Jon Repo
Ripia Agaa
Lotu adana mudu aa medame go agaa tua aa mudu meda Gaius-para tu rapaasa. Nipumi Gaius-na bi minasaasa. Gore akepea-daa ya? Nipumi pa Kristen onaanu raba mulalo pisa. Goa pua nipumi Gaius-para aa meda Diotrefes padane waru surubape sa.
Robonu gupa adamina:
Aba adape agaa (1-4)
Gaius-ri kogono waru pisa (5-8)
Diotrefes-re kogono wae-rupa pisa (9-10)
Demitrius-ri kogono epe-rupa pisa (11-12)
Pora poae agaa (13-14)
1
Jon-me pepa repopa tua rapaasa
Niri Gote-na ruru surube aa Jon-me go pepare ne nina epe adami aa Gaius piri-para tua repaato. Neme ne ora pedo pu raaname omalo.
Nere ora nina adami aa ya-pulu neme nena oyae rayo epe-rupa ainalo Gote-para beten laayo. Goa pua nena kone epe-rupa sua nena yogane page epe-rupa surubenalo Gote yaaloa beten laayo. Abade nina amenu medaloma ni piri-para ipuare nimumi ne ora epe agaa madaa kone rulaaye simi. Ni agaa gupa epa lagisimi rabu neme nimu ora raaname waru omesu. Goa pea pare neme oro yaalo kone rulae yae madaa pora pame-daa neme makuaayo. Gore nina nogo naakinumi epe agaa waru pagoa rateme-daa neme remaa pagoa raaname ora waru ome. Go madaare neme raaname ora waru ome. Go epe raaname omape konere wala yadame page mada narabuaniaalia.
Gaius-mi epe kogono pisa
Gore nina epe adami aamere ame baaninu raba mulalo kogono ora waru pea. Goa pe rabu ni pora kimisu amenu page go-rupa epe kone sua nimi raba mete. Go raba miside ame baani medalomame nena pedo pu raana omape kone madaa go-para piri Yesuna ruru onaanu lakelame. Goa puare neme nimu raba mua epe pora mea walaminalo pe-ga epe-rupa pamualepape. Nimu go amenuri Krais-na kogono pulalo pora pamuaeme rabu nimumi kone narulae onaanu raba meape yae namisimi. Goa pea-ga niaa Krais-na onaanumi go aanu raba meamina. Gore nimumi ora agaa madaa kone mua kogono peme rabu niaame nimu raapu padane-para Gote-na agaa ora pia mada kogono pamina.
Diotrefes-me wae kone isa
Neme Gote-na ruru onaanu re-para rudu pepa meda aba tua otaasude. Goa pisu pare Diotrefes nipu nimuna aa mudu piritalo pisa-pulu nipumi nina agaa napagesa. 10 Goa pea-pulu ni nimi piri-para epalua rabu neme go nipuna pisade yae rayo madaa lapedepealua. Gore nipumi niaa madaa agaa wae rado rado loa yaa agaa pamu sa-pulu goa nimi lagialua. Gore nipumi goa agu-daa napea pare nipumi niaana amenu nipuna ada-para nalamua pea. Go page onaa medalomame go ame baaninu nimuna ada-para lamua polalo peme rabu nipumi dia loa nimu mo Gote-na ruru onaanu pane ratu tala pea.
Demitrius-miri ora epe kone isa
11 Gore nina ora epe adami aa nemere go wae kone namogeape. Dia, neme epe pora pamuape-rupa mogeape. Onaa rayome epe kogono pemere gore nimu ora Gote-na ruru pirua peme. Goa pea pare onaa rayome wae kogono pemere gore nimumi abade Gote na-adoa pisimi.
12 Onaa rayomere Demitrius-na* Demitrius-ri Krais-na aa mudu pirisa. Jon-me nipuna bi rado yapare pepa tu paboare nipuna bi Demitrius maasa. pia madaa agaa epe-rupa laeme. Goa pua Gote-na ora agaame page mo aame epea pealo lapaaya. Gore neme page nipuna epe kogono madaa agaa laayo. Goa pua neme makuaaye, neme ora agaa to.
Agaa medaloma
13 Gore neme ne agaa adaapu lagulalo pi pare neme go agaare pepa madaa mada natalua. 14 Dia yapare neme ne orope ogesi-daa pirua epa adalua kone salo. Go raburi saa agaa lapana.
15 Nena pu robaa-para epe kuma pi kone meaina. Gore nena adami aanumi ne-para epe-rupa pirape agaa lo repaatema. Neme page nina adami onaa rayo-para epe-rupa piralepape lo agaa repaato.

*1:12: Demitrius-ri Krais-na aa mudu pirisa. Jon-me nipuna bi rado yapare pepa tu paboare nipuna bi Demitrius maasa.