomo namakale epeakale ee-lolo pulupa, lea-kola utupane mane Mosesa atu epeaini-pia.
21 Jesoto bala towa Mosesa atu atapakale nembo teyo lea-kola, Mosesa-to okone katu yalua leae-pia. Katu lea-kola, Jesoto-to bala wanane Sipota Mosesa maya-kola Mosesa-to wana okone kee leae-pia. 22 Matili Sipota-to iwana mindi mandeae-pia. Mosesa bala tane nembo toto wua leae-pia. Namba akali kanditi waka tane oko yuu okona epo ateyo, tene okonena nambato balana gene oko Getesomo leyo leae-pia.
23 Ee ana mindi tupa wamba penenga matili Isipi tane kiŋi okone omeae-pia. Okone angi Isipi yame tupa mane Isatale yame tupa piape tandaka pene peakale leai-kola tandaka noo atoto, Gote nimbato nanima moya-lo ai-lo ateaini-pia. 24 Gote-to aii leaini okone ale wato wamba Apatakame, Aisake, Jekopo, utupane towa pii-loyake peaini okone nembo teae-pia. 25 Gote-to, Isatale yame tandaka noo ateai tupa andoto moyokale nembo teae-pia.