^
Taitasa
Akali Epene Tupamane Esamane Piape Tupa Peakale Lape Leane Oko
Akali Mini-yene Yakamato Wua Piyapape Lo Mana Lamaipe Leane Oko
Iwana Patane Tupa Wua Piyapape Lo Mana Lamaipe Leane Oko
Piape Akali Tupa Wua Piyapape Lo Mana Lamaipe Leane Oko
Nimbato Mana Utupane Pitaka Lamawua Atape Leane Oko
Wandakali Tupana Nembo Tene Tupa Mina Ika Loto, Mana Lamaipe Leane Oko
Mana Koopi, Wandakali Koopi, Utupane Masia Maipe Leane Oko
Pii Lokoyo Pua Leane Tupa