3
Abiare niaa Gote-na si wanenu pima
Gore Gote-me niaa onaanu-para pedo pu raaname waru omea-ga adamina. Nipumi pedopua raaname omape kone adaapu ia-pulu nipumi niaa-parare nipuna si wanenu tea. Gore goa tea-daare niaare Gote-na si wanenu pima. Goa pea pare su amaa piri onaanumi Gote-daa na-ademe. Goa pua nimumi niaa Gote-na si wanenu pima page na-ademe. Gore niaana epe adami onaanuri abiare niaa Gote-na ruru onaanu pima. Gupa pima pare oropere niaa piralima-rupare abia penaame nawata. Goa pea pare niaame aba gupa niminaaema: Orope Yesu Krais penaame epape di rabu niaame nipu waru adalima. Go rabu nipu-rupa epalima. Goa pua onaa rayome nipu epenalo kone rulaawa ado pimiri nimuna pu robaa-para epe kone inaloa surubeme. Goa puare nimuna epe-rupa pirape konere Krais-mi ia-rupa imi.
Onaa medalomame waea pua Gote-na rekena agaa page rasitimi. Gore wae yae pape konena re-re rekena agaa rasini kone madaa ia. Gore nimimi gupa niminaaeme: Krais abade su amaa ipisare nipumi wae yaenu mea rubulalo ipisa. Goa pisa pare abia page nipu madaa wae yaenu meda naia. Goa pea-ga onaa rayo Krais raapu piruaemere go onaanumi pupitagi gimoa piruaeme. Goa pea pare onaa rayo pupitagi no piruaemere nimumi abade Krais na-adoa nipu naniminaaeme.
Gore nina nogo naakinu, aa medalomame nimi makiralimi-ga waru adalepape. Dia-ga epe kogono pi aare nipu ora redepo ne aa pia. Goa pua nipumi Krais-na redepo ne kone mogea nipumi pea. Ora aba ripiare Satan-me waea paa-mama pua abia page aa medame waea peare nipu Seten-na ruru-para piruaaya. Gore Gote-na Si su amaa ipisare nipumi Satan-na kogono madia yatalo ipisa. Gore aa meda Gote-na si pirua Gote-na kone mua piruali-daare nipumi kone wae rayo gimoa epe-rupa piruaaya. Goa pua Gote go aa nipuna aapa pia-pulu waea mada napu piralia. 10 Gore niaame aapi ora Gote-na si yapae lo aapi Satan-na rurunu yapae lo adolalo palima-daare niaame gupa adamina: Onaa rayome epe kone nasua epe kogono napalimi-daare gore Gote-na ruru napiruaeme. Go page onaa medame nimuna ame madaa pedo pu raaname naomalimi-daare nimu page Gote-na nogo naakinu-rupa napiruaeme.
Niaana ame baaninu pedo pu raaname omamina
11 Gore ora aba ripia nimimi agaa gupa pagesimide: Niaame niaana ame baani yagonu pedo pu raaname omamina. 12 Niaamere Kein-me pisa yadea napamina. Gore nipuri Satan-na ruru pirisa-pulu nipuna ame tu maomasa. Gore nipuna amere akeane tu maomasa ya? Go aa nipuna kogonore o sa pare nipuna amena kone ora epesa-daa nipumi ame udipa kone sua tu maomasa.
13 Gore ame baaninu-ya, iaa onaanumi nimi madaa ratu yawo piruaeme. Goa pea pare nimimi go kone madaa napogolasatepape. 14 Niaame niaana amenu madaa pedo pu raaname omemare abana omape kone gimoa Gote-na kagaa kone mua nipu raapu pima-daa niminaaema. Gore aa meda nipumi pedo pu raana omape kone nasalia-daare nipu wae omape kone pa saapia. 15 Onaanumi nimuna ame baaninu-para ratu yawape kone salimi-daare ame baaninu tu maomape kone imi. Goa pua onaa tu maomaaya aare gore nipu oro yaalo pirape kone na-agaa naniminaaya. 16 Yesumiri niaa madaa epa omesa-pulu abiare niaame pedo pu raana omape kone mada niminaaema. Goa pea-ga niaame page niaana ame baaninu madaa pedo pu raaname omalima-daare nimu madaa omamina. 17 Goa pea pare aa medame amope pirua nipumi aa meda oyae nasaapirina adalia. Adalia pare nipuna pu robaa-para raba meape kone nasalia-daare go aare nipuna robaa-para Gote madaa pedo pu raaname naomea. 18 Gore nina naaki nogonu niaana ame baaninu-para pedo pu raaname omemare pa kone agaame agu raana naomamina. Dia-ga niaame nimu-para pedo pu odome waru omoa nimu-para ora epea pamina.
Kone waru rulae onaanumiri Gote-na ini agaa madaa paalame naomeme
19 Gore Gote-na agaa pagoa nipuna pora kurua ratema-daare niaame ake lamina ya? Gore niaana robaa-para ora redepo tea rabu Gote-na ini agaana puri paloa mada rekamina. 20 Goa pua niaana robaa-para i koneme niaa kedaa geare niaame gupa niminaaema: Gote nipumi oyae rayo ado kiritea-pulu nipumi robaa-para kone adokaru mealia. 21 Goa pea-ga nina epe adami aanu niaana pu robaa-para i koneme niaa kedaa nagialia-daare niaame Gote-na ini agaa madaa robaa-para puri mapalaawa epe-rupa piramina. 22 Niaame Gote-na agaa mana pagoa nipu pedo pinalo kogono pema-pulu nipu-para beten lamina. Goa pua agaa mealima yae nipumi ora gialia. 23 Goa pua nipumi agaa mana gupa laguaaya: Nimimi nina Si Yesu Krais-na bi madaa kone rulaawa ame baaninu-para onaa radonu-para page pedo pu raaname omalepape ta. Go agaa manare Krais-me niaa rayo padane-rupa lagisa. 24 Goa pua onaa rayome Gote-na agaa mana pagoa mogealimi-daare nimu Gote raapu piruaeme. Goa puare Gote nimu raapu page piruaaya. Go page Gote-me niaa Holi Spirit guaaya-pulu niaame Gote niaa raapu pia-daa madaa niminaaema.