16
Ahab gêjam gôliŋ
29 Gêdêŋ taŋ kiŋ Judaŋa Asa gêjam gôliŋ gamêŋ jala 38 su naŋ, Omri latu Ahab kêtu Israelnêŋ kiŋ. Eŋ gêŋgôŋ Samaria ma gêjam gôliŋ nê gamêŋ kêtôm jala 22. 30 Ma Omri latu Ahab gêgôm sec gêmoa Apômtau laŋônêm kêlêlêc êsêac samob, taŋ sêmuŋ eŋ naŋ su. 31 Eŋ kêsa Nebat latu Jerobeam nê lêŋ sec. Mago eŋ gêgôm sec gêsac sec tonaŋ ŋaô ma gêjam kiŋ Sidonŋa Etbal nê latuo Jesebel kêtu nê awê ma jagêjam sakiŋ anôtô dansaŋ Bal ma keteŋ mec gêdêŋ eŋ gêwiŋ. 32 Eŋ gêboa altar teŋ sa aŋga Balnê andu, taŋ eŋ kêkwê aŋga malac Samaria naŋ. 33 Ma Ahab kêmasaŋ altar ŋakatu ma gêgôm gêŋ ŋagêdô, taŋ gêgôm Apômtau, lau Israel nêŋ Anôtô têtac ŋandaŋ kêsa naŋ kêlêlêc Israelnêŋ kiŋ samob, taŋ sêmuŋ eŋ naŋ su. 34 Gêdêŋ ênê têm Hiel aŋga Betel kêkwê Jeriko sa kêtiam. Gêdêŋ taŋ eŋ kêkôc kôm sa naŋ, nê latu ŋacsêga Abiram gêmac êndu ma gêdêŋ taŋ kêkêŋ katam gêja naŋ, nê latu sauŋ Segub gêmac êndu kêtôm Apômtaunê biŋ, taŋ eŋ kêsôm gêdêŋ Nun latu Josua naŋ.